Year 2019, Volume 17 , Issue 2, Pages 0 - 0 2019-08-31

Sevgili okuyucular,

Derginin bu sayısında sekiz orijinal araştırma makalesi, bir rapor makalesi, bir yorum ve bir teknik özet bulacaksınız.

İlk araştırma makalesi, yazarların hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın yarattığı sağlık riskini araştırdığı çevre sağlığı üzerine. Yazarlar, partiküler madde (PM) bağlı metallerle dermal temasın çocuklar için ana maruz kalma yolu olduğunu, yetişkinlerin solunmadan kaynaklanan kanserojen olmayan risklere daha yatkın olduklarını tespit etmişlerdir. Bir sonraki makalede, yazarlar bir selden sonra travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) sıklığını tanımlamakta ve TSSB riski ile ilişkili faktörleri değerlendirmektedirler. Çalışmaya göre kadın olmanın, selle sürüklenmenin, daha önce sel deneyimi yaşamış olmanın, sel sırasında fiziksel travma yaşmış olmanın, sel sonrası ekonomik durumun kötüleşmesinin, tarım arazilerinin zarar görmesinin, psikiyatrik bir bozukluğa sahip olmanın ve psikiyatrik ilaç kullanmanın yüksek TSSB ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Üçüncü araştırma makalesi, üniversite öğrencileri arasında sağlık davranışları ve davranış değişikliği ile ilgili. Yazarlar, sağlıklı yaşam tarzı davranışlarını iyileştirmek için öğrenciler arasında farkındalık faaliyetleri uygulanması gerektiğini bildirmektedirler. Bu sayıdaki iki araştırma makalesi ise, iki farklı populasyonda anksiyete ve depresyon sorunlarını çalışmaktadır; birincisi acil yardım istasyonu personelinde, diğeri tıp öğrencilerinde yapılmış çalışmalardır. Sonuçlara göre, 112 acil yardım istasyonu personeli, anksiyete ve depresyon riski altındadır; tıp öğrencilerinin de yaklaşık beşte biri önemli düzeyde depresyon, anksiyete ve stres yaşamıştır.

Araştırma makalelerinden biri de Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi Bölümü öğrencileri 'nin göz sağlığı bilgisi ile ilgilidir. Yazarlar, öğrencilerin bilgisinin genel olarak tatmin edici olmadığını ve müfredatta göz sağlığı içeriğinin geliştirilmesi gerektiğimi belirtmişlerdir. Bir başka araştırma makalesinde sağlık okuryazarlığı ile meme kanseri taramasına yönelik tutum arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre, düşük sağlık okuryazarlığı düzeyi, meme kanseri tarama tutumunu etkileyen meme kanseri bilgisi için önemli bir engel gibi görünmektedir. Bu sayının son araştırma makalesi, 2002 - 2015 yıllarında yaşa, cinsiyete ve yönteme göre intihar ölümleri trendi hakkındadır. Yazarlar, erkek intiharlarının 15, 25-44, 65 yaş ve üstü yaş grupları için çalışılan zaman aralığında artış eğilimi gösterdiğini, ayrıca ateşli silahlarla yapılan intiharların 15 yaşın altındaki grupta da arttığını tespit etmişlerdir. Bu sayıdaki rapor makalesinde ise, bebek formülünde genetiği değiştirilmiş gıdaların varlığı ve pazarlarda satılan tamamlayıcı gıda örnekleri hakkındadır. Yorum yazısında ise yazarlar maternal sigara maruziyeti ile çocukluk çağında aşırı kiloluluk ve obezite görülme sıklığı arasındaki ilişkiyi ele almaktadırlar. Teknik rapor ise çok merkezli sağlık araştırmalarında tasarım etkisinin tahmini ve örnek büyüklüğüne etkisini tartışmaktadır.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi'nin bu sayısını beğeneceğinizi umar, derginin bu sayısına katkıda bulunan tüm yazarlara ve hakemlere teşekkür ederiz.

 

Sibel Sakarya, Yücel Demiral

 

Dear Readers

In this issue of the Journal you will find eight original research articles, one report article, one commentary and one technical brief.

The eight research articles in this issue of our Journal address various issues of public health. The first research article is on environmental health in which the authors investigate the health risk of long-term exposure to air pollutants. Authors found that dermal contact with particulate matter (PM) bound metals was the main route of exposure for children, while the adults were more prone to non-carcinogenic risks from exposure through inhalation. In the next article authors determine the frequency of post-traumatic stress disorder (PTSD) following a flood and assess factors associated with risk of PTSD. It was found that being a woman, drifting in floodwater, experiencing physical trauma during the flood, having experienced a flood before, worsening of one’s economic condition after the flood, loss of farmland caused by the flood and having a psychiatric disorder were associated with a high PTSD score. The third article is about health behaviours and behaviour change among university students. Authors conclude that in order to improve healthy lifestyle behaviours, awareness-raising activities should be implemented.

Two of the research articles in this issue deal with anxiety and depression among two different groups of people; emergency station personnel and medical students. The personnel of 112 emergency stations are at risk of anxiety and depression. For the medical students it was observed that approximately one in five students experienced significant levels of depression, anxiety and stress.

One of the research articles is about Early Childhood and Classroom Education Department Students’ knowledge on eye health. It was found that the knowledge of the students was not satisfactory in general and improving the eye health education program in the curriculum was recommended. Another research article is about the association between health literacy and attitude towards breast cancer screening. Based on study results, low health literacy level seems to be an important barrier for breast cancer knowledge, affecting screening attitudes. The last research article of this issue is about suicide mortality trends by age, gender and method in Turkey between 2002 – 2015. Authors found that male suicides showed an increasing trend in the time interval studied for the age groups under 15, 25-44, 65 and above, in addition suicides committed by firearms also increased in the group under 15 years of age.

The report article in this issue is about the presence of genetically modified foods in infant formula and complementary food samples sold in markets in Ankara. In the Commentary paper, the author discusses obesogenic effect of maternal smoke exposure. The technical report is about estimation of design effect in multicentre health research and its effect on sample size.

We hope you enjoy this issue of the Turkish Journal of Public Health and we would like to thank all the authors and reviewers who contributed to this issue of the journal.

 

Sibel Sakarya, Yücel Demiral

 

  • .
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section From the Editors
Authors

Author: Sibel SAKARYA (Primary Author)

Author: Yucel DEMİRAL
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 1, 2019
Acceptance Date : January 21, 2021
Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @editorial { tjph613873, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Editorial}, key = {cite}, author = {Sakarya, Sibel and Demi̇ral, Yucel} }
APA Sakarya, S , Demi̇ral, Y . (2019). Editorial . Turkish Journal of Public Health , 17 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/48212/613873
MLA Sakarya, S , Demi̇ral, Y . "Editorial" . Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/48212/613873>
Chicago Sakarya, S , Demi̇ral, Y . "Editorial". Turkish Journal of Public Health 17 (2019 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Editorial AU - Sibel Sakarya , Yucel Demi̇ral Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 17 IS - 2 SN - -1304-1088 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Editorial %A Sibel Sakarya , Yucel Demi̇ral %T Editorial %D 2019 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD Sakarya, Sibel , Demi̇ral, Yucel . "Editorial". Turkish Journal of Public Health 17 / 2 (August 2019): 0-0 .
AMA Sakarya S , Demi̇ral Y . Editorial. TurkJPH. 2019; 17(2): 0-0.
Vancouver Sakarya S , Demi̇ral Y . Editorial. Turkish Journal of Public Health. 2019; 17(2): 0-0.
IEEE S. Sakarya and Y. Demi̇ral , "Editorial", Turkish Journal of Public Health, vol. 17, no. 2, pp. 0-0, Aug. 2019