İmtiyaz Sahibi

Asst. Prof. Dr. Tolga KARACA

Turkey
thy691@gmail.com
Subjects: Interpretivism,Turkish Folk Music,Conductorship,Musicology,Tehories of Music,Technology of Music,Composition,Classical Western Music,Classical Turkish Music,Music
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

Baş Editör

Asst. Prof. Dr. Tolga KARACA

Turkey
thy691@gmail.com
Subjects: Interpretivism,Turkish Folk Music,Conductorship,Musicology,Tehories of Music,Technology of Music,Composition,Classical Western Music,Classical Turkish Music,Music
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

Sayı Editörü

Gamze Köprülü

gamze.koprulu@gop.edu.tr.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü, Türk Müziği Anabilim Dalı. 

Asst. Prof. Dr. Gamze KÖPRÜLÜ

Turkey
gamze.koprulu@gop.edu.tr
Subjects: Social Science
About: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı- Tokat
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
URL: https://www.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR

Alan Editörü

Asst. Prof. Dr. Sedat TAMAY

Turkey
stamay2012@gmail.com
Subjects: Alawism Bektashism Studies,Turkish Folklore,Turkish Folk Music,Musicology,Classical Turkish Music,Music
Institution: Ardahan Üniversitesi

Instructor Turgay AKDAĞOĞLU

Turkey
turgayakdagoglu@ardahan.edu.tr
Subjects: Interpretivism,Turkish Folk Music,Musicology,Classical Turkish Music,Music,Fine Arts
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TÜRK MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Res. Assist. Bora KANAR

Turkey
borakanar@gmail.com
Subjects: Interpretivism,Composition
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ, TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM DALI

Yayın Kurulu

                    Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

                    Prof. Dr. M. Hakan CEVHER (Ege Üniversitesi)

                    Doç. Dr. N. Fikri SOYSAL (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. M. Serkan UMUZDAŞ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Seher TETİKIŞIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

                    Doç Dr. Ubeydullah SEZİKLİ (İstanbul Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ (Fırat Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Recep USLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Sedat TAMAY (Ardahan Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Gamze Köprülü (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Prof. Dr. Süreyya AĞAYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi)

                    Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAZADE (Azerbaycan)

                    Prof. Dr. Roin Kavrelishvili (Aradahan Üniversitesi)

                    Prof. Dr. Remzi Devletov  (Aradahan Üniversitesi)

                    Prof. Dr. Batır Matyakubov (Aradahan Üniversitesi)

                    Prof.Dr. Babek QURBANOV (Gaziantep Üniversitesi)

                    Prof.Dr. Ilgar IMAMVERDİYEV (Gaziantep Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Tamilla Aliyeva (Ardahan Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Culpan Zaripova Çetin (Kafkas Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Ranetta Gafarova (Ardahan Üniversitesi)Danışma Kurulu

                    Prof. Dr. Hakan CEVHER (Ege Üniversitesi)                    

                    Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Fikri SOYSAL (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Seher Tetik IŞIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

                    Doç Dr. Ubeydullah SEZİKLİ (İstanbul Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ (Fırat Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Recep USLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Emrah HATİPOĞLU (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Sedat TAMAY (Ardahan Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Gamze Köprülü (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Prof. Dr. Süreyya AĞAYEVA (Azerbaycan İlimler Akademisi)

                    Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAZADE (Azerbaycan)

                    Prof. Dr. Roin Kavrelishvili (Aradahan Üniversitesi)

                    Prof. Dr. Remzi Devletov  (Aradahan Üniversitesi)

                    Prof. Dr. Batır Matyakubov (Aradahan Üniversitesi)

                    Prof.Dr. Babek QURBANOV (Gaziantep Üniversitesi)

                    Prof.Dr. Ilgar IMAMVERDİYEV (Gaziantep Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Tamilla Aliyeva (Ardahan Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Culpan Zaripova Çetin (Kafkas Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Ranetta Gafarova (Ardahan Üniversitesi)


Hakemler

                    Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

                    Prof. Dr. Hakan CEVHER (Ege Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Fikri SOYSAL (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Seher Tetik IŞIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

                    Doç Dr. Ubeydullah SEZİKLİ (İstanbul Üniversitesi)

                    Doç. Dr. Yavuz DEMİRTAŞ (Fırat Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Recep USLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Emrah HATİPOĞLU (Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Sedat TAMAY (Ardahan Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi Gamze Köprülü (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

                    Dr. Öğr. Üyesi İrşad KAZAZOĞLU (Fırat Üniversitesi)