USUL Hakkında

  • Usul İslam Araştırmaları uluslararası, hakemli, bilimsel, akademik bir dergidir.
  • Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere bir yılda iki sayı yayımlanır.
  • Dergide İlahiyat alanında, daha önce yayımlanmamış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif makaleler; kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.
  • Dergiye gönderilecek yazılar, http://www.usuldergisi.com/tr/makale-yazim-rehberi.html internet adresindeki “Makale Yazım Rehberi”ne uygun yazılmış olmalıdır.
  • Dergiye gönderilecek makaleler 7500 kelimeyi; tanıtım ve değerlendirme yazıları 1500 kelimeyi geçmemelidir. Makalelerdeki özler en az 200 kelime, anahtar kelimeler en az 5 adet olmalıdır.
  • Dergiye yayın kabulü sadece DergiPark üzerinden yapılmaktadır. DergiPark’ta doldurulması mecburi alanlarda gerekli bütün bilgiler tam olarak girilmelidir.
  • Dergiye gönderilen yazılar önce Editörler Kurulu tarafından gaye, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uyum bakımından değerlendirilir. Kabul edilen yazılar Yayın Kurulunun belirlediği iki hakem tarafından değerlendirilir. Gerek görüldüğü takdirde üçüncü hakem tarafından da değerlendirmeye alınabilir. Hakemlerden en az ikisinin “Yayınlanabilir” raporu vermesi durumunda yazı Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirmeye alınarak yayına kabul edilir veya gerekçesi gösterilerek reddedilir.
  • Dergide yayımlanan yazıların dil, bilimsel içerik ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.
  • Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı süresiz olarak Usul İslam Araştırmaları’na aittir.