Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Tüketicilerin Yaşadıkları Konutlardaki Mülkiyet Durumu ve Konut Yapısının Mobilya Tercihine Etkisinin Belirlenmesi

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 10, 26.02.2021

Abstract

Bu çalışmada; tüketicilerin mobilya satın alma sürecindeki tutumlarında, yaşadıkları konutlardaki mülkiyet ve mimari özelliklerin mobilya tercihlerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda mobilya üreticilerinin, odaklanacağı konular ve problemler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla; 35 sorudan oluşan bir anket hazırlanarak Kayseri ilinde yaşayan 300 kişiye yüz yüze uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, tüketicilerden elde edilen sonuçlara göre; tüketicilerin kullandıkları mobilyaları 2-6 yıl arasında daha çok değiştirdikleri görülmüştür. Mobilyada estetik kaygılar önemli olduğu için tüketicilerin yeni tasarımlardan dolayı modası geçen mobilyalarını değiştirmek istedikleri anlaşılmıştır. Kiracı olan hedef gruplar mobilyalarını daha sık değiştirirken, ev sahiplerinin daha az mobilya değiştirdikleri belirlenmiştir. Yaşanılan konut alanı ile mobilya konsept bütünlüğü arasındaki ilişki incelendiğinde; 100m2 ve altında olan konutlarda yaşayan tüketicilerin mobilya satın alırken konsept bütünlüğü aramazken, 100m2 ve üzerinde konutlarda yaşayanların konsept bütünlüğüne önem verdiği belirlenmiştir.

References

 • Akyüz İ. 1998. “Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması (Trabzon İli Merkez İlçe Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyüz İ. 2006. “Mobilya Satın Almada Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik, Sosyo-Psikolojik ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin İncelenmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Andaç T. 2008. “Kayseri İli Mobilya Tüketici Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Arpacı F., Obuz K. 2013. “Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihleri, Akademik Bakış Dergisi”, 36: 1-20.
 • Arpacı F., 2014. “Ankara’da Yaşayan Tüketicilerin Mobilya Satın Alma, Kullanım Davranışları ve Mobilya Satın almaya İlişkin Sorunları”, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 2(1): 2-15.
 • Çabuk, Y. 2000. “Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması (Ordu İli Merkez İlçe Örneği)”. Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Trabzon.
 • Çabuk Y. Karayılmazlar S, Türedi H. 2012. “Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Demografik Faktörler Bakımından İncelenmesi (Zonguldak İli Örneği)”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14(21): 1-10.
 • Çil B., 2000. “İstatistik Detay yayıncılık”, Ankara, 187-196.
 • Korkut, S.D., Kaval, S. 2015. “Mobilya Seçiminde Tüketici Tercihleri: Düzce İli Örneği”, Ormancılık Dergisi, 11 (1): 42 – 51.
 • Türker A. 2010. “Mobilya Sektörünün Ana Bileşenlerinden Tasarımın Faktörlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Kütahya İlinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türedi H. 2010. “Zonguldak İli Mobilya Sektöründe Satış Sonrası Hizmet Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bartın.
 • Zengin M. A. 2009. “Gıda, Hazır Giyim ve Mobilya Sektörlerinde Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Marka, Mağaza ve Fiyat Etkilerinin İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri Açısından Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Determination of the Property Status of the Consumers in their Houses and the Effect of the Housing Structure on the Furniture Preference

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 10, 26.02.2021

Abstract

In this study; It is aimed to determine the effect of ownership and architectural features of the residences on the furniture preferences in the attitudes of consumers in the furniture purchasing process. In this context, it has been tried to identify the issues and problems that furniture manufacturers will focus on. In this context; A questionnaire consisting of 35 questions was prepared and applied face-to-face to 300 people living in Kayseri. As a result of the study, according to the results obtained from consumers; It was observed that consumers changed the furniture they used more between 2-6 years. As aesthetic concerns are important in furniture, it has been understood that consumers want to replace their outdated furniture due to new designs. Target groups with tenants changed their furniture more frequently, while homeowners changed less furniture. When the relationship between residential area and furniture concept integrity is examined; It has been determined that consumers living in residences of 100m2 and below do not seek concept integrity while purchasing furniture, while those living in residences of 100m2 and above pay attention to concept integrity.

References

 • Akyüz İ. 1998. “Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması (Trabzon İli Merkez İlçe Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Akyüz İ. 2006. “Mobilya Satın Almada Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik, Sosyo-Psikolojik ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin İncelenmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Andaç T. 2008. “Kayseri İli Mobilya Tüketici Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Arpacı F., Obuz K. 2013. “Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihleri, Akademik Bakış Dergisi”, 36: 1-20.
 • Arpacı F., 2014. “Ankara’da Yaşayan Tüketicilerin Mobilya Satın Alma, Kullanım Davranışları ve Mobilya Satın almaya İlişkin Sorunları”, Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 2(1): 2-15.
 • Çabuk, Y. 2000. “Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması (Ordu İli Merkez İlçe Örneği)”. Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Trabzon.
 • Çabuk Y. Karayılmazlar S, Türedi H. 2012. “Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Demografik Faktörler Bakımından İncelenmesi (Zonguldak İli Örneği)”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14(21): 1-10.
 • Çil B., 2000. “İstatistik Detay yayıncılık”, Ankara, 187-196.
 • Korkut, S.D., Kaval, S. 2015. “Mobilya Seçiminde Tüketici Tercihleri: Düzce İli Örneği”, Ormancılık Dergisi, 11 (1): 42 – 51.
 • Türker A. 2010. “Mobilya Sektörünün Ana Bileşenlerinden Tasarımın Faktörlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Kütahya İlinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türedi H. 2010. “Zonguldak İli Mobilya Sektöründe Satış Sonrası Hizmet Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bartın.
 • Zengin M. A. 2009. “Gıda, Hazır Giyim ve Mobilya Sektörlerinde Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Marka, Mağaza ve Fiyat Etkilerinin İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri Açısından Karşılaştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Savaş ÖZTAŞ This is me
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
0000-0003-0687-9725
Türkiye


Selçuk DEMİRCİ
EGE ÜNİVERSİTESİ, EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-2045-0426
Türkiye


Ali KASAL
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4632-0072
Türkiye


Halil KILIÇ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7164-6840
Türkiye

Publication Date February 26, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
ÖZTAŞ, S., DEMİRCİ, S., KASAL, A., KILIÇ, H. (2021). Tüketicilerin Yaşadıkları Konutlardaki Mülkiyet Durumu ve Konut Yapısının Mobilya Tercihine Etkisinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 3(1), 1-10.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.