Year 2019, Volume , Issue , Pages 1 - 9 2019-07-25

Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Mothers’ Knowledge and Anxiety Levels About Developmenta At Infancy

Alev ŞAHİNÖZ [1]


ÖZ

Amaç: İlk iki yaşta bebeği olan annelerin bebeklik döneminde gelişime ilişkin bilgi ve kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler

açısından incelenmesi amacıyla bu araştırma planlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Ankara il merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı’ na bağlı çocuk hastanesinin sağlam

çocuk polikliniğine başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden ve doğum haftası en az 37 hafta ve yaşları 0-24 ay arasında

olan bebeğe sahip toplam 102 anne ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Aile Bilgi Formu”,

“Annelerin Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Gelişimin Desteklenmesi Bilgisi Ölçeği (Gelişim Bilgisi Ölçeği)

ve Sürekli Kaygı Ölçeği (Kaygı Ölçeği) kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama, standart sapma, tek yönlü

varyans analizi (ANOVA), t-testi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır.

Bulgular: Gelişim Bilgisi Ölçeği’ ne göre annelerin % 63.7’si çocuklarının gelişimleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını

ifade etmiştir. Araştırmaya katılan annelerin % 62.7’si çocuk gelişimi ile ilgili kitap/dergi/broşür gibi yazılı materyal

okuduğunu belirtmiştir. Çocuk gelişimine yönelik herhangi bir yazılı materyal okuyan annelerin çocuk gelişimi bilgi

düzeyinin okumayanlara oranla yüksek olduğu bulunmuştur. Çocuk Gelişimci ile görüşen annelerin Gelişim Bilgisi Ölçeği

puan ortalamaları, görüşmeyen annelerin puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Çocuk

gelişimi ile ilgili bilgi düzeyi yüksek olan annelerin kaygı düzeylerinin de düşük olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre annelerin çocuk gelişimi ile ilgili bilgi düzeyini artıracak çalışmalar

planlanması, eğitim programları hazırlanması ve bu programların yaygınlaştırılması, ailelerin bilgi düzeyini artıracak uzman

kadronun sayıca artırılması gerekmektedir.

Objective: The study has been conducted to examine anxiety and knowledge levels of mothers whose infants aged

0-24 months regarding development at infancy according to some variables.

Material and Methods: The study was conducted with 102 mothers whose infants aged 0-24 months and their

gestational week was at least 37, who were consulted at a Hospital’s Child Health Surveillance Clinic and agreed to

participate in the research. Mothers completed the “Family Information Form”, “The Caregiver Knowledge of Child

Development Inventory (CKCDI)”, “Trait Anxiety Scale” which is part of “State and Trait Anxiety Scale”. In order to

analyze variables, “Shapiro-Wilk”, “ANOVA”, “t-test” and “Tukey’s test” were used.

Results: Of 63.7% mothers stated that they do not have enough knowledge about their children’s development and

62.7% of all mothers also mentioned that they read written materials such as book/magazine/booklet about child

development. It is found that mothers who read written materials have more knowledge about child development in

comparison with mothers who do not read. Also, mothers who have more knowledge about child development had

lower anxiety level.

Conclusion: According to the findings obtained from the study, it is necessary to plan studies to enhace mothers’

knowledge level about child development prepare training programs and to disseminate these programs, and to increase

the number of specialists who work with parents

  • 1. Bertan M, Haznedaroğlu D, Koln P,Yurdakök K, Doğan BG. Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi 2000-2007. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52:1-8.
  • 2. Kılınç EF. Anne eğitim programı ile anne çocuk etkileşim programının 24-36 aylık çocukların bilişsel becerilerine ve annelerin çocuk yetiştirme davranışlarına etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, 2011.
  • 3. Shonkoff JP, Meisels SJ. Handbook of early childhood intervention. 2nd ed. New York: Cambridge University Pres, 2000.
  • 4. Yıldız D. Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği sağlam bebek ünitesinde hemşirenin planlı hemşirelik eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara: 2003.
  • 5. Ceber H. Normal ve Zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1998.
  • 6. Grantham-Mcgregor S, Cheung YB, Cueto S, Glewwe P, Richter L, Strupp B, et al. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. Lancet 2007;369: 60-70.
  • 7. Tribotti S, Lyons N, Blackburn S, Stein M, Withers J. Nursing diagnoses for the postpartum women. JOGNN 1988;17: 410-5.
  • 8. Stewart JC. Counseling parents of exceptional children. London: Charles E. Merrill Publishing Company, 1986.
  • 9. Keng-Yen Huang , Margaret O’Brien Caughyb , Janice L Genevroc, Therese L Miller. Maternal knowledge of child development and quality of parenting among white, african-american and hispanic mothers. Applied Developmental Psychology 2005;26:149-70.
  • 10. Reich S. What do mothers know? Maternal knowledge of child development. Infant Ment Health J 2005;26:143–56.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Alev ŞAHİNÖZ (Primary Author)
Institution: ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dates

Publication Date : July 25, 2019

Bibtex @research article { tchd571468, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 9}, doi = {10.12956/tchd.571468}, title = {Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİNÖZ, Alev} }
APA ŞAHİNÖZ, A . (2019). Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , () , 1-9 . DOI: 10.12956/tchd.571468
MLA ŞAHİNÖZ, A . "Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (2019 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/43771/571468>
Chicago ŞAHİNÖZ, A . "Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi (2019 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - Alev ŞAHİNÖZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tchd.571468 DO - 10.12956/tchd.571468 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - IS - SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tchd.571468 UR - https://doi.org/10.12956/tchd.571468 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi %A Alev ŞAHİNÖZ %T Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V %N %R doi: 10.12956/tchd.571468 %U 10.12956/tchd.571468
ISNAD ŞAHİNÖZ, Alev . "Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi / (July 2019): 1-9 . https://doi.org/10.12956/tchd.571468
AMA ŞAHİNÖZ A . Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2019; 1-9.
Vancouver ŞAHİNÖZ A . Annelerin Bebeklik Döneminde Gelişime İlişkin Bilgi ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 9-1.