PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities

Year 2012, Volume 13, Issue 2, 103 - 106, 24.09.2012

Abstract

In this study, it was surveyed that work efficiency of the semi-mechanized TOKK-M system (Controlled sliding of logs in chutes with mobile engine power) which provide moving of the logs in sloping terrain both top-down and bottom-up in a short time, ergonomic and environmental. Transport trials were performed in the forest approximately 45% slope Chief State Saçinka Forest Enterprise in Artvin. 37 logs and 12 logs moved on the artificial route, which was established perpendicular to the slope of the land and approximately 84 m long, from the bottom up and top-down, respectively. A single log was moved with the system every time, and medium diameter, height and transport times of logs were measured. The logs moved in transport trials from bottom to top and top to bottom 14,92 m3 and 4,42 m3, respectively. Although the amount of logs transported from the bottom up about 4 times greater than the amount of wood transported from top to bottom in this study, the operation efficiency were determined as only 2 times more. In this system, the fixing of portable motor mechanism properly in the field is very important in terms of job security. The motor mechanism must be connected at least 2 the basis points or trees with safety cables, and if needed iron rods should be nailed to the foot parts of the system to support. The logs which there are inaccessible areas in the forest are conveniently transported with this combined system. Keywords: Sloping terrain, TOKK-M system, Working efficiency, Extraction activities

References

 • Acar, H.H. 1994. Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Oluşturulması. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 150 s., Trabzon.
 • Acar, H.H., Ünver, S., 2006. Work production of extracting of small size woods by plastic chute system: its application in the Giresun Region. Journal of Kastamonu Faculty of Forestry. 5 (2), 154-163.
 • Acar, H.H., Ünver, S., Özkaya, M.S., 2009. Controlled Sliding of Logs through Plastic Chutes on the Forest Ground. Journal of Istanbul University. A Sery. 59 (1), 29-36.
 • Acar, H.H., Ünver, S., Üçüncü, K., Özkaya, M.S., 2012. Kalın Çaplı Odunların Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif Bir Yöntem: Tomrukların Oluk İçerisinde Kontrollü Kaydırılması (TOKK). KTÜ BAP Hızlı Destek Projesi, Proje Kod No. 2010.113.001.6, 26s., Trabzon.
 • Brais, S., 2001. Persistence of Soil Compaction and Effects on Seedling Growth in Northwestern Quebec. Soil Science Society of America Journal. 65, 1263-1271.
 • Caspersen, J.P., 2006. Elevated Mortality of Residual Trees Following Single-Tree Felling in Northern Hardwood Forests Can. J. For. Res. 36, 1255-1265.
 • Castellanos, A., Blanco, A.M. ve Palencia, V. 2007. Applications of Radial Basis Neural Networks for Area Forest. International Journal "Information Theories & Applications". 14 (1). 218-222.
 • Erdaş, O., Acar, H.H., 1993. Türkiye’de Odun Hammaddesi Üretimi Özellikle Kesim, Bölmeden Çıkarma, ve Taşıma Sırasında Karşılaşılan Güçlükler ve Bunların Orman Ürünleri Endüstrisi Üzerine Etkileri, II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi Trabzon.
 • Gürtan, H., 1975. A Research on the Determination of Looses during Harvesting and Extracting Activities on the Steep Forests and Rationalization of These Activities. TUBITAK Publication. p. 250. Ankara-Turkey.
 • Kaplan, E., 2011. Orman Ürünleri Talep Ve Karşılanma Durumu İle Piyasaların Değerlendirmesi. Orman Genel Müdürlüğü. Trabzon orman Ürünleri Arz Talep Çalıştayı. 13 Nisan, Trabzon. (http/web.ogm.gov.tr/Dkmanlar/Trabzon).
 • Mederski, P.S., 2006. A comparison of Harvesting Productivity and Costs in Thinning Operations with and without Midfield, Forest Ecology and Management. 224, 286-296.
 • Ünver, S., 2008. Endüstriyel Odun Hammaddesinin İnsan Gücüyle Sürütülmesi Sırasında Ortaya Çıkan Ürün Kayıpları ile Çevresel Zararların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 138 s. Trabzon.
 • Ünver, S., Acar, H.H., 2009. Evaluation of Residual Tree Damage in Sloping Areas Due to Harvesting Operations by Manually. Austrian Journal of Forest Science. 126 (3),119-132.
 • Solgi, A., Najafi, A., 2007. Investigating of Residual Tree Damage during Ground-Based Skidding Pakistan Journal of Biology Science. 10, 1755-1758.
 • Tan, X., Chang X.S., Kabzems, R., 2005. Effects of Soil Compaction and Forest Floor Removal on Soil Microbial Properties and N Transformations in A Boreal Forest Long-Term Soil Productivity Study. Forest Ecology and Management. 217, 158-170.
 • Tiernan, D., Owende, P.M.O., Kanali, C.L., Lyons J., Ward, S.M., 2001. Selection and Operation of Cable Systems on Sensitive Forest Sites. ECOWOOD Project Deliverable D2 (Work package No. 1), Quality of Life and Management of Living Resources Contract, 100.

Tomrukların bölmeden çıkarılmasında TOKK-M sisteminin uygulanması

Year 2012, Volume 13, Issue 2, 103 - 106, 24.09.2012

Abstract

Bu çalışmada eğimli arazide tomrukların hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya doğru kısa zamanda, ergonomik ve çevresel olarak taşınmasını sağlayan yarı mekanize TOKK-M (Tomrukların Oluk İçerisinde Mobil Motor Gücüyle Kontrollü Kaydırılması/Çekilmesi) sisteminin iş verimliliği araştırılmıştır. Artvin ili Saçinka Orman İşletme Şefliğinde yaklaşık %45 eğimli çalışma alanında TOKK-M sistemiyle hem aşağıdan yukarıya doğru hem de yukarıdan aşağıya doğru taşıma denemeleri yapılmıştır. Arazi eğimine dik olarak kurulan yaklaşık 84 m uzunluğundaki yapay güzergah üzerinde aşağıdan yukarıya doğru 37 adet, yukarıdan aşağıya doğru ise 12 adet tomruk taşınmıştır. Sistemle her defasında tek tomruk taşınmış olup her bir tomruğun orta çap, boy ve taşınma süreleri ölçülmüştür. Aşağıdan yukarıya doğru ve yukarıdan aşağıya doğru yapılan taşıma denemelerinde sırasıyla toplam 14.92 m3 ve 4.42 m3 tomruk taşınmıştır. Çalışmada aşağıdan yukarıya doğru taşınan odun miktarı yukarıdan aşağıya doğru taşınan odun miktarından yaklaşık 4 kat daha fazla olmasına rağmen operasyon verimliliği sadece 2 kat daha fazla olarak belirlenmiştir. Bu sistemde iş güvenliği açısından portatif motor mekanizmasının arazide düzgün sabitlenmesi çok önemlidir. Motor mekanizması, emniyet kabloları ile en az 2 dayanak noktası ya da ağaca bağlanmalı gerek görüldüğü durumda da sistemin ayak kısımlarına destek amaçlı demir çubuklar çakılmalıdır. Bu kombine sistemle orman içinde ulaşılamayan alanlardaki tomruk transportu faaliyetleri de rahatlıkla sürdürülebilecektir. Anahtar kelimeler: Eğimli arazi, TOKK-M sistemi, İş verimliliği, Tomrukların bölmeden çıkarılması

References

 • Acar, H.H. 1994. Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Oluşturulması. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 150 s., Trabzon.
 • Acar, H.H., Ünver, S., 2006. Work production of extracting of small size woods by plastic chute system: its application in the Giresun Region. Journal of Kastamonu Faculty of Forestry. 5 (2), 154-163.
 • Acar, H.H., Ünver, S., Özkaya, M.S., 2009. Controlled Sliding of Logs through Plastic Chutes on the Forest Ground. Journal of Istanbul University. A Sery. 59 (1), 29-36.
 • Acar, H.H., Ünver, S., Üçüncü, K., Özkaya, M.S., 2012. Kalın Çaplı Odunların Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif Bir Yöntem: Tomrukların Oluk İçerisinde Kontrollü Kaydırılması (TOKK). KTÜ BAP Hızlı Destek Projesi, Proje Kod No. 2010.113.001.6, 26s., Trabzon.
 • Brais, S., 2001. Persistence of Soil Compaction and Effects on Seedling Growth in Northwestern Quebec. Soil Science Society of America Journal. 65, 1263-1271.
 • Caspersen, J.P., 2006. Elevated Mortality of Residual Trees Following Single-Tree Felling in Northern Hardwood Forests Can. J. For. Res. 36, 1255-1265.
 • Castellanos, A., Blanco, A.M. ve Palencia, V. 2007. Applications of Radial Basis Neural Networks for Area Forest. International Journal "Information Theories & Applications". 14 (1). 218-222.
 • Erdaş, O., Acar, H.H., 1993. Türkiye’de Odun Hammaddesi Üretimi Özellikle Kesim, Bölmeden Çıkarma, ve Taşıma Sırasında Karşılaşılan Güçlükler ve Bunların Orman Ürünleri Endüstrisi Üzerine Etkileri, II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi Trabzon.
 • Gürtan, H., 1975. A Research on the Determination of Looses during Harvesting and Extracting Activities on the Steep Forests and Rationalization of These Activities. TUBITAK Publication. p. 250. Ankara-Turkey.
 • Kaplan, E., 2011. Orman Ürünleri Talep Ve Karşılanma Durumu İle Piyasaların Değerlendirmesi. Orman Genel Müdürlüğü. Trabzon orman Ürünleri Arz Talep Çalıştayı. 13 Nisan, Trabzon. (http/web.ogm.gov.tr/Dkmanlar/Trabzon).
 • Mederski, P.S., 2006. A comparison of Harvesting Productivity and Costs in Thinning Operations with and without Midfield, Forest Ecology and Management. 224, 286-296.
 • Ünver, S., 2008. Endüstriyel Odun Hammaddesinin İnsan Gücüyle Sürütülmesi Sırasında Ortaya Çıkan Ürün Kayıpları ile Çevresel Zararların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 138 s. Trabzon.
 • Ünver, S., Acar, H.H., 2009. Evaluation of Residual Tree Damage in Sloping Areas Due to Harvesting Operations by Manually. Austrian Journal of Forest Science. 126 (3),119-132.
 • Solgi, A., Najafi, A., 2007. Investigating of Residual Tree Damage during Ground-Based Skidding Pakistan Journal of Biology Science. 10, 1755-1758.
 • Tan, X., Chang X.S., Kabzems, R., 2005. Effects of Soil Compaction and Forest Floor Removal on Soil Microbial Properties and N Transformations in A Boreal Forest Long-Term Soil Productivity Study. Forest Ecology and Management. 217, 158-170.
 • Tiernan, D., Owende, P.M.O., Kanali, C.L., Lyons J., Ward, S.M., 2001. Selection and Operation of Cable Systems on Sensitive Forest Sites. ECOWOOD Project Deliverable D2 (Work package No. 1), Quality of Life and Management of Living Resources Contract, 100.

Details

Primary Language English
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Hafız ACAR


Saliha ÜNVER
0000-0001-9882-446X

Publication Date September 24, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 13, Issue 2

Cite

Bibtex @ { tjf224439, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {13}, pages = {103 - 106}, doi = {10.18182/tjf.01779}, title = {Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities}, key = {cite}, author = {Acar, Hafız and Ünver, Saliha} }
APA Acar, H. & Ünver, S. (2012). Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities . Turkish Journal of Forestry , 13 (2) , 103-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20899/224439
MLA Acar, H. , Ünver, S. "Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities" . Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 103-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20899/224439>
Chicago Acar, H. , Ünver, S. "Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities". Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 103-106
RIS TY - JOUR T1 - Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities AU - Hafız Acar , Saliha Ünver Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 106 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forestry Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities %A Hafız Acar , Saliha Ünver %T Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities %D 2012 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Acar, Hafız , Ünver, Saliha . "Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities". Turkish Journal of Forestry 13 / 2 (September 2012): 103-106 .
AMA Acar H. , Ünver S. Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(2): 103-106.
Vancouver Acar H. , Ünver S. Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(2): 103-106.
IEEE H. Acar and S. Ünver , "Implementatıon of the TOKK-M system for timber extraction activities", Turkish Journal of Forestry, vol. 13, no. 2, pp. 103-106, Sep. 2012, doi:10.18182/tjf.01779