Accepted Submissions

 • Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenleme Özelliklerinin Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi
  Gürcan SEÇİM Jul 10, 2020
 • Geçici Eğitim Merkezlerinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanların Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Algılarının Metaforla İncelenmesi
  Şerife IŞIK , Ümre KAYNAK Aug 21, 2020
 • Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Düşünme Becerisi ile İlgili Mesleki Bilgilerinin Belirlenmesi
  Nesli KALA , Arzu KİRMAN BİLGİN Aug 21, 2020
 • Fransızca Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Zühre YILMAZ GÜNGÖR Aug 21, 2020