Editorial Board

Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Murat FIRAT

Turkey
muratfirat@sdu.edu.tr
Subjects: Archaeology
Institution: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Assoc. Prof. Dr. Hakan KARAGÖZ

Turkey
hakankaragoz75@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Turkey
cevdetyilmaz@sdu.edu.tr
Subjects: Social Science,Sociology
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi

Editör

Doç.Dr. Cevdet YILMAZ

Turkey
cevdetyilmaz@sdu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sosyoloji
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ


Doç.Dr. Hakan KARAGÖZ

Turkey
hakankaragoz75@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL

Turkey
ahmetmorel@sdu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Turkey
cevdetyilmaz@sdu.edu.tr
Subjects: Social Science,Sociology
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Hakan KARAGÖZ

Turkey
hakankaragoz75@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Res. Assist. Yunus PEKYOLLU

Turkey
yunuspekyollu@sdu.edu.tr
Subjects: Sociology
Institution: Süleyman Demirel University

Yayın Kurulu

A. Şevki Duymaz

Bilge Hürmüzlü Kortholt

Ebru Taysi

Hakan Karagöz

Mustafa Yakar

Ömer Şekerci

Selami Turan

Ümit Akca

Danışma KURULU

Abdolhossein Laleh

(Ferhengistan-e Honer)

Ahmet Talimciler

(Ege Üni.)

Alparslan Aliağaoğlu

(Balıkkesir Üni.)

Anja Slawisch

(Alman Arkeoloji Ens.)

Bayram Kodaman

(S. Demirel Üni. Emekli)

Bayram Ürekli

(Selçuk Üni.)

Behset Karaca

(Süleyman Demirel Üni.)

Burul Saginbayeva

(Kır.-Tur. Manas Üni.)

Cihat Aydoğmuşoğlu

(Ankara Üni.)

Fatih Ertugay

(Nuh Naci Yazgan Üni.)

Ferhat Karabulut

(Celal Bayar Üni.)

Gerhard Steingress

(Uni. of Seville)

Hakkı Büyükbaş

(Ardahan Üni.)

Hicabi Kırlangıç

(Ankara Üni.)Indra Karapetjana

(Uni. of Latvia)

Ingrida Eglė Žindžiuvienė

(Uni. of Vytautas Magnus)

İlhan Erdem

(Ankara Üni.)

John Haldon

(Uni. of Princeton)

Julian Rentzsch

(Uni. of Mainz)


Kadir Temurçin

(Süleyman Demirel Üni.)

Lale Yalçın Heckman

(Max Planck Inst.)

Lidewijde de Jong

(Uni. of Groningen)

Meltem Doğan Alpaslan

(İstanbul Üni.)

Mevlüt Albayrak

(Süleyman Demirel Üni.)

Murat Arslan

(Akdeniz Üni.)

Mustafa Hizmetli

(Bartın Üni.)


Nevzat Kaya

(9 Eylül Üni.)

Orhan Üçler Bulduk

(Ankara Üni.)

Osman Arıcan

(Bülent Ecevit Üni.)

Osman Gazi Özgüdenli

(MÜ Türkiyat Araş. Ens.)

Osman Gümüşcü

(Çankırı Karatekin Üni.)

Osman Yıldız

(Süleyman Demirel Üni.)

Öztürk Emiroğlu

(Uni. of Warsaw)

Reza Pourjavady

(Goethe Uni.)

Salih Ceylan

(Mehmet Akif Üni.)

Songül Sallan Gül

(Süleyman Demirel Üni.)


Şinasi Öztürk

(Muğla Sıtkı Koçman Üni.)


Turgut Yiğit

(Ankara Üni.)

Uğur Doğan

(Ankara Üni.)

Varren Eastwood

(Uni. of Birmingham)

Yaşar E. Ersoy

(Hitit Üni.)

Yunus Ayata

(Cumhuriyet Üni.)