Year 2019, Volume 13 , Issue 2, Pages 57 - 62 2019-03-25

Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli
Allogeneic Stem Cell Transplantation in Children with Acquired Aplastic Anemia

Pamir IŞIK [1]Amaç: Pediatrik ağır edinsel aplastik anemide eğer hastanın HLA-özdeş bir aile içi donörü varsa hematopoetik kök hücre nakli ilk basamak tedavi olarak önerilmektedir. Çalışmada edinsel aplastik anemi tanısı ile izlenen hastalarımızın allojenik kök hücre nakli sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Nisan 2010-Temmuz 2017 tarihleri arasında merkezimizde allojenik hematopoetik kök hücre nakli ile tedavi edilen 10 pediatrik edinsel aplastik anemi hastasının verileri hasta dosyalarından ve bilgisayar kayıtlarından geriye dönük olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Ağır ve çok ağır edinsel aplastik anemi tanılı 10 hastaya toplam 12 allojenik hematopoetik kök hücre nakli yapıldı. Nakil sırasında ortalama yaş 10.9±3.76 (min=4.6-max=16.1) yıl ve hastaların %80’i kızdı. Ortalama tanı-nakil arası süre 10.1±7.65 (min=3-max=31) aydı ve vericilerin hepsi kardeşdi. İnfüze edilen ortalama çekirdekli hücre sayısı 4.69±2.17x108 (min=1.13x108-max=8.43x108) ve CD34+hücre sayısı 3.25±1.39x106 (min=1.65x106- max=6.55x106)’di. Ortalama nötrofil engrafman zamanı 16.2±0.8 (min=15-max=17) gün ve trombosit engrafman zamanı 26±6.5 (min=16-max= 37) gündü. Hiçbir hastada akut greft versus host hastalığı gözlenmedi, sadece bir hastada sınırlı kronik akciğer greft versus host hastalığı oluştu. Bir hastada primer greft yetmezliği, bir diğerinde ise sekonder greft yetmezliği gelişti. Takip süresince, yaklaşık 78 ay hiçbir hastada miyelodisplastik sendrom (MDS), lösemi, paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) ve sekonder malignite gelişmedi. Bir hasta henüz engrafman olmadan nakil sonrası +16. günde intrakranial kanama nedeni ile kaybedildi. Hayatta kalan hastaların %66.7’sinde kimerizm karmaydı (mix) ve tüm hastalar halen tam hematolojik remisyon olarak takip edilmektedir. 

Sonuç: Yaklaşık 7 yıllık takip süresinde hastalarımızda %90 genel sağkalım elde ettik. Literatürde bildirilen çalışmalarda immünosupresif tedavi sonrası görülen yüksek relaps ve klonal hematopoez oranları dikkate alındığında özellikle HLA tam uyumlu aile içi vericisi varsa allojenik hematopoetik kök hücre naklinin çocuklarda aplastik anemi tedavisinde birinci basamak tedavi olarak kullanılabileceğini düşündük. 

Çocuk, Edinsel aplastik anemi
 • 1. Barone A, Lucarelli A, Onofrillo D,Verzegnassi F, Bonanomi S, Cesaro S, et al. Diagnosis and management of acquired aplastic anemia in childhood. Guidelines from the Marrow Failure Study Group of the Pediatric Haemato-Oncology Italian Association (AIEOP). Blood Cells Mol Dis 2015;55:40-7.
 • 2. Sun Q, Wu B, Zhu Z, Sun C, Xu J, Long H, et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplant for severe aplastic anemia: Current state and future directions. Curr Stem Cell Res Ther 2017; Feb 27 (Epub ahead of print).
 • 3. Kook H, Chung NG, Kang HJ, Kang HJ, Im HJ. Acquired aplastic anemia in Korean children: Treatment guidelines from the Bone Marrow Failure Committee of the Korean Society of Pediatric Hematology Oncology. Int J Hematol 2016;103:380-6.
 • 4. Xu LP, Zhang XH, Wang FR, Xu LP, Zhang XH, Wang FR, et al. Haploidentical transplantation for pediatric patients with acquired severe aplastic anemia. Bone Marrow Transplant 2017;52:381-7.
 • 5. Hamidieh AA, Mozafari M, Noshad S, Hadjibabaie M, Ashouri A, Jahangard-Rafsanjani Z, et al. Matched related donor hematopoietic stem cell transplantation results in a long-term follow-up of a pediatric acquired severe aplastic anemia subset: A stem cell source perspective. Pediatr Transplant 2015;19:399- 407.
 • 6. Yoshida N, Kobayashi R, Yabe H, Kosaka Y, Yagasaki H, Watanabe K, et al. First-line treatment for severe aplastic anemia in children: Bone marrow transplantation from a matched family donor versus immunosuppressive therapy. Haematologica 2014;99:1784-91.
 • 7. Hartung HD, Olson TS, Bessler M. Acquired aplastic anemia in children. Pediatr Clin North Am 2013;60:1311-36.
 • 8. Williams DA, Bennett C, Bertuch A, Bessler M, Coates T, Corey S, et al. Diagnosis and treatment of pediatric acquired aplastic anemia (AAA): An initial survey of the North American Pediatric Aplastic Anemia Consortium (NAPAAC). Pediatr Blood Cancer 2014;61:869-74.
 • 9. Georges GE, Storb R. Hematopoietic stem cell transplantation for acquired aplastic anemia. Curr Opin Hematol 2016;23:495-500.
 • 10. Xiao PF, Hu SY, He HL, Lu J, Li J, Chai YH. Efficacy analysis of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for children with severe aplastic Anemia. Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 2015;23:1103-7.
 • 11. Xu LP, Wang SQ, Wu DP, Wang JM, Gao SJ, Jiang M, et al. Haploidentical transplantation for acquired severe aplastic anaemia in a multicentre prospective study. Br J Haematol 2016;175:265-74.
 • 12. Yamazaki H. Hematopoietic stem cell transplantation for acquired aplastic anemia. Rinsho Ketsueki 2015;56:2153-9.
 • 13. Zhang Y, Guo Z, Liu XD, He XP, Yang K, Chen P, et al. Comparison of haploidentical hematopoietic stem cell transplantation and immunosuppressive therapy for the treatment of acquired severe aplastic anemia in pediatric patients. Am J Ther 2017;24:e196-e201.
 • 14. Liu L, Wang X, Jin S, Hao L, Zhang Y, Zhang X, et al. Haploidentical hematopoietic stem cell transplantation for nonresponders to immunosuppressive therapy against acquired severe aplastic anemia. Bone Marrow Transplant 2016;51:424-7.
Primary Language tr
Subjects General and Internal Medicine
Journal Section ORIGINAL ARTICLES
Authors

Author: Pamir IŞIK (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Dates

Publication Date : March 25, 2019

Bibtex @research article { tchd539132, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {57 - 62}, doi = {10.12956/tjpd.2017.328}, title = {Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli}, key = {cite}, author = {IŞIK, Pamir} }
APA IŞIK, P . (2019). Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 13 (2) , 57-62 . DOI: 10.12956/tjpd.2017.328
MLA IŞIK, P . "Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 57-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44097/539132>
Chicago IŞIK, P . "Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 (2019 ): 57-62
RIS TY - JOUR T1 - Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli AU - Pamir IŞIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12956/tjpd.2017.328 DO - 10.12956/tjpd.2017.328 T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 62 VL - 13 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - doi: 10.12956/tjpd.2017.328 UR - https://doi.org/10.12956/tjpd.2017.328 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli %A Pamir IŞIK %T Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli %D 2019 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 13 %N 2 %R doi: 10.12956/tjpd.2017.328 %U 10.12956/tjpd.2017.328
ISNAD IŞIK, Pamir . "Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 13 / 2 (March 2019): 57-62 . https://doi.org/10.12956/tjpd.2017.328
AMA IŞIK P . Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2019; 13(2): 57-62.
Vancouver IŞIK P . Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Allojenik Kök Hücre Nakli. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2019; 13(2): 62-57.