PDF EndNote BibTex RIS Cite

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları

Year 2010, Issue 14, 71 - 85, 01.06.2010

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim beşinci sınıfta okuyan öğrencilerin kesir problemlerinde yaptıkları hatalar ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Eskişehir ilindeki bir ilköğretim okulunda beşinci sınıfta okuyan 6 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler başarı düzeylerine göre ve her başarı düzeyinde bir kız ve bir erkek öğrenci olacak şekilde seçilmiştir. problemlerinde yaptıkları hatalar ve kavram yanılgılarını belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Her bir öğrenciyle bire bir olarak görüşülmüştür. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin kesir problemleri ile ilgili bazı hata ve kavram yanılgılarına sahip olduğu görülmüştür

References

 • Akay, H., Soybaş, D. ve Argün, Z. (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğretiminde Açık Uçlu Soruların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(1), 129- 146.
 • Akbaba Altun, S. (2009). Nitel Araştırmalarda Örneklem. http://www.google.com.tr/search?rlz=1R2ADBF_en&hl=tr&source=hp&q=www.mku. edu.tr%2Fenstituler%2Fsosyalbilimler%2Fseminer...%2F02_orneklem.ppt&btnG=Goo gle%27da+Ara&meta=&aq=null&oq=
 • Albayrak, M. (2000). İlköğretimde Matematik ve Öğretimi. 2. baskı, Ankara:Aşık Matbaası.
 • Altun, M. (2005). Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5 Sınıflar). 8. baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ersoy, Y. ve Ardahan, H. (2003). İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi-II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme. www.matder.org.tr
 • Hanson, D. (1995). Understanding Fractions (Grades 5 to 8). http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/hanson4.html
 • Hunting, R.P. ve Korbosky, R.K. (1990). Context And Process In Fraction Learning. International Journal Of Mathematical Education In Science And Technology. 21(6), 929-948.
 • Işık, A. (2002). Matematik Dünyasında Değişimler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 10(2), 365-368.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın
 • MEB, (2005). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı, (ss. 7, 17-21). Ankara: MEB Yayınları.
 • Nasibov, F. Ve Kaçar, A. (2005). Matematik ve Matematik Eğitimi Hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(2), 339-346.
 • Olive, J. (1999). From Fractions to Rational Numbers of Arithmetic: a Reorganization Hypothesis. Mathematical Thinking and Learning, 1(4), 279-314.
 • Olkun, S. ve Uçar, Z.T. (2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar, (ss. 3- 21) . Ankara: Ekinoks Yay.
 • Olkun, S. ve Uçar, Z.T. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, 3. baskı, Ankara: Maya Akademi.
 • Orhon, N. (2007). Kesir İşlemlerinde Formal Aritmetik Ve Görselleştirme Arasındaki Bilişsel Boşluk. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(14), 99–111
 • Pesen, C. (2008). Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 157–168.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri: Kesirlerde Sıralama, Toplama, Çıkarma, Çarpma Ve Kesirlerle İlgili Problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 101-117.
 • Streefland, L., (1982). Subtracting Fractions With Different Denominators. Educational Studies in Mathematics, 13(3), 233-255.
 • Toluk, Z. (2002). İlkokul Öğrencilerinin Bölme İşlemi ve Rasyonel Sayıları İlişkilendirme Süreçleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 19(2), 81-103
 • Wu, H. (1999). Some Remarks On The Teaching Of Fractions In Elementary School. http://math.berkeley.edu/~wu/fractions2.pdf
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, İ. ve Uyanık, N. (2004). Günümüz Matematik Öğretimi ve Yakın Çevre Etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 12(2), 437-442.

5th Grade Students’ Mistakes and Misconceptions in Solving Problems about Fractions

Year 2010, Issue 14, 71 - 85, 01.06.2010

Abstract

The purpose of this study was to determine 5th grade students’ mistakes and misconceptions in solving problems about fractions. Sample of the study consists of 6 5th grade students in a primary school in Eskisehir. These students were selected according to their success levels as there were one girl and one boy in every level. In order to obtain data, semi-structured interview forms were used and each subject was interviewed individually. The content analyze method was used for analyzing data. According to the results of the study, there were some mistakes and misconceptions in solving problems about fractions of students

References

 • Akay, H., Soybaş, D. ve Argün, Z. (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğretiminde Açık Uçlu Soruların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(1), 129- 146.
 • Akbaba Altun, S. (2009). Nitel Araştırmalarda Örneklem. http://www.google.com.tr/search?rlz=1R2ADBF_en&hl=tr&source=hp&q=www.mku. edu.tr%2Fenstituler%2Fsosyalbilimler%2Fseminer...%2F02_orneklem.ppt&btnG=Goo gle%27da+Ara&meta=&aq=null&oq=
 • Albayrak, M. (2000). İlköğretimde Matematik ve Öğretimi. 2. baskı, Ankara:Aşık Matbaası.
 • Altun, M. (2005). Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5 Sınıflar). 8. baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ersoy, Y. ve Ardahan, H. (2003). İlköğretim Okullarında Kesirlerin Öğretimi-II: Tanıya Yönelik Etkinlikler Düzenleme. www.matder.org.tr
 • Hanson, D. (1995). Understanding Fractions (Grades 5 to 8). http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/hanson4.html
 • Hunting, R.P. ve Korbosky, R.K. (1990). Context And Process In Fraction Learning. International Journal Of Mathematical Education In Science And Technology. 21(6), 929-948.
 • Işık, A. (2002). Matematik Dünyasında Değişimler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 10(2), 365-368.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın
 • MEB, (2005). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı, (ss. 7, 17-21). Ankara: MEB Yayınları.
 • Nasibov, F. Ve Kaçar, A. (2005). Matematik ve Matematik Eğitimi Hakkında. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(2), 339-346.
 • Olive, J. (1999). From Fractions to Rational Numbers of Arithmetic: a Reorganization Hypothesis. Mathematical Thinking and Learning, 1(4), 279-314.
 • Olkun, S. ve Uçar, Z.T. (2006). İlköğretimde Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar, (ss. 3- 21) . Ankara: Ekinoks Yay.
 • Olkun, S. ve Uçar, Z.T. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi, 3. baskı, Ankara: Maya Akademi.
 • Orhon, N. (2007). Kesir İşlemlerinde Formal Aritmetik Ve Görselleştirme Arasındaki Bilişsel Boşluk. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(14), 99–111
 • Pesen, C. (2008). Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 157–168.
 • Soylu, Y. ve Soylu, C. (2005). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri: Kesirlerde Sıralama, Toplama, Çıkarma, Çarpma Ve Kesirlerle İlgili Problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 101-117.
 • Streefland, L., (1982). Subtracting Fractions With Different Denominators. Educational Studies in Mathematics, 13(3), 233-255.
 • Toluk, Z. (2002). İlkokul Öğrencilerinin Bölme İşlemi ve Rasyonel Sayıları İlişkilendirme Süreçleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 19(2), 81-103
 • Wu, H. (1999). Some Remarks On The Teaching Of Fractions In Elementary School. http://math.berkeley.edu/~wu/fractions2.pdf
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, İ. ve Uyanık, N. (2004). Günümüz Matematik Öğretimi ve Yakın Çevre Etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 12(2), 437-442.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Kürşat YENİLMEZ This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü


Tuğba KOCAOĞLU This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Publication Date June 1, 2010
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume , Issue 14

Cite

APA Yenilmez, K. & Kocaoğlu, T. (2010). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları . Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (14) , 71-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/issue/47952/606712