Accepted Submissions

 • Investigation of Change of Yield and Yield Components in Sesame (Sesamum indicum L.) According to Years and Locations
  Mustafa YAŞAR , Remzi EKİNCİ , Mehmet SEZGİN Nov 17, 2020
 • Comparison of the Compositions of Butter and Butter Oil Produced in the Province of Hakkari
  Evin SEVMİŞ , Seval ANDİÇ , Şehriban OĞUZ Nov 20, 2020
 • Batman Merkez İlçede Yetiştirilen Farklı Dut Türlerinin (M. alba, M. nigra ve M. rubra) Fenolojik, Pomolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Ahmet KAZANKAYA , Sevgi SÜMERLİ Nov 20, 2020
 • GAP Bölgesinde Bazı Lokasyonlardaki Soğuklama Sürelerinin Saptanması ve Meyvecilik Açısından Değerlendirilmesi
  İbrahim BOLAT , Ali İKİNCİ , İbrahim Halil YİĞİT Nov 20, 2020
 • The Investigation Propolis Foraging Preference of Different Honey Bee Races
  Nazife EROĞLU , Merve KAMBUR ACAR, Meral KEKEÇOĞLU Nov 20, 2020