Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 37 - 46, 30.06.2020

Abstract

References

  • Göksel N, Yanmaz K. “Modası Geçmiş Giysilerin Yeniden Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Pektaş H, Dengin S. “İkinci El Giysi Pazarları ve Türkiye’ deki Durumu”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Yücel S, Tiber, B. “Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda”, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 112, 370-380, 2018. Ayanoğlu SG, Ağaç S. “Sürdürülebilir Moda Kavramına Yönelik Tasarım Fikirleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Art- E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 10(19), 252-273, 2017. Yıldırım L. “Geri Dönüşüm/ İleri Dönüşüm/ Tekrar Kullanım Kapsamında İkinci El Giysiler ve Sürdürülebilirlik”, Süleyman Demirel Üniversitesi Art- E Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 20, 484-503, 2017. Kipöz Ş, Atalay D. “Etik Modanın Temsiliyeti Bağlamında Vaatleri ve Çelişkileri: ‘ Etik Moda’ Ne Kadar Etik Sunuluyor?”, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 201(14), 101-115, 2015. Koca E, ÇağmanSD. “Kullanılmayan Giysilerin Değerlendirilmesinde Çalışılan Kadınların Ekolojik Yaklaşımları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 159-169, 2012. İşmal ÖE, Yıldırım L. “Tekstil Tasarımında Çevre Dostu Yaklaşımlar”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Enes E, Kipöz Ş. “Turkey Fashion Industry's Cut -and -Sew Waste Problem and Its Waste Management Strategies”, Tekstil ve Mühendis, 26 (113), 97-103, 2019. Oral O, Dirgar E., Erdoğan Ç. “Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminde Ekoloji”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye,8-10 Ekim 2012. Eser B, Çelik P, Çay A, Akgümüş D. “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilir ve Geri Dönüşüm Olanakları”, Tekstil ve Mühendis, 101, 43-60, 2016. Can Ö, Ayvaz KM. “Tekstil ve Modada Sürdürülebilirlik”, Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 110-119, 2017. Vuruşkan A, Fröhlıch J. “Alternative Marketing Strategies In Commercial Eco Fashion”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Gürler KD, Güllü S.“Sürdürülebilir Moda Kavramının Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programlarında Ders Olarak Okutulabilmesi Açısından bir Değerlendirme”, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017. Türkmen N. “Sürdürülebilir Bir Tekstil İçin Yavaşlık ve Alternatif Üretim Modelleri”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye,8-10 Ekim 2012. Kipöz Ş. “Slow Fashion Ethics: Reproduction of Memory Through Deconstruction”, 10th European Design Academy Conference / Crafting the Future, Göteborg Üniversitesi, İsveç, 17-19 Nisan 2013. Bernardes JP, Marques A, Ferreira F, Nogueira M. “A new and sustainable service to slow fashion brands”, Industria Textila, 69 (2), 152-157, 2018. Yavaşcaoğlu A. “Tekstil Katı Atıkları, Katı Atık Oluşumunun Azaltılması ve Geri Kazanımı”, Mesleki Bilimler Dergisi, 1(2), 137-148, 2012. Üner İ, Başaran NB. “Tekstilde Sürdürülebilirlik için Yöresel Ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesindeki Rolü: Çaput Dokumacılığı Örneği”, 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Türkiye, 3-4-5 Kasım 2016. Altun Ş. “Türkiye’deki Tekstil ve Hazır Giyim Atık Miktarları ve Geri Kazanım İmkanları”, Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Bursa, Türkiye. http://www.temizuretim.gov.tr/Files/haberfiles/d120215/Prof.%20Dr.%20%C5%9Eule%20ALTUN-T%C3%BCrkiyedeki%20Tekstil%20ve%20Haz%C4%B1r%20Giyim%20At%C4%B1k%20Miktarlar%C4%B1%20ve%20Geri%20Kazan%C4%B1m%20%C4%B0mkanlar.pdf (03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.) Ayvaz KM. “Öğretmenlerin Gömlek Satın Alma Davranışları ve Gömleklere Yönelik Geri Dönüşüm Konusundaki Görüşleri: Konya Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye, 2018. Millî Eğitim Bakanlığı, “Giyim Üretim Teknolojisi Düz Dar Etek Kalıbı Modülü”, (542tgd013), Ankara, Türkiye, 2011.

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMLAR İÇİN KALIP FORMU UYGULAMALARI (KADIN GİYSİLERİ ÖRNEĞİ)

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 37 - 46, 30.06.2020

Abstract

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe son yıllarda ortaya çıkan hızlı moda akımının etkisi insanları hızlı bir şekilde giysi değiştirmeye teşvik etmektedir. Bu akımın etkisi ile çok fazla miktarda kullanılmayan giysi ortaya çıkmaktadır. Bu giysilerin bir kısmı tüketiciler arasında farklı şekillerde el değiştirirken, bir kısmı ise çöpe atılmaktadır. Sürdürülebilir tasarımlar için, içinde bulunduğumuz dönemde kullanmadığımız giysilerimizi farklı form ve şekillere uyarlayarak farklı biçimlerde kullanabiliriz.
Bu çalışmanın amacı, kullanılmayan kadın giysilerinin kalıp formları üzerinde gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılarak yeni bir giysi kalıbı oluşturulması ve bu sayede tekstil ve konfeksiyon sektöründe sürdürülebilir tasarım çalışmaları kapsamında bir geri dönüşüm örneği sunarak çevreye katkı sağlamaktır.
Çalışma kapsamında, ülkemizde kullanılmakta olan beden ölçülerine göre, 54 beden temel etek kalıbının 34 beden pantolon eteğe, 40 beden tam pilili etek kalıbının 34 beden koni eteğe, 38 beden temel pantolon kalıbının 34 beden kalem eteğe, ve 38 beden yandan fermuarlı etek 34 beden altı parçalı eteğe dönüşümü için gerekli kalıp formu uygulamaları yapılmıştır.

References

  • Göksel N, Yanmaz K. “Modası Geçmiş Giysilerin Yeniden Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Pektaş H, Dengin S. “İkinci El Giysi Pazarları ve Türkiye’ deki Durumu”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Yücel S, Tiber, B. “Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda”, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 112, 370-380, 2018. Ayanoğlu SG, Ağaç S. “Sürdürülebilir Moda Kavramına Yönelik Tasarım Fikirleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Art- E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 10(19), 252-273, 2017. Yıldırım L. “Geri Dönüşüm/ İleri Dönüşüm/ Tekrar Kullanım Kapsamında İkinci El Giysiler ve Sürdürülebilirlik”, Süleyman Demirel Üniversitesi Art- E Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 20, 484-503, 2017. Kipöz Ş, Atalay D. “Etik Modanın Temsiliyeti Bağlamında Vaatleri ve Çelişkileri: ‘ Etik Moda’ Ne Kadar Etik Sunuluyor?”, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 201(14), 101-115, 2015. Koca E, ÇağmanSD. “Kullanılmayan Giysilerin Değerlendirilmesinde Çalışılan Kadınların Ekolojik Yaklaşımları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 159-169, 2012. İşmal ÖE, Yıldırım L. “Tekstil Tasarımında Çevre Dostu Yaklaşımlar”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Enes E, Kipöz Ş. “Turkey Fashion Industry's Cut -and -Sew Waste Problem and Its Waste Management Strategies”, Tekstil ve Mühendis, 26 (113), 97-103, 2019. Oral O, Dirgar E., Erdoğan Ç. “Tekstil ve Hazır Giyim Üretiminde Ekoloji”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye,8-10 Ekim 2012. Eser B, Çelik P, Çay A, Akgümüş D. “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilir ve Geri Dönüşüm Olanakları”, Tekstil ve Mühendis, 101, 43-60, 2016. Can Ö, Ayvaz KM. “Tekstil ve Modada Sürdürülebilirlik”, Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 110-119, 2017. Vuruşkan A, Fröhlıch J. “Alternative Marketing Strategies In Commercial Eco Fashion”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 8-10 Ekim 2012. Gürler KD, Güllü S.“Sürdürülebilir Moda Kavramının Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programlarında Ders Olarak Okutulabilmesi Açısından bir Değerlendirme”, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Mayıs 2017. Türkmen N. “Sürdürülebilir Bir Tekstil İçin Yavaşlık ve Alternatif Üretim Modelleri”, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Türkiye,8-10 Ekim 2012. Kipöz Ş. “Slow Fashion Ethics: Reproduction of Memory Through Deconstruction”, 10th European Design Academy Conference / Crafting the Future, Göteborg Üniversitesi, İsveç, 17-19 Nisan 2013. Bernardes JP, Marques A, Ferreira F, Nogueira M. “A new and sustainable service to slow fashion brands”, Industria Textila, 69 (2), 152-157, 2018. Yavaşcaoğlu A. “Tekstil Katı Atıkları, Katı Atık Oluşumunun Azaltılması ve Geri Kazanımı”, Mesleki Bilimler Dergisi, 1(2), 137-148, 2012. Üner İ, Başaran NB. “Tekstilde Sürdürülebilirlik için Yöresel Ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesindeki Rolü: Çaput Dokumacılığı Örneği”, 4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Türkiye, 3-4-5 Kasım 2016. Altun Ş. “Türkiye’deki Tekstil ve Hazır Giyim Atık Miktarları ve Geri Kazanım İmkanları”, Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Bursa, Türkiye. http://www.temizuretim.gov.tr/Files/haberfiles/d120215/Prof.%20Dr.%20%C5%9Eule%20ALTUN-T%C3%BCrkiyedeki%20Tekstil%20ve%20Haz%C4%B1r%20Giyim%20At%C4%B1k%20Miktarlar%C4%B1%20ve%20Geri%20Kazan%C4%B1m%20%C4%B0mkanlar.pdf (03.11.2019 tarihinde erişilmiştir.) Ayvaz KM. “Öğretmenlerin Gömlek Satın Alma Davranışları ve Gömleklere Yönelik Geri Dönüşüm Konusundaki Görüşleri: Konya Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye, 2018. Millî Eğitim Bakanlığı, “Giyim Üretim Teknolojisi Düz Dar Etek Kalıbı Modülü”, (542tgd013), Ankara, Türkiye, 2011.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Research Articles
Authors

Emine UTKUN
Pamukkale Üniversitesi, Buldan Meslek Yüksekokulu
0000-0002-6550-4168
Türkiye


Nezla ÜNAL
Pamukkale Üniversitesi, Buldan Meslek Yüksekokulu
0000-0002-2689-3666
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
UTKUN, E., & ÜNAL, N. (2020). TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMLAR İÇİN KALIP FORMU UYGULAMALARI (KADIN GİYSİLERİ ÖRNEĞİ). Turkish Journal of Fashion Design and Management, 2(2), 37-46.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.