Year 2020, Volume , Issue 51, Pages 239 - 252 2020-12-31

Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si

Filiz DUMAN [1]


XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde olduğu bir dönemdir. Siyasî karışıklıkların olduğu bu yüzyılda edebî çalışmalar devam etmiştir. Bu dönemde Türk Edebiyat’ında yenilikler yapılmış, eski edebiyat ile yeni edebiyat içiçe olmuştur. Yüzyılın şairlerinin eski edebiyat anlayışından tamamen kopamadıkları bu dönemde manzumeler kaleme alan Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey de hem zamanındaki sanatkârları örnek almış hem de kendinden önceki dîvan şairlerini takip etmiştir. Çalışmamımızın konusunu oluşturan Üsküdarlı Süleyman Bey, çok tanınan bir şair değildir. Dîvanının basılmamış olması ve Dîvânçe’sinin de bugüne kadar yeni yazıya aktarılmaması şairin günümüzde bilinmemesinin en büyük nedenleri arasındadır. XIX. yüzyıl şairi Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey’e ait olan Dîvânçe’nin iki nüshası da Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde bulunmaktadır ve bu çalışmada Dîvânçe günümüz Türkçesine transkribe edilmiştir. Makalede bugüne kadar hakkında çalışma yapılmamış olan, döneminin en seçilmiş şairleri arasında yer alan Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey’in hayatı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kaynakların verdiği bilgiler ile Dîvânçe’sindeki otuz üç manzumeden yola çıkılarak şairin edebî özellikleri üzerinde durulmuştur.
Süleyman Sâlim, Dîvânçe, XIX. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Hazîne-i Fünûn
 • Ayan, H., Cevrî Hayatı Edebî Kişiliği Eserleri ve Divanının Tenkidli Metni, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1981.
 • Balkan, A. Fuat, Nâbî’nin Türkçe Divanı (Karşılaştırmalı Metin), Basılmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1973.
 • Bilgin, A., Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi, Üsküdar Belediyesi, Elma Basım, İstanbul, 2012.
 • Bursalı Mehmed Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri, C. II, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1972.
 • İnal, İ. M. Kemal, Son Asır Türk Şairleri, Millî Eğitim Basımevi, Cüz: VII, İstanbul, 1969.
 • Gökalp, İ. Seval, Hazîne-i Fünûn Dergisi (27-52. Sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2003.
 • İsen, M., Horata, O., Macit, M., Kılıç, F., Aksoyak, İ. Hakkı, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014.
 • Mengi, M., Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1987.
 • Mengi, M., Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.
 • Tökel, D: Ali, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000.
 • Tuman, M. Nail, Tuhfe-i Nâilî, Bizim Büro Yayınları, C. I, Ankara, 2001.
 • Turan, L., Yenişehirli Avnî Bey Divanı’nın Tahlili (Tenkitli Metin) Encümen-i Şu’arâ ve Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatına Geçiş, (Basılmamış Doktora Tezi), C. I, Erzurum, 1998.
 • Yaroğlu, A., Hazîne-i Fünûn Dergisi (4. Yıl, 1-20. Sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2013.
 • Yıldırım, F., Hazîne-i Fünûn Dergisi (1-26. Sayılar) (İnceleme ve Seçilmiş Metinler), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2003.
 • Yılmaz, M., Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1992.
 • Faik Reşad, Eslâf, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2019, s. 156-157. https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/64564,eslafpdf.pdf?0 Erişim Tarihi: 07.05.2020
 • Tufs, 2020a. http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU0917-03/index.djvu, Erişim Tarihi: 17.06.2020, Erişim Saati: 02.32
 • Tufs, 2020b. http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU0917-04/index.djvu, Erişim Tarihi: 17.06.2020, Erişim Saati: 02.34
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Filoloji
Authors

Orcid: 0000-0002-3166-4083
Author: Filiz DUMAN (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { sufesosbil756622, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {239 - 252}, doi = {}, title = {Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si}, key = {cite}, author = {Duman, Filiz} }
APA Duman, F . (2020). Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (51) , 239-252 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/59313/756622
MLA Duman, F . "Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2020 ): 239-252 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/59313/756622>
Chicago Duman, F . "Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2020 ): 239-252
RIS TY - JOUR T1 - Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si AU - Filiz Duman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 252 VL - IS - 51 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si %A Filiz Duman %T Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 51 %R %U
ISNAD Duman, Filiz . "Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 51 (December 2020): 239-252 .
AMA Duman F . Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; (51): 239-252.
Vancouver Duman F . Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; (51): 239-252.
IEEE F. Duman , "Üsküdarlı Süleyman Sâlim Bey ve Dîvânçe’si", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 51, pp. 239-252, Dec. 2021