Accepted Submissions

 • Tavuk Embriyosu Koryoallantoik Membranında Görülen Anjiyogenez Sürecinde C-Tipi Natriüretik Peptid-3 ve Natriüretik Peptid Reseptör-B mRNA İfadelerinin Analizi: Tanımlayıcı Bir Çalışma
  Ekin EFE, Attila DAĞDEVİREN, F. Figen KAYMAZ, Ahmet Çevik TUFAN May 4, 2021
 • 9 Yaşında Bir Çocukta Servikal Meningioma : Bir Olgu Sunumu
  Yağmur TUNÇBİLEKLİ, Reyhan KASAB, Mine ÖZŞEN, Selin YİRMİBEŞ, Sahsine TOLUNAY, M Özgür TAŞKAPILIOĞLU May 7, 2021
 • KLOFARABİN BAZLI TEDAVİ ALAN RELAPS VEYA REFRAKTER AKUT LÖSEMİ TANILI HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
  Cumali YALÇIN, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Vildan OZKOCAMAN, Tuba ERSAL, İbrahim Ethem PINAR, Bedrettin ORHAN, Ömer CANDAR, Rıdvan ALİ Jun 15, 2021
 • Canlı Donör Karaciğer Naklinde Safra Yolu Varyasyonlarının Safra Komplikasyonlarına Etkisi
  Hikmet AKTAŞ Jun 15, 2021
 • İstemli egzersizin sıçanlarda fruktozdan zengin beslenmeyle uyarılan böbrek fonksiyon bozukluğu ve oksidan durumu düzeltici etkisi
  Oktay KAYA, Deniz ERÇETİN, Muhammed Ali AYDIN, Melike SAPMAZ Jun 15, 2021
 • Deneysel Olarak Travmatik Beyin Hasarı Oluşturulan Ratlarda Serum pNF-H Düzeyinin Beyin Hasarını Göstermede Etkinliği
  Halil İbrahim ÇIKRIKLAR, Vahide Aslıhan DURAK, Tülin ALKAN, Birnur AYDİN, Deniz SIĞIRLI, Hakan SALCI, Erol ARMAGAN Jun 15, 2021
 • Üzerine Televizyon Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Çocuk Ölümlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
  Ertuğrul GÖK, Recep FEDAKAR, Süleyman SİVRİ Jun 16, 2021
 • Ventriküloperitoneal şant kateter distal ucunun torasik migrasyonu: Olgu sunumu
  Reyhan KASAB, Pınar ESER OCAK, Yağmur TUNÇBİLEKLİ, Sami BAYRAM, M Özgür TAŞKAPILIOĞLU Jun 21, 2021
 • Kronik Olarak İntraserebroventriküler Enjekte Edilen Histamin ve Antagonistlerinin Hipotalamo-Hipofizer-Aks Üzerindeki Etkisi
  Burçin ALTINBAŞ, Gökçen GÜVENÇ BAYRAM, Murat YALÇIN Jun 22, 2021
 • Üç yüz yirmibeş Laparoskopik Adrenalektomi Vakasının Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
  Mehmet ÇİÇEK, Kadir GÜNSEREN, Soner CANDER, Hakan VURUŞKAN, İsmet YAVAŞCAOĞLU Jun 22, 2021
 • Erianinin HT29 kolorektal kanser hücrelerinin proliferasyonu ve koloni oluşumu üzerine etkilerinin araştırılması
  Sema SERTER KOÇOĞLU, Levent ELMAS, Mücahit SEÇME Jul 2, 2021
 • MikroRNA-106a’nın yüksek ekspresyonu kolorektal kanserlerde mikrosatellit instablite durumu ile ilişkilidir
  Seçil AK AKSOY, Berrin TUNCA, Tuncay YILMAZLAR, Ersin ÖZTÜRK, Fuat AKSOY, Özgen IŞIK, Ömer YERCİ, Nesrin UĞRAŞ, Özkan KANAT, Melis MUTLU, Çağla TEKİN Jul 9, 2021