About

Uyku bilimi ile ilgili spesifik bir alandaki yayınları içeren UYKU BÜLTENİ,  yılda 4 sayı olarak  planlanmıştı. Fakat  COVID-19 pandemisi sürecinde bilimsel çalışmalarınyapılamaması ve uyku laboratuvarlarına hasta yatırılamaması sebebiyle UYKU BÜLTENİ    2020 yılı Cİlt 1 ve Sayı 2' den sonra  yılda 2 sayı olarak yayınlanması uygun görüldü (29.06.2021).