Makale Benzerlik/İntihal Raporu

Şüpheli ve suistimal vakaları araştırmak dergi editörlerinin görevidir. Bu nedenle dublikasyon/intihal gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için intihal raporunu dergimize sunmanız gerekmektedir. Benzerlik %15'in altında olmalıdır. Bu orandan fazla olursa COPE'un Geri Çekme yönergelerine göre makale ret sebebi olacaktır.

Yasal olarak intihal raporunu aşağıdaki linklerden alabilirsiniz.

https://www.turnitin.com/

http://www.ithenticate.com/