Volume: 12 - Issue: 2, 6/1/17

Year: 2017

Original Research

Research Article

2. Pediatrik hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz

Research Article

3. The relationship between varicocele and mean platelet volume levels is still not clear

Research Article

4. Divertikül içi primer mesane tümörlü hastalarımızın klinik takip sonuçları

Research Article

6. Non-invasive bladder cancer in younger patients: Results of long-term follow-up

Research Article

7. Effects of obesity surgery on sexual function, depression and quality of life of males

Case Report

Case Report

8. Kontralateral dev boyun metastazlı testis tümörü: Olgu sunumu

Case Report

9. Primer mesane tümörlü olguda nonsemptomatik üretra divertikülü içinde kalkül: Olgu sunumu

Case Report

10. 20 yaş ve altında mesane tümörü: 3 Olgu sunumu

Case Report

11. Fonksiyonel mesane paraganglioması: Olgu sunumu

Case Report

11. Geç dönem metakron testis tümörü: Olgu sunumu

Case Report

12. Green urine color due to methylene blue

Case Report

13. Cerrahi sonrası sağ uyluk bölgesinde ortaya çıkan nadir bir ürinoma vakası