KOVİD-19 ÖZEL SAYISI

Bildiğiniz üzere Türk Coğrafya Dergisi (TCD) Türkiye’nin en köklü Coğrafya dergisi olma özelliğini göstermekte ve son yıllarda özellikle uluslararası indekslerde almış olduğu atıf sayısı bakımından da etki değeri 1’in üzerine çıkmaktadır. Coğrafya’nın günümüzdeki özellikle ortaya toplumsal ve çevresel sorunların çözüm noktasında hem gerekli politikaların üretilmesi hem de diğer çalışmalara alt yapı sunması anlamında ortaya koyduğu etki önemlidir. Bu çerçevede mevcut K-19 problemi sonrasında ortaya çıkan yeni yaşam tarzları, yeni mekânsal deneyimler, planlama ihtiyaçları özellikle bu süreç sonrasında en çok konuşulacak konular arasında gelmektedir. Özellikle, birçok alanda aşırı-tüketim, aşırı-kullanım, aşırı-turizm vb. sorunların Pandeminin ortaya çıkışında etkili olduğu ve başka pandemilerinde ortaya çıkmasına neden olabileceği yönünde bilim dünyası içerisinde yoğun bir şekilde tartışıldığı görülmektedir. Bu noktada, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Coğrafya Kurumlarının bilimsel dergilerinin bu konulara çözüm üretmek anlamında birçok konuyu tartışmaya açtığı yakın bir şekilde izlenmektedir. TCD olarak da biz bu tartışmaların mekânsal anlamda Türkiye öznelindeki yansımalarını ve etkileri ile sonuçlarını ve bunlara yönelik oluşturulabilecek çözüm önerileri üretebilecek yayınları ve çalışmaları bu özel sayı içerisinde toplamak amacıyla bu çağrıyı yayınlıyoruz. 


TCD, hem Fiziki hem de Beşeri Coğrafya alanından yayınlara bünyesinde yer verdiği için, bu çağrı Coğrafya’nın iki temel alanından ve özellikle bu etkilerin yaygın bir şekilde deneyimlendiği ve sorunlara çözüm noktasında önemli bir argüman ve araç olan eğitim alanının da işin içerişinde bulunduğu için, eğitim alanındaki çalışmalarda bu özel çağrı metninin kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede, özellikle ortaya çıkan veya çıkabilecek eşitsizlikler, eşitsizliklerin ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar, risk yönetimi ve esneklik mekanizmaları, bio-politik, yeni ticaret kuralları, insan hareketleri, ulaşım mekanlarındaki etkileri gibi konuların şu alanlarda; eleştirel coğrafya (cinsiyet eşitsizliği, esneklik, kırılganlık, izolasyon, işsizlik, gelir dağılımı vb.) (Raghuram, 2019; Lopez, 2019; Manderson &Levine, 2020; Farmer, 1999; Bartos, 2019; Smith & Easterlow, 2005; Connell & Walton-Roberts, 2016; MacKinnon, & Derickson, 2013), sağlık coğrafyası (bağışıklık kazanma, bakım vb.) (Brown, 2012; Herrick, 2014; Smallman-Raynor et al. 2002; Herrick, 2017; Neely & Nading, 2017), tarım coğrafyası (adil ve sağlıklı ürün, iş gücü, organik tarım), ulaştırma coğrafyası (seyahat mekanlarındaki değişim, sektörel politikalar, deneyimler, mekânsal algılar v.b.) (Budd et al. 2011; Bowen& Laroe, 2006), kent coğrafyası (Connolly vd. 2020; Füller, 2016, Keil, 2006; Leitner vd. 2018), turizm coğrafyası (destinasyon gelişim döngüsündeki etkileri, sektörel krizler ve eğilimler, kriz yönetimi etc.) (Lew, 2020; Parry et al. 2016), Siyasi Coğrafya (politik-ekoloji, jeopolitik dengeler, uluslararası örgütler, etc.) (Jackson & Neely, 2015; Green, & Lavery, 2018; Hinchliffe, 2013; Mitchell, & Sparke, 2018), (Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları (haritalama, eleştirel GIS, gözetleme, coğrafi verinin etik kullanımı) (Shaw & Sugden, 2018; Roe et al. 2019; Enticott & Ward, 2020; Hay et al. 2013), Okul ve Yükseköğretim eğitimi (online destekli öğretim, sanal eğitim, deneyimsel öğrenme, öğrenci ve öğretici deneyimleri ve sorunları) (Sparke, 2017; Lynch et al. 2010), İklim değişimi ve sürdürülebilirlik (Gahman, & Thongs, 2020; Watts, 2015), Dağlık alanların yönetimi, Tarihsel Coğrafya (Anadolu ve Osmanlı Coğrafyasındaki geçmiş pandemiler, sonuçları ve deneyimleri, mekânsal ve zamansal dağılışları, sosyo-ekonomik etkileri v.b.) (Smallman-Raynor, 2002; Gandy, 2006; Kearns, 2006; Smallman-Raynor&Cliff, 1999) gibi çalışmalar beklenmektedir.

Özel Sayı Editörleri gönderilen makaleleri derginin değerlendirme politikasına uygun olarak iki taraflı kör hakemlik sürecine tabi tutacaktır. Değerlendirme sonucuna göre bir makalenin kabul edilmesi, majör, minör düzeltmeler alması veya red edilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilecektir.

Özet Gönderim Tarihi (750 Kelime): 10 Temmuz 2020

Özet Gönderim Adresi: editor@tcd.org.tr

Kabul edilen Özetlerin Açıklanması: 30 Temmuz 2020

Makalelerin Gönderimi için Son Tarih:15 Ekim 2020

Özel Sayının Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2020


Özetin İçeriğinde Mutlaka Olması Gerekenler:

• Yazarlar özet gönderimlerinde yapılandırılmış bir şekilde sunmaları beklenmektedir (en fazla 750 kelime anahtar kelimeler dahil olacak şekilde), bu özetin şu 4 ile 7 alt başlık halinde olması beklenmektedir:
o Amaç (zorunlu)
o Tasarım / metodoloji / yaklaşım (zorunlu)
o Bulgular (zorunlu)
o Araştırma sınırlamaları / çıkarımları (varsa)
o Pratik çıkarımlar (varsa)
o Sosyal çıkarımlar (varsa)
o Özgünlük / değer (zorunlu)

• Özetler Microsoft Word'de programında sunulmalıdır (12, Times New Roman, tek aralıklı)
• Yazar(ların) takip etmesi gereken yazım kurallarına şu link aracığıyla ulaşabilirsiniz: (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/writing-rules)
• Özetler editor@tck.org.tr adresine “Özet - Özel sayı Türk Coğrafya Dergisi” başlığını mutlaka konu kısmına ekleyerek gönderilmelidir.

Özetlerin Kabul Edilmesine Yönelik Derginin Temel Politikaları

Şu politikalar çerçevesinde sınırlı sayıdaki konu için özel sayı için özetler seçilecektir, bunlar şu şekildedir: (i) Ele alınan konuların küresel tehditlerin geniş çeşitliliğini yönelik bir perspektif sağlanması, (ii) Gelecekteki araştırma ve uygulamalara rehberlik etmek amacını taşıması noktasında alan bilgisine katkı sunması, (iii) Farklı metodolojilerin dahil edilmesi ve araştırma paradigmalarını içermesi, (iv) Küresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ile ilgisi ve ilişkisi, (v) TCD’nin geleceğine yönelik politikalar (uluslararası indekslerde taranma, tanınırlığın artması, etki değerinin güçlenmesi gibi) çerçevesinde gelecek odaklı olması beklenmektedir.