Year 2020, Volume 3 , Issue 4, Pages 73 - 109 2020-05-31

YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Eylem ŞENTÜRK KARA [1] , Şeyma KOZLUKLU [2]


Yumuşak güç başkalarının düşüncelerini zorlamaya başvurmadan ya da baskı unsuru kullanmadan şekillendirmeyi ve değiştirmeyi ifade etmektedir. Yumuşak gücün başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde kültür kilit bir rol oynamaktadır. Kültür sayesinde ülkeler bir cazibe yaratarak kendi istek ve beklentileri doğrultusunda kamuoyu oluşturabilmektedir. Kültürün en önemli unsurlarını içinde barındıran sinema bu bağlamda önemli bir yumuşak güç unsuru olarak kullanılmaktadır. Hollywood’un ardından dünyanın en güçlü sinema endüstrisi olarak kabul edilen Bollywood bugün dünyanın pek çok ülkesinde adından söz ettirmektedir. Bollywood sinemasına ait olan filmlerin popüler olması neticesinde Hint kültürüne ait olan pek çok unsur farklı ülke insanlarının kültürlerini etkiler hale gelmiştir. Son yıllarda ülkemizde de Hint film ve dizilerinin izlenirliğinde büyük bir artış yaşanmış dolayısıyla Hint kültürüne has olan bir çok unsur (Hint kınası, kıyafetleri, takıları vs.) Türklerin hayatının bir parçası haline gelmeyi başlamıştır.

Bu araştırmada yumuşak güç bağlamında Bollywood filmlerinin Türk izleyicisinin perspektifinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Araştırma kapsamda Hint filmlerini seyreden Türk gençlerinin neden bu filmleri takip ettikleri, izlemiş oldukları bu filmlerin onların Hindistan’a ve Hint kültürüne bakışını ne yönde etkilediği, onlara göre Hint ve Türk kültürü arasındaki ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Hint filmi seyreden ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde okuyan 20 kişi (10 kadın ve 10 erkek) örneklem olarak seçilmiş ve bu kişilerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Yumuşak güç, Hint filmi, bollywood
  • Alexowitz, Myriam (2003). Traumfabrik Bollywood. Indisches Mainstream-Kino. Bad Honnef: Horlemann Verlag.Asma, Necmettin (2012). Eğitime Eleştirel Bakış: “Yerdeki Yıldızlar”. https://www.haksozhaber.net/egitime-elestirel-bakis-yerdeki-yildizlar-33396h.htm. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Aydoğan, Bekir (2011). Güç Kavramı ve Kamu Diplomasisi. Ekopolitik Uluslararası İlişkiler Masası. Rapor No: 11-02.Aydoğmuş, Kemal (2015). Bollywood Rüyasını Yaratan İki Yönetmen Raj Kapoor – Satyejit Rayhttp://www.sonhaber.com.tr/makale/bollywood-ruyasini-yaratan-iki-yonetmen-raj-kapoor-satyejit-ray-2145-html. Erişim Tarihi:17.05.2019. Beyazperde.com (2019) Milyoner (Slumdog Millionaire). http://www.beyazperde.com/filmler/film-129924/. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Brockmann, Till (2002). “Bollywood singt und tanzt in der Schweiz.” Das indische Kino und die Schweiz. (ed. Alexandra Schneider) (ss. 54-65). Zürich: Edition Museum für Gestaltung.Buchacher, Christiane (2004). Bollywood. Der indische Film und seine Bedeutung für in Wien lebende Migrant/innen. Diplomarbeit. Universität Wien.Dural, Murat (2018). Aamir Khan Filmlerinde Dinî Öğeler. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir. Dwyer, Rachel (2009). “Hinduism.” The Routledge Companion to Religion and Film. (ed. J. Lyden): (ss. 141-161). London: Routledge Press.Erdentuğ Aygen (1985). “Çeşitli İnsan Topluluklarında Aile Tipleri”. Antropoloji Dergisi. Sayı, 12.Filmizlesene (2012). Ghajini. https://www.filmizlesene.pw/ghajini-altyazili-6-8.html. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Filmizlesene (2013b). Pi’nin Yaşamı. https://www.filmizlesene.pw/pinin-yasami-8-2.html. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Filmizlesene (2015a). Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir https://www.filmizlesene.pw/yerdeki-yildizlar-8-5.html. Erişim Tarihi: 07.08.2019. Filmizlesene (2013a). 3 Idiots (3 Aptal). https://www.filmizlesene.pw/3-aptal-8-3.html. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Filmizlesene (2015b). Pk (Peekay). https://www.filmizlesene.pw/pk-altyazili-8-7.html. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Filmizlesene (2016a). Baahubali (Başlangıç). https://www.filmizlesene.pw/baahubali-baslangic-8-7.html. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Gahlot, Deepa (2002). “Villains and Vamps.” Bollywood. Popular Indian Cinema (ed. Lalit Mohan Joshi). (ss: 252-297). London: Verlag Dakini Books Ltd.Gaenszle, Martin (2009). “Pop und Poesie/Sprachformen in Bollywood Love Songs.” Fokus Bollywood/Das indische Kino in wissenschaftlichen Diskursen, (ed. Claus Tieber). Wien/Berlin: LIT Verlag.Gangar Amrit (2002). “Kulturgeschichtliche Aspekte des Bollywood Films.” Bollywood, Das indische Kino und die Schweiz (ed. Alexandra Schneider). (ss. 40-53). Zürich: Hochschule für Gestaltung. Goerke, Adina (2010). Bollywood in Deutschland - Eine Rezeptionsanalyse Bollywood in Germany - An analysis of reception. Fakultät Medien. Bachelorarbeit, Mittweida.Güneş, Gamze (2019). “Bollywood Movies and Indian Diaspora How Indian Values Are Reconstructed?”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19(42), 101-125.Gür, Nurullah (2014). Yeni Türkiye'nin Yumuşak Güç Unsuru: Turizm (s.2). SETA Perspektif. Sayı 58. Temmuz 2014. Hepfullfilmizle (2019). Benim Adım Khan http://www.hepfullfilmizle1.com/benim-adim-khan-turkce-dublaj-full-hd-izle.html. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Hürriyet Gazetesi (2008): Bollywood Hintlilere yetmedi Kollywood ve Tollywood da doğdu. http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/bollywood-hintlilere-yetmedi-kollywood-ve-tollywood-da-dogdu-10316162. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Indianglamour (2012). Indische Bekleidung.http://www.indianglamour.de/IndischeBekleidung.htm. Erişim tarihi: 10.03.2019.Indiatoday (2011). Singer Asha Bhosle enters Guinness World Records for most single studio recordings (https://www.indiatoday.in/movies/celebrities/story/asha-bhosle-enters-guinness-world-records-143858-2011-10-21. Erişim Tarihi: 17.05.2019.Ingrids-welt (2012). Kleidung. http://www. ingridswelt.de/reise/ind/html/kukkleidung.htm, Erişim tarihi: 11.05.2019.İntersinema (2019). Dangal. https://www.intersinema.com/dangal-filmi/. Erişim Tarihi: 07.08.2019.İri, Murat (2013). “Bollywood Sineması: Hindistan’ın Hareketli Resim Sanayii Üzerine Notlar”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı 18, (2013), 21-35.İzle7.com. (2019). Hint Dizileri, https://www.izle7.com/kanal7/hint-dizileri. Erişim Tarihi: 11.05.2019.Karakoç, Enderhan ve Mert, Abdullah (2013). “Sinema, Siyasal İktidar, İdeoloji ve Medya Üçgeni: Wag The Dog Filminin İncelemesi”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 34. s. 279-281. http://www.itobiad.com/download/article-file/317027. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Kemp, Philip (2014). “Sinemanın Tüm Öyküsü.” (Çev. Ertan Yılmaz ve Nuray Yılmaz). İstanbul: Hayalperest Yayınevi. Keohane, Robert O. ve Nye, Joseph S. Jr. (1998). Power and interdependence in the information age. Foreign Affairs, 77(5), 81-94.Krauß, Florian (2007). Männerbilder im Bollywood- Film/Konstruktionen von Männlichkeit im Hindi Kino, Berlin: wvb Wissenschaftlicher Verlag.Lee, Geun (2008). A Theory of Soft Power and KoreaÕs Soft Power Strategy, Graduate School ofInternational Studies, file:///C:/Users/Eylem/Downloads/20081031_3_1%20Lee.pdf. 01.05.2019.Mai, Manfred ve Winter, Rainer (2006). Das Kino der Gesellschaft – die Gesellschaft des Kinos: Interdisziplinäre Positionen, Analysen und Zugänge. Köln: Halem.Majumder, Sonja (2009). Hindunationalismus, Identität und Hindi Blockbuster. Fokus Bollywood/Das indische Kino in wissenschaftlichen Diskursen. (ed. Claus Tieber): Wien/Berlin: LIT Verlag. Ntv.com.tr (2009). Slumdog Millionaire’in Oscar Başarısı. https://www.ntv.com.tr/turkiye/slumdog-millionairein-oscar basarisi,L_2poFDjREarnfdo8Nq8FAErişim Tarihi: 01.05.2019. Nye, Joseph S. Jr. (2005). Dünya Siyasetinde Başarının Yolu - Yumuşak Güç. Ankara: Elips Yayınları.Nye, Joseph S. Jr. (2011). The Future Of Power. New York: Affairs Publisher.Nye, Joseph S. Jr. ve Welch, David A.(2011). “Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak.” (Çev: Renan Akman). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Pestal, Birgit (2007). Faszination Bollywood/Zahlen, Fakten und Hintergründe zum „Trend“ im deutschsprachigen Raum. Marburg: Tectum Wissenschaftsverlag.Rusch, Claudia (2012). “Frauen, Religion und Bollywood”- Das brahmanisch-hinduistische Frauenideal in populären Bollywood-Filmen aus dem Jahr 2009. Diplomarbeit. Universität.Shedde, Menakshi (2002). Die Schweiz: Ein Disneyland der Liebe. Das indische Kino und die Schweiz. (ed. Alexandra Schneider). (ss. 9 – 19). Zürich: Edition Museum für Gestaltung. Stolz Tanja (2007). Internet - Image – India. Eine semiotische Analyse indischer OnlineFrauenmagazine in Bezug auf die Darstellung der Inderin unter Berücksichtigung kulturspezifischer Unterschiede im "Bildleseverhalten", Magisterarbeit, Norderstedt: Grin Verlag.Şentürk Kara, Eylem (2013). “Kültürlerarası İletişim: Kabhie Khushi Kabhie Gham Adlı Hint Filmindeki Kültürel Kodların İncelenmesi”. Selçuk İletişim Dergisi, 8(1), 263-281.Tezkan, Yılmaz (2005). Jeopolitikten Milli Güvenliğe. İstanbul: Ülke Kitapları.Tieber, Claus (2007). Passages to Bollywood/Einführung in den Hindi Film. Wien: LIT Verlag.Uhl, Matthias (2004). Indischer Film. Eine Einführung. Bielefeld: Verlag transcript.Ulukut, Zeynep (2015). 20 yıldır Bollywood’ta oynuyor Cesur Yürek Gelini Alır. http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/keyif/20-yildir-bollywood-sinemasinda-oynatilan-film-40003142. Erişim Tarihi: 07.08.2019.Wierth Alke (2006). Der Inder-Wahnsinn. httphttp://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig= 2006/05/31/a0235, Erişim tarihi: 01.05.2019. Yıldırım, Leyla (2012). Dış Politikada Yumuşak Güç ve Seçili Örnek Hindistan. https://www.academia.edu/8551384/DI%C5%9E_POL%C4%B0T%C4%B0KADA_YUMU%C5%9EAK_G%C3%9C%C3%87_VE_SE%C3%87%C4%B0L%C4%B0_%C3%96RNEK_H%C4%B0ND%C4%B0STAN. Erişim Tarihi: 07.06.2019.Yıldırım, Nail, Tüzel, Emel ve Yıldırım, Veda Yar (2016). “Aamir Khan Filmlerinin Eğitimsel Açıdan İncelenmesi: 3 Idiots (3 Aptal) ve Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) Üzerine Bir Değerlendirme.” Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (36), 210-244.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1349-6442
Author: Eylem ŞENTÜRK KARA (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şeyma KOZLUKLU
Institution: İnönü Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2020

Bibtex @research article { uhad636804, journal = {Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2667-4173}, eissn = {2667-4173}, address = {şarkiye mah. Osman Paşa Cad. No:68/A Altınordu/ORDU}, publisher = {Halkbilimi Araştırmaları Derneği}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {73 - 109}, doi = {}, title = {YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Şentürk Kara, Eylem and Kozluklu, Şeyma} }
APA Şentürk Kara, E , Kozluklu, Ş . (2020). YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 73-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/636804
MLA Şentürk Kara, E , Kozluklu, Ş . "YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA" . Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 73-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uhad/issue/54670/636804>
Chicago Şentürk Kara, E , Kozluklu, Ş . "YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 73-109
RIS TY - JOUR T1 - YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Eylem Şentürk Kara , Şeyma Kozluklu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 109 VL - 3 IS - 4 SN - 2667-4173-2667-4173 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Eylem Şentürk Kara , Şeyma Kozluklu %T YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi %P 2667-4173-2667-4173 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Şentürk Kara, Eylem , Kozluklu, Şeyma . "YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (May 2020): 73-109 .
AMA Şentürk Kara E , Kozluklu Ş . YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. UHAD. 2020; 3(4): 73-109.
Vancouver Şentürk Kara E , Kozluklu Ş . YUMUŞAK GÜÇ BAĞLAMINDA BOLLYWOOD FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(4): 73-109.