Journal of Qualitative Research in Education
Cover Image
e-ISSN 2148-2624 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |

31.028

83.183

New article applications can only be submitted via e-mail address enad.editor@gmail.com.

Journal of Qualitative Research in Education

e-ISSN 2148-2624 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |
Cover Image

31.028

83.183

New article applications can only be submitted via e-mail address enad.editor@gmail.com.

Volume 7 - Issue 3 - Jul 2019
 1. Sınıfsal Habitus ve Amor Fati’nin1 Kesişim Noktası: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gözünden Dezavantajlı Eğitim Hayatlarının Değerlendirilmesi
  Pages 899 - 920
  Taner Atmaca
 2. Dikenli Gül: Türkiye’de Kırsal Kesimde Okul Öncesi Öğretmeni Olmaya İlişkin Fenomenolojik Bir Çalışma
  Pages 912 - 941
  Sevcan Yağan Güder
 3. Okul Öncesi Sınıfındaki Suriyeli Çocuklar ve Aileleri Üzerine Bir Etnografik Durum Çalışması: Bu Sınıfta Biz De Varız!
  Pages 942 - 966
  Betül Yanık Özger, Ayşe Akansel
 4. Kardeşim İşitme Kayıplı: Bir Yaşam Öyküsünün İncelenmesi
  Pages 967 - 993
  Osman Çolaklıoğlu, Zerrin Turan, Yıldız Uzuner
 5. Fen Öğretiminde Öğretmenin Söylemsel Hamlelerinin Öğrenenlerin Akıl Yürütme Kalitelerine Etkisi: Söylem Analizi Yaklaşımı
  Pages 994 - 1032
  Yılmaz Soysal
 6. Bir Ortaokulda Uygulanan Okul Geliştirme Projesini Anlamak: Bir Durum Çalışması
  Pages 1033 - 1061
  Aysel Ateş, Ali Ünal
 7. Psychological Problems and Needs of Deaf Adolescents: A Phenomenological Research
  Pages 1062 - 1079
  Bilge Nuran Aydoğdu, Müge Yüksel
 8. Aday Öğretmenlerin İlk Yıl Mesleki Deneyimleri Sürecinde Karşılaştıkları Sorun ve Kaynakları
  Pages 1080 - 1099
  Onur Ergünay, Oktay Cem Adıgüzel
 9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında İstenmeyen Davranışlar ve Başa Çıkma Yolları
  Pages 1100 - 1118
  Merve Gangal, Yasin Öztürk
 10. Güncel Bilimsel Haberlerin Toulmin Argüman Modeline Göre İncelenmesi ve Öğrencilerin Argüman Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 1119 - 1144
  Munise Seçkin Kapucu, Hanne Türk
 11. İngiltere’de Mevcut Okul Müdürleri ve Müdür Adaylarına Verilen Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
  Pages 1145 - 1173
  Şakir Çınkır
 12. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Oluşum Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
  Pages 1174 - 1204
  Derya Girgin, Çavuş Şahin
 13. Farklı Sosyal Kimliklerimize Rağmen, Aynı Yurt Odasını Paylaşabiliriz: Gruplararası Olumlu ve Olumsuz Temas
  Pages 1205 - 1231
  Abbas Türnüklü, Veysel Karazor, Tarkan Kaçmaz
 14. Okul Müdürlerinin Ders Denetim Faaliyetlerinin Öğretimsel Liderlik Bağlamında İncelenmesi
  Pages 1232 - 1265
  Serkan Koşar, Köksal Buran
 15. Yabancı Dil Öğretiminde Hikâye Anlatımı Tekniğinin Kelime Öğrenimine Etkilerinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 1266 - 1287
  Nazan Şimşir, Engin Karahan, Şengül Saime Anagün
 16. Merkezi Yerleştirme Uygulamasının Açıköğretim Sistemine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1288 - 1308
  Muhammet Recep OKUR
 17. Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Ebeveyn Deneyimlerinin İncelenmesi
  Pages 1309 - 1327
  Merve Özer, Aslı Yıldırım Polat
Announcement

VIth International Eurasian Educational Research Congress/ EJERCongress 2019 will be held in the 19-22 June 2019 in Ankara, in collaboration with Ankara University Faculty of Educational Sciences.

Dergi Şablonu


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/

ya da

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/a90b/8ab8/6e0e/5bf58c2e7844b.pdf


Dergiye Ait Bilgiler

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD]

Uluslararası, Hakemli, Ücretsiz, Açık erişim, Online e-dergi

ISSN : 2148-2624

Açık Erişim Politikası: ENAD'da yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

DOI : http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1

Web sayfası : http://www.enadonline.com/tr/index.php

Diller : Türkçe,İngilizce

e-posta : enad.editor@gmail.com

Yayına Başlama Tarihi: Kasım 2013

Yayın Sıklığı : Yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim]