Year 2017, Volume 11 , Issue 2, Pages 134 - 137 2017-06-01

A Rabies Case Caused by a Fox Bite
Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu

Başak Nur Akyıldız [1] , Nazan Ülgen Tekerek [2] , Nil Ünal [3]


Rabies is still an endemic public health problem in Turkey. A 9-year-old boy presented with fever, impaired consciousness, respiratory failure and hypersalivation. He had been bitten by a fox on the left eyelid one week ago. Rabies vaccine and hyperimmunoglobulin treatment were administered on the same day as the incident. Physical examination revealed hypersalivation, fever of 40 oC, heart rate 160 /min, respiratory rate 20/min and GCS of 6. There was also a sutured lesion 3x4 cm in diameter on the left eyelid because of the fox bite. Other system findings were normal. Serum, CSF, saliva and neck hair follicle samples were sent for the diagnosis of rabies but only scruff hair follicle impression smear was positive. The child was treated at the pediatric intensive care unit with supportive measures. His general condition deteriorated and he died due to cardiorespiratory failure and rabies encephalomyelitis on the 5th day. This case was presented to emphasize the need of a program that aims for complete eradication of the virus by active immunization of wild animals that may have contact with human and pets
Kuduz halen ülkemizde endemik olan önemli bir sağlık problemidir. Dokuz yaşındaki erkek hasta bilinç kaybı, solunum yetmezliği ve hipersalivasyon nedeni ile başvurdu. Hikayesinden hastanın yaklaşık bir hafta önce sol göz kapağından bir tilki tarafından ısırıldığı öğrenildi. Aynı gün kuduz aşısı ve immünglobulini uygulanan hastanın fizik muayenesinde ateşi 400C, kalp tepe atımı 160/dk, solunum hızı 20/dk, GKS 6 ve hipersalivasyonu mevcuttu. Ek olarak sol göz kapağında 3x4 cm çaplı sütüre lezyonu mevcut olan hastanın diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Kuduz tanısına yönelik gönderilen serum, BOS, salya ve ense saç folikülü örneklerinden sadece ense saç folikülünde kuduz virüsüne ait viral RNA tespit edildi. Çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta yapılan tüm tedavilere rağmen genel durumu kötüleşerek kardiyorespiratuvar yetmezlik nedeni ile yatışının 5. gününde kaybedildi. Bu olgu vahşi hayvanlarla temas sonucu evcil hayvanlara geçerek büyük bir risk oluşturabilecek kuduz virüsünün tam eradikasyonunun sağlanması için vahşi hayvanlara da yönelik etkin immünizasyon programlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
 • Büke M, Büke AÇ. Kuduz. In: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (ed). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 2nd ed. Cilt 1. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002:1029-41.
 • Willoughby RE. Rabies virus. In: Long SS, Pickering LK, Prober CG (eds). Pediatric Infectious Disease. 3rd ed. Philadelphia: Churcill Livingstone, 2008: 1126-30.
 • Ahmad R, Orakzai S. Rabies and vaccination failure: Two case report. Pak J Med Sci 2002;4:325-27.
 • Depani SJ, Kennedy N, Mallewa M, Molyneux EM. Case report: Evidence of rise in rabies cases in Southern Malawi-better preventative measures are urgently required. Malawi Med J 2012:24:61-4.
 • www.who-rabies-bulletin.org/Queries/Surveillance.aspx (02.01.2016).
 • Koruk TS, Ün H ,Gürsoy B, Ünal N, Çalışır C, Unutmaz G, ve ark. Yaşarken tanı alan bir insan kuduz olgusu. Mikrobiyol Bul 2010:44:304-9.
 • http://www.tkhk.gov.tr/1949_-kuduz-saha-rehberi (05.1.2016).
 • Tillotson JR, Axelrod D, Lyman DO. Rabies in a laboratory worker - New York. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1977; 26: 249-50.
 • Alvarez L, Fajardo R, Lopez E, Pedroza R, Hemachudha T, Kamolvarin N,et al. Partial recovery from rabies in a nine-year-old boy. Pediatr Infect Dis J 1994; 13: 1154-5.
 • Willoughby RE Jr, Tieves KS, Hoffman GM, Ghanayem NS, Amlie- Lefond CM, Schwabe MJ, et al. Survival after treatment of rabies with induction of coma. N England J Med 2005;352:2508-14. 2003;36:60-3.
 • Jackson AC. Current and future approaches to the therapy of human rabies. Antiviral Research 2013;99:61-7.
Other ID JA36UY62FT
Journal Section Case Report
Authors

Author: Başak Nur Akyıldız
Institution: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Author: Nazan Ülgen Tekerek
Institution: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Author: Nil Ünal
Institution: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Dates

Publication Date : June 1, 2017

Bibtex @ { tchd546743, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {University of Health Sciences}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {134 - 137}, doi = {}, title = {Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu}, key = {cite}, author = {Akyıldız, Başak Nur and Tekerek, Nazan Ülgen and Ünal, Nil} }
APA Akyıldız, B , Tekerek, N , Ünal, N . (2017). Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 11 (2) , 134-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44285/546743
MLA Akyıldız, B , Tekerek, N , Ünal, N . "Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 134-137 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44285/546743>
Chicago Akyıldız, B , Tekerek, N , Ünal, N . "Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 134-137
RIS TY - JOUR T1 - Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu AU - Başak Nur Akyıldız , Nazan Ülgen Tekerek , Nil Ünal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 137 VL - 11 IS - 2 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu %A Başak Nur Akyıldız , Nazan Ülgen Tekerek , Nil Ünal %T Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu %D 2017 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD Akyıldız, Başak Nur , Tekerek, Nazan Ülgen , Ünal, Nil . "Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 / 2 (June 2017): 134-137 .
AMA Akyıldız B , Tekerek N , Ünal N . Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2017; 11(2): 134-137.
Vancouver Akyıldız B , Tekerek N , Ünal N . Tilki Isırığına Bağlı Gelişen Bir Kuduz Olgusu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2017; 11(2): 137-134.