Research Article
BibTex RIS Cite

The Issue of Ahıska Turks in The Clamp of The Balanceof Power And Interest

Year 2016, Issue: 2, 1 - 39, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.10

Abstract

The issue of Ahıska Turks has very ancient roots in historical perspective although it started with their deportation on 14 November 1944. The linkage with the Russian interest is one of the most important aspects of the issue, which still remains unsolved. Ahıska Turks, who started the repatriation campaigns in 1956, have yet to accomplish many tasks. The issue, together with the collapse of the Soviet Union, gained an international status. Georgia opposes the repatriation of Ahıska Turks. But it was forced to accept the condition of the repatriation for achieving the membership of the Council of Europe in 1999. Accordingly, Georgia, which was to complete the process of the repatriation in 2011, has deliberately tended to leave the process unsolved although it approved the law of the repatriation in this context on 11 July 2007. The parties to the issue are Georgia, Russian Federation, Turkey, as well as Meskhetian Turks. Interest is the essential factor to shape the policies for each side of the issue. However, the geostrategic position and identity of Ahıska Turks are also important in shaping the aforementioned policy. As a matter of fact, two factors in question, effective in the decision of Ahıska Turks’s deportation, are enabling linkage with Russian interests. Additionally, the balance of power constituted in Caucasus in the era of post-Cold War also had an adverse impact on the solution of the issue. There can be no result of any peace initiative started by regional and global organizations just because of this absolute relation

References

  • John J. Mearsheimer, “Back to The Future: Instability in Europe After The Cold War”, International Security, 1990, 25(1), 5-56

Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu

Year 2016, Issue: 2, 1 - 39, 01.05.2016
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.10

Abstract

Ahıska Türkleri Sorunu, Ahıskalıların 14 Kasım 1944’deki sürgünüyle başlamış olsa da, kökleri çok daha eskiye dayanmaktadır. Sorunun Rus çıkarlarıyla bağlantısı, çözümsüzlüğünün en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Ahıskalılar, 1956 yılında başlattıkları geri dönüş mücadelesinden henüz bir sonuç alamamışlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sorun, uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Gürcistan, Ahıska Türklerinin geri dönüşüne karşıdır. Ancak 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olma şartı gereği, Ahıska Türklerinin geri dönüşünü kabul etmek zorunda kalmıştır. Buna göre geri dönüş sürecini 2011 yılında tamamlaması gereken Gürcistan, 11 Temmuz 2007’de geri dönüş yasasını onaylamasına rağmen, süreci kasten sürüncemede bırakma eğilimindedir. Sorunun tarafları; başta Ahıska Türkleri olmak üzere Gürcistan, RF ve Türkiye’dir. Tarafların soruna yönelik politikalarını belirlemede çıkarları etkili olmaktadır. Bununla birlikte Ahıskalıların kimlikleri ile Ahıska’nın jeostratejik konumu, söz konusu politikayı şekillendiren diğer iki önemli faktördür. Bu faktörler, Ahıskalıların sürgün kararında etkili olduğu gibi, Rus çıkarlarıyla ilişkisini sağlayan asıl etkenlerdir. Bunların yanında, Soğuk Savaş sonrasında Kafkasya’da oluşan güç dengesi de, sorunun çözümünü olumsuz yönde etkilemektedir. Sorunun Rus çıkarlarıyla bağlantısından dolayı, bölgesel ve küresel örgütlerin barış girişimlerinden sonuç alınamamaktadır

References

  • John J. Mearsheimer, “Back to The Future: Instability in Europe After The Cold War”, International Security, 1990, 25(1), 5-56
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Other ID JA84VJ98DR
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Üren

Publication Date May 1, 2016
Submission Date May 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Issue: 2

Cite

APA Üren, M. (2016). Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2), 1-39. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.10
AMA Üren M. Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu. JOSOC. May 2016;(2):1-39. doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.10
Chicago Üren, Mustafa. “Çıkar Ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2 (May 2016): 1-39. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.10.
EndNote Üren M (May 1, 2016) Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 1–39.
IEEE M. Üren, “Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu”, JOSOC, no. 2, pp. 1–39, May 2016, doi: 10.32739/uskudarsbd.2.2.10.
ISNAD Üren, Mustafa. “Çıkar Ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (May 2016), 1-39. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.2.2.10.
JAMA Üren M. Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu. JOSOC. 2016;:1–39.
MLA Üren, Mustafa. “Çıkar Ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2, 2016, pp. 1-39, doi:10.32739/uskudarsbd.2.2.10.
Vancouver Üren M. Çıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki AhıskaTürkleri Sorunu. JOSOC. 2016(2):1-39.

The opinions in the articles published in Üsküdar University Journal of Social Sciences belong to the author. The articles published in another journal, book, and so on are not accepted. National or international conference presentations, seminar presentations, or panel presentations can be included in the publication process after being specified in the footnote and converted into the article format.
Academic articles published in the journal can only be reproduced for educational purposes. The articles and the graphics and tables in the articles cannot be duplicated or archived in part or as a whole without permission except for educational purposes. Quotations may be made from the articles under the condition that they are indicated in the academic publications.
It is assumed that the authors undertake that they would not claim royalties for the articles they submit to Üsküdar University Journal of Social Sciences.