Year 2019, Volume 3 , Issue 5, Pages 248 - 266 2019-02-28

MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU [1] , Menekşe KILIÇARSLAN [2] , Aytaç TOSUN [3]


Marka bir ürün veya hizmetten farklı olarak sadece ticari bir anlam, kaygı gütmez. Marka bir duygu işidir. Bu yüzden marka kavramı; duygu ve algı kavramları ile paralel olacak şekilde birbirlerinden beslenerek tanımlanabilmektedir.

Günümüzde markalar şirketlerin varlık sebeplerinin ve değer sistemlerinin sembolleri haline gelmişlerdir. Bu trendi yakalayıp tüketici tutkularıyla, ilgileriyle sorumlulukla ve şefkatle temas kurabilen şirketler gelecekte büyüyüp başarılı olacaklardır. Yani, markaların rolü önem kazandıkça, pazarlamacıların da markalarını oluşturmak için yeni ve yenilikçi yollar bulmaları gerekmektedir.

Çalışmada öncelikle marka kavramı ve tarihçesine yer verilmiştir. Akabinde marka stratejileri, marka çağrışımları / konumlandırma, marka algısı, kimliği, kişiliği, imajı, tutumu, sadakati, farkındalığı, değeri ve öz varlığı konularında geniş literatür çalışmaya yer verilmiştir.

 “Marka” kavramının detaylı incelenmesi ve marka ile ilgili kavramların net şekilde belirlendiği çalışma literatüre özgün değer katacaktır. 

Marka İle İlgili Kavramlar, Marka Değeri, Marka Farkındalığı
 • Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California management review, 38(3), 102-120.
 • Aaker, D. (2007). Marka Değeri Yönetimi, İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Aaker, Jennifer ve Susan Fournier (1995), “A Brand as a Character, a Partner and a Person: Three Perspectives on the Question of Brand Personality,” Advances in Consumer Research, 22, 1:391-395.
 • Altınışık, U. (2004). Marka Değeri Yaratmada Reklamın Rolü. Marketing, May, 42-48.
 • Argan, M., N. M. Velioğlu, M. T. Argan. (2007) Marka Yerleştirme Stratejilerinin Hatırlama Üzerindeki Etkisi: “Gora Filmi Üzerine Araştırma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 163-164.
 • Aslanoğlu, S., & Zor, İ. (2006). Bilgi Varlıklarının Değerlemesi: Entelektüel Sermaye Ölçüm ve Değerleme Modelleri; Karşılaştırmalı Bir Analiz. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29), 152-165.
 • Arslan, K. (2006). Marka Hukuku, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Bakkaloğlu, B. (2000). Markalar, Yaşam Tarzları Tüketici Bilinci ve Marka Performans Ölçümü. Her Yönüyle Pazarlama İletişimi, MediaCat Kitapları, Ankara, 91-100.
 • Beder, S. (1998). A community view. In Caring for Children in the Media age, Papers from a national conference, edited by John Squires and Tracy Newlands, New College Institute for Values research, Sydney, 101-111.
 • Can, E. (2007). Marka ve marka yapılandırma, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXII(1), 225-237.
 • Connor, S. M. (2006). Food-related advertising on preschool television: building brand recognition in young viewers. Pediatrics, 118(4), 1478-1485.
 • Elitok, B. (2003). Hadi Markalaşalım. 1. Basım. İstanbul: SistemYayıncılık.
 • Erdil, T. S., & Uzun, Y. (2009). Marka Olmak. Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Eren, E. (2006). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 9. Basım İstanbul: Beta Kitap.
 • Fischer, P. M., Schwartz, M. P., Richards, J. W., Goldstein, A. O., & Rojas, T. H. (1991). Brand logo recognition by children aged 3 to 6 years: Mickey Mouse and Old Joe the Camel. Jama, 266(22), 3145-3148.
 • Franzen, G., (2002). Reklamın Marka Değerine Etkisi, çev: F. Yalım. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Hoyer, W. D., & Brown, S. P. (1990). Effects of brand awareness on choice for a common, repeat-purchase product. Journal of consumer research, 17(2), 141-148.
 • Kadıbeşgil, S., (2006). İtibar Yönetimi, 1. Basım, İstanbul: Mediacat Yayıunları.
 • Karpat, I. A. (2004). Marka Yönetimi, 1. Basım İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.
 • Keller, K. L. (2003). Brand synthesis: The multidimensionality of brand knowledge. Journal of consumer research, 29(4), 595-600.
 • Macdonald, E & Sharp, B., (2003). Management Perceptions of the Importance of Brand Awareness as an Indication od Advertising Effectiviness, Marketing Bulletin, 14(2).
 • Macklin, M. C. (1996). Preschoolers' learning of brand names from visual cues. Journal of consumer Research, 23(3), 251-261.
 • Raggio, R. D., & Leone, R. P. (2007). The theoretical separation of brand equity and brand value: Managerial implications for strategic planning. Journal of Brand Management, 14(5), 380-395.
 • Robertson, P. (1998). New Brand Development in Brand: The New Wealth Creators. Susannah Hart & John Murphy eds. New York: Macmillan Business.
 • Romaniuk, J., Sharp, B., Paech, S., & Driesener, C. (2004). Brand and advertising awareness: a replication and extension of a known empirical generalisation. Australasian Marketing Journal (AMJ), 12(3), 70-80.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2005), Pazarlama İletişimi Yönetimi, MediaCat Kitapları.
 • Ogilvy, D. (1955). The image of the brand–a new approach to creative operations. Reprinted by Courtesy of Ogilvy & Mather, 1-6.
 • Okay, A., (1998). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Percy, L. &. Rossiter, J. R., (1992). A Model of Brand Awareness and Brand Attitude Advertising Strategies, Psychology & Marketing, 9(4), 263-264.
 • Tokol, T. (1994). Pazarlama Yönetimi. 5. Basım Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Tolungüç, A., (1992), Tanıtım ve İmaj, Anatolia Turizm-Çevre Dergisi, 3(27), 11-19.
 • Tosun, N.B. (2003) Pazarlama Halkla İlişkileri ve Reklam. 1. Baskı. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Uztuğ, F. (2005). Markan Kadar Konuş – Marka İletişimi Stratejileri-”3. Basım İstanbul: Mediacat Kitapları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0341-4722
Author: Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Menekşe KILIÇARSLAN
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Aytaç TOSUN
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : February 28, 2019

Bibtex @research article { tjsosci520673, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {248 - 266}, doi = {10.30520/tjsosci.520673}, title = {MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI}, key = {cite}, author = {ÖZYURT KAPTANOĞLU, Rana and KILIÇARSLAN, Menekşe and TOSUN, Aytaç} }
APA ÖZYURT KAPTANOĞLU, R , KILIÇARSLAN, M , TOSUN, A . (2019). MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI. The Journal of Social Science , 3 (5) , 248-266 . DOI: 10.30520/tjsosci.520673
MLA ÖZYURT KAPTANOĞLU, R , KILIÇARSLAN, M , TOSUN, A . "MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 248-266 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/43451/520673>
Chicago ÖZYURT KAPTANOĞLU, R , KILIÇARSLAN, M , TOSUN, A . "MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI". The Journal of Social Science 3 (2019 ): 248-266
RIS TY - JOUR T1 - MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI AU - Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU , Menekşe KILIÇARSLAN , Aytaç TOSUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.520673 DO - 10.30520/tjsosci.520673 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 248 EP - 266 VL - 3 IS - 5 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.520673 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.520673 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI %A Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU , Menekşe KILIÇARSLAN , Aytaç TOSUN %T MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI %D 2019 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 3 %N 5 %R doi: 10.30520/tjsosci.520673 %U 10.30520/tjsosci.520673
ISNAD ÖZYURT KAPTANOĞLU, Rana , KILIÇARSLAN, Menekşe , TOSUN, Aytaç . "MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI". The Journal of Social Science 3 / 5 (February 2019): 248-266 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.520673
AMA ÖZYURT KAPTANOĞLU R , KILIÇARSLAN M , TOSUN A . MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI. TJSS. 2019; 3(5): 248-266.
Vancouver ÖZYURT KAPTANOĞLU R , KILIÇARSLAN M , TOSUN A . MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI. The Journal of Social Science. 2019; 3(5): 266-248.