Endoskopi Gastrointestinal
Cover Image
ISSN 1302-5422 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Türk Gastroenteroloji Vakfı | www.endoskopidergisi.org
Endoskopi dergisi gastroenterolojide endoskopi kullanımı ile ilgili çalışmaların yayınlandığı, 4 ayda bir basılan uluslararası bir dergidir. Gönderilen yazılar Yayınlama ve İnceleme Kurulu’nun onayından geçtikten sonra yayınlanır. Dergide yayınlanacak yazılar için kullanılacak dil Türkçe veya İngilizce olup, yazıların Türk dilinin ve İngilizce yazım kurallarına uygun yazılması gerekmektedir. 

Endoskopi Gastrointestinal

ISSN 1302-5422 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Türk Gastroenteroloji Vakfı | www.endoskopidergisi.org
Cover Image

46.664

146.698
Endoskopi dergisi gastroenterolojide endoskopi kullanımı ile ilgili çalışmaların yayınlandığı, 4 ayda bir basılan uluslararası bir dergidir. Gönderilen yazılar Yayınlama ve İnceleme Kurulu’nun onayından geçtikten sonra yayınlanır. Dergide yayınlanacak yazılar için kullanılacak dil Türkçe veya İngilizce olup, yazıların Türk dilinin ve İngilizce yazım kurallarına uygun yazılması gerekmektedir. 
Volume: 26 Issue: 3 Last Issue
Volume 26 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde saptanan çift ektopik pankreas dokusu
  Pages 73 - 73
  Firdevs Topal, Sabiye AKBULUT, Elif Sarıtaş YÜKSEL, Nurullah İLHAN, Fatih Esad TOPAL
 2. Kolonoskopi hazırlığı için polietilen glikol, sodyum fosfat ve sennosid kullanımının karşılaştırılması
  Pages 74 - 77
  MUSTAFA KAPLAN
 3. AZERBAYCAN’DA KOLOREKTAL NEOPLASTİK VE NONNEOPLASTİK HASTALIKLARIN ORANI VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Pages 78 - 83
  Nigar Süleyman
 4. Kolorektal Kanserde Endoskopik Özelliklerler Tümör Patolojisini ve Tümör Evresini Predikte Edebilir mi?
  Pages 84 - 90
  Muhammet Yener Akpınar, Metin Uzman, Zeynep Göktaş, Gülçin Güler Şimşek, Evrim Kahramanoğlu Aksoy, Ferdane Sapmaz, Yaşar Nazlıgül
 5. Endoskopik transpapiller safra kesesi drenajı: Tek merkez deneyimi
  Pages 91 - 94
  Mustafa Kaplan, Bülent Ödemiş, Selçuk Dişibeyaz, Erkan Parlak, Erkin Öztaş, Volkan Gökbulut, Orhan Coşkun
 6. İkinci basamak hastanede perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz
  Pages 95 - 98
  Abdullah Şenlikçi, Ufuk Barış Kuzu, Fatma Dede, Kerime Yüce