Research Article
BibTex RIS Cite

Arazi Toplulaştırmasına Katılımın Sağlanmasında Üretici Örgütlerinin Etkisi: Çanakkale İli Örneği

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 21 - 27, 23.05.2021

Abstract

Türkiye’de arazi toplulaştırması, zorunlu ve isteğe bağlı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. İsteğe bağlı yöntemin uygulanabilmesi, arazi maliklerinin çoğunluğunun toplulaştırmayı talep etmelerine veya onaylamalarına bağlıdır. Üreticilerin toplulaştırma amacı doğrultusunda örgütlenebilmelerinin sağlanmasında üretici örgütleri büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, arazi toplulaştırmasına katılımın sağlanmasında üretici örgütlerinin etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Çanakkale ilinde arazi toplulaştırması yapılan 19 yerleşim yerinden 346 üretici ile anket yapılmıştır. Araştırma kapsamında üreticilerin herhangi bir tarımsal nitelikli örgütün yönetiminde bulunup bulunmama durumları ve tarımsal nitelikli örgütler ile iletişim sıklıkları ile toplulaştırmaya katılıma yönelik tutumları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre, üreticilerin tarımsal örgüt yönetiminde bulunup bulunmama durumları ve kooperatiflerle iletişim sıklıkları ile toplulaştırmaya katılıma yönelik tutumları arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Elde edilen bulgulara göre, tarımsal örgütler bazında toplulaştırmanın faydaları konusunda yayım çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

References

 • Aksoy, S., 1984. Tarım Hukuku. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 560 s. Ankara
 • Anonim, 2019., Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği-ATYön, 2019.T.C Resmi Gazete, 30679, 7 Şubat 2019.
 • Çevik, B., Tekinel, O., 1994. Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının Su Dağıtımı, Proje Maliyeti ve Çiftçinin Gelirine Etkileri, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri, 2:555-567
 • Eraktan, G., 1989. Tarım Politikası I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No: 1163. 192 s, Ankara
 • Gürel, A., Gaytancıoğlu, O., Özkan, E. 1995. Trakya Tarımının Yapısal Durumu Örgütlenmede Yayım Eksikliği ve Çevre Sorunları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4(1-2): 126-132
 • Özkan, E., 1999. Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Sosyo-Ekonomik Yapı Özellikleri ve Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Etkinliği, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 214 s
 • Sayın, B., Sayın, C., 2004. Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesi Avrupa Birliğine Uyum Hazırlıkları ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, s.466-470 16-18 Eylül 2004, Tokat
 • Serper, Ö.,2014. Uygulamalı İstatistik, Ezgi Kitapevi, 701 s. Bursa
 • Yağanoğlu, A.V., Fayrap, A., Yanık, R., 2018. Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırmasının Gerekliliği: Daphan Sulaması Örneği. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 32(2): 55-67
 • Yamane, T., 1967. Elemantary Sampling Theory. Printice Hallinc. Englewood Cliffs, NT, 919 S. New York.
 • Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 121, Teknik Yayın No:56 623 s. Ankara

The Impacts of Producer Organizations in Ensuring Participation in Land Consolidation: The Case of Çanakkale Province

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 21 - 27, 23.05.2021

Abstract

Land consolidation in Turkey can be carried out through the mandatory and the optional methods. The optional method can be implemented depending on whether the majority of landowners request or approve consolidation. Producer organizations have a great importance in ensuring that producers can organize for the purpose of consolidation. In this study, it is aimed to determine the effect of producer organizations in ensuring participation in land consolidation. For this purpose, a survey was conducted with 346 producers from 19 settlements where land consolidation was carried out in Çanakkale. Within the scope of the research, the relationship between producers' attitudes towards participation in consolidation and their communication frequency with agricultural organizations and whether they are in the management of any agricultural organization was investigated. According to the results of the research, a statistically significant relationship was not be found between the producers' state of being in the management of an agricultural organization and their frequency of communication with cooperatives and their attitudes towards participation in consolidation. According to the findings, it is recommended to carry out extension trainings on the benefits of consolidation on the basis of agricultural organizations

References

 • Aksoy, S., 1984. Tarım Hukuku. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 560 s. Ankara
 • Anonim, 2019., Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği-ATYön, 2019.T.C Resmi Gazete, 30679, 7 Şubat 2019.
 • Çevik, B., Tekinel, O., 1994. Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının Su Dağıtımı, Proje Maliyeti ve Çiftçinin Gelirine Etkileri, Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri, 2:555-567
 • Eraktan, G., 1989. Tarım Politikası I, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No: 1163. 192 s, Ankara
 • Gürel, A., Gaytancıoğlu, O., Özkan, E. 1995. Trakya Tarımının Yapısal Durumu Örgütlenmede Yayım Eksikliği ve Çevre Sorunları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4(1-2): 126-132
 • Özkan, E., 1999. Arazi Toplulaştırma Uygulamalarında Sosyo-Ekonomik Yapı Özellikleri ve Benimsemeyi Etkileyen Faktörlerin Etkinliği, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 214 s
 • Sayın, B., Sayın, C., 2004. Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesi Avrupa Birliğine Uyum Hazırlıkları ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, s.466-470 16-18 Eylül 2004, Tokat
 • Serper, Ö.,2014. Uygulamalı İstatistik, Ezgi Kitapevi, 701 s. Bursa
 • Yağanoğlu, A.V., Fayrap, A., Yanık, R., 2018. Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırmasının Gerekliliği: Daphan Sulaması Örneği. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 32(2): 55-67
 • Yamane, T., 1967. Elemantary Sampling Theory. Printice Hallinc. Englewood Cliffs, NT, 919 S. New York.
 • Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 121, Teknik Yayın No:56 623 s. Ankara

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural Policy
Journal Section Articles
Authors

İlker KARAÖNDER

Aydın GÜREL

Publication Date May 23, 2021
Submission Date December 3, 2020
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA KARAÖNDER, İ., & GÜREL, A. (2021). Arazi Toplulaştırmasına Katılımın Sağlanmasında Üretici Örgütlerinin Etkisi: Çanakkale İli Örneği. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 3(2), 21-27.