About

Türkiye Entomoloji Bülteni, Türkiye Entomoloji Derneği tarafından yılda dört kez yayınlanır. Bültende, entomoloji ve tarımsal zooloji bilim dallarıyla ilişkili konularda, Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar, biyolojik gözlemler ve derlemeler yayınlanır.Türkiye Entomoloji Bülteni Eser Değerlendirme Süreci 1.“Yeni Eser Başvurusu” bölümünde açıklanan tüm ekleri ile bülten web sayfası üzerinden elektronik olarak gönderilen eserler otomatikman bülten kayıtlarına alınır. E-posta adresine gönderilen eserler ise editör tarafından bir numara verilerek dergi kayıtlarına alınır. Ekleri eksik olan eserler işleme konulmaz. Her iki durum da sorumlu yazara e-posta ile bildirilir. 2.Basılması isteğiyle gelen bir eserin bültene uygunluğu önce “Bülten Editörü” (BE) tarafından kontrol edilir. Bülten yayın ilkelerine uygun olmayan eser BE tarafından, yeniden düzenlemesi için, sorumlu yazara gönderilir. Bunun için iki hafta süre verilir. 3.Bülten yayın ilkelerine uygun hale getirilemeyen eser BE tarafından reddedilir ve durum sorumlu yazara e-posta ile bildirilir. 4.Bülten kayıtlarının oluşturulması ve tüm sürecin izlenip, gerektiğinde gecikmeye neden olanların uyarılması amacıyla, her türlü yazışma BE tarafından gerçekleştirilir. 5.Bültene uygun olan eser BE tarafından ilgili “Bilim Alanı Sorumlusu Editörler” (BASE)’e yönlendirilir ve bir hafta içinde iki hakem belirlenmesi istenir. 6.BASE kendilerine iletilen eseri konu bakımından inceler ve birlikte iki hakem belirleyerek BE’ne bildirirler . BASE ilke olarak ya o alanda doktora yapmış ya da o alanda çok sayıda yayını bulunan iki kişi seçerler. İngilizce hazırlanmış eserler için en az bir hakem yabancılar arasından seçilir. Yazarlar arasında BASE varsa, hakemler BE tarafından seçilir. 7.Eser, yazar isimlerinin gizli kalması için gerekli düzenlemeler yapılarak, BE tarafından “Hakem Değerlendirme Formu” ile birlikte ilgili hakemlere gönderilir. 8.Hakem(ler) üç gün içinde, eserin kendi uzmanlık alanlarına uygun olmadığını veya üç hafta içinde değerlendirme yapamayacaklarını BE’ne bildirdikleri takdirde yeni hakem(ler) atanması için 6. maddeden itibaren gerekli işlemler yeniden yürütülür. 9.Hakemler, üç hafta içinde eseri inceler ve değerlendirmeleri ile ilgili birer “hakem değerlendirme formu” doldurup BE’ne iletirler. Hakem düzeltme taleplerini bu formda ilgili yerlere yazar. Red kararı verilen eserler için, formdaki “Red gerekçesi” alanı mutlaka detaylarıyla doldurulmalı, bu bölüme düzeltilmesi mümkün olan konular kesinlikle yazılmamalıdır. 10.Hakem(ler) üç hafta içinde değerlendirmelerini gönderemezse, BE gecikmeyi hatırlatan bir yazı ile süreyi bir hafta daha uzatabilir. Ancak, toplamda bir aylık sürede değerlendirme tamamlanamaz ise yeni hakem(ler) atanması için 6. maddeden itibaren gerekli işlemler yeniden yürütülür. 11.Her iki hakem değerlendirmesi dergiye ulaştığında, BE bu değerlendirmeleri BASE’e yönlendirir. 12.BASE hakemlerden gelen değerlendirmeleri inceleyerek kararlarını bir hafta içinde BE’ne iletirler. 13.BASE eserin bazı düzeltmelerden sonra kabul edilmesine karar vermişlerse, karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla tek bir “düzeltme listesi” hazırlarlar ve BE’ne iletirler. Zira bir hakemin önerisi diğer hakem veya BASE’in önerisiyle çelişebilmekte bu da yazarın eser hakkında ne yapması gerektiğine dair karar vermesini zorlaştırmaktadır. BASE eserin reddine karar verirlerse, “düzeltme listesi” dışında “Red gerekçesi” hazırlayarak BE’ne iletirler. 14.BASE kararı ile ekleri, isimlerinin gizli kalması için gerekli düzenlemeler yapılarak BE tarafından sorumlu yazara gönderilir. 15.Sorumlu yazar, eseri hakem ve BASE önerileri doğrultusunda düzeltmekle yükümlüdür. Sorumlu yazar, düzeltilmiş eseri ve yerine getir(e)mediği düzeltme önerilerini gerekçeleriyle birlikte bir üst yazıyla BE’ne bildirir. 16.Sorumlu yazardan gelen düzeltilmiş eser ve varsa yerine getirmediği düzeltme önerileri son karar için BASE’e gönderilir. BASE eserin önerilere uygun şekilde düzeltilip düzeltilmediğini bir hafta içinde kontrol ederler (varsa yerine getirilmemiş önerilere rağmen) eserin bu son haliyle yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verirler. 17.BASE tarafından kabul edilen eser, redaksiyon kurulunca incelenir, eserin bülten standartlarına uygunluğu sağlanır ve baskıya hazır hale getirilir. 18.İngilizce olan eserler ile Türkçe eserlerin İngilizce olan kısımları, yabancı dil editörlerince kontrol edilerek düzenlenir. 19.Dizgisi yapılan eser, baskı öncesi son kontrol için sorumlu yazara gönderilir. 20.Eserin son haline, bir hafta içinde herhangi bir değişiklik talebi gelmez ise, mevcut halinin hangi sayı ve sayfalar arasında basılacağı BE’nce belirlenir.Eser üzerinde olası önerilerinizi lütfen word programı altında - Araçlar menüsü altında - Seçenekler - Penceresi altında, Kullanıcı bilgilerinizi sildikten sonra, yine - Araçlar menüsü altında - Değişiklikleri izle şeçeneğini aktif hale getirdikten sonra yapınız.Türkiye Entomoloji Bülteni; entomoloji ve diğer ilgili konularda bilimsel makaleleri yayınlar. İçerik bakımından bültene uygun bulunan makaleler hakem önerileri doğrultusunda ve yayın kurulunun onayıyla yayına kabul edilir. Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir. Türkiye Entomoloji Bülteni için "(Bülten Yayın İlkeleri) http://www.entomoloji.org.tr/5bulten/bulten-yayin-ilkeleri.doc", "(Eser Hazırlama İlkeleri) http://www.entomoloji.org.tr/5bulten/eser-hazirlama-detaylari-bulten.doc" ve "(Kaynak Bildirim Şekli) http://www.entomoloji.org.tr/5bulten/literatur-bulten.doc" dikkate alınarak, "(Örnek Makale Taslağı) http://www.entomoloji.org.tr/5bulten/ornek-eser-taslak-bulten.doc" kullanılarak hazırlanılan eserler, bülten için hazırlanan web sayfamız (http://entomoloji.ege.edu.tr) üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir. OJS (Open Journal Sistem) üzerinden eser göndermek, süreci takip etmek ve elektronik olarak kullanıcı ara yüzünden faydalanmak için sisteme kaydolunması gerekmektedir. Bunun için öncelikle bültenimizin web sayfasındaki (http://entomoloji.ege.edu.tr) “KAYIT” ikonuna tıklayıp, gerekli bilgileri (kullanıcı adı, şifre, adı, soyadı, e-posta adresi) doldurduktan sonra sayfanın altındaki yazar kısmına (Şayet doktora ve üstü unvanınız varsa ve hakemlik yapmak isterseniz lütfen hakem kısmına da) tıklayıp kaydetmeniz gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizi aldıktan sonra sisteme giriniz ve karşınıza çıkan “KULLANICI ANA SAYFASI”nda Türkiye Entomoloji Bülteni başlığı altındaki “YAZAR” ikonuna (daha sonra size yönlendirilecek eserlere hakemlik yapacağınız zaman da hakem ikonuna) tıklayınız. Yazar olarak sisteme girdiğinizde “ETKİN ÖNERİ” sayfası karşınıza çıkacaktır. “Etkin Öneri” sayfasında henüz işlemi bitmemiş eserler, “ARŞİV” sayfasında da işlemi bitmiş eserlerin listesini görebilirsiniz. Sisteme ilk kez girdiyseniz ve daha önce yazarlık yapmadıysanız doğrudan “ETKİN ÖNERİ” sayfasıyla karşılaşacağınız için “BAŞVURU İŞLEMİNE BAŞLAMAK İÇİN BURAYI TIKLAT” ikonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha önce sisteme girdiyseniz yeni eser girmek için “YENİ BAŞVURU” ikonuna tıklayınız. Buraya girdikten sonra adım adım işlemleri yapmanız gerecektir. Birinci basamakta “Başvuru kontrol listesindeki bütün işlemleri yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Daha sonra buradaki ikonlara ve “Telif Hakkı Konusunda” bölümüne yine tik işareti (√) koymanız gerekmektedir. Dergi bölümünden makalenize uygun kısmı (orijinal araştırma makalesi, biyolojik gözlem, derleme) seçiniz. Ayrıca editöre ek bir bilgi vermek istiyorsanız gerekli yere yazmanız ve devam etmek için “KAYDET VE DEVAM ET” ikonuna tıklamanız gerekmektedir. İkinci basamakta bültenin gizlilik beyannamesi bulunmaktadır. Burada yazar bilgilerini girmeniz, eğer iki veya daha fazla yazar varsa “YAZAR EKLE” kısmından diğer yazarların bilgilerini, “BAŞLIK VE ÖZET” kısmına mutlaka başlığı ve özeti eksiksiz olarak girmeniz gerekmektedir. “DİZİN OLUŞTURMA” kısmındaki “AKADEMİK BÖLÜME” makalenize uygun olan bilim alanını giriniz. Destekleyen bir kuruluş var ise onu da uygun yere yazıp, devam etmek için “KAYDET VE DEVAM ET” ikonuna tıklayınız. Üçüncü basamakta makalenizi yüklemek için bir bölüm ayrılmıştır. Makalenizi yüklemeden önce yazar isimlerini ve dipnottaki adres bilgilerini eser metni içinden çıkarmalısınız (Zaten bu bilgileri sisteme girdiniz). Böylece yazar bilgilerini BASE görebilecek fakat hakemlerimiz görmemiş olacaktır. Bu sayfada karşınıza çıkan ve yapılması gereken diğer basamakları okuduktan sonra “DOSYA SEÇ” ikonuna tıkladıktan sonra, “DOSYA GÖNDER” kısmına tıklayarak eserinizi sisteme yükleyiniz ve “KAYDET VE DEVAM ET” ikonuna tıklayınız. Dördüncü basamakta ek dosyalarla ilgili bir bölüm ayrılmıştır. Eğer ek dosyalarınız (tercih edilmese de bazen tablo veya şekilleri ayrı göndermek gerekebilir) varsa onları da bir önceki basamakta anlatıldığı gibi sisteme yükleyiniz. Daha sonra “KAYDET VE DEVAM ET” ikonuna tıklayınız. Beşinci ve son basamakta ise “BAŞVURUYU BİTİR” ikonuna tıklayarak işleminizi sonlandırınız.Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlara bilgiler kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce register kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi anasayfasının üst kısmında yer alan Kayıt Ol bağlantısından bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler..Türkiye Entomoloji DerneğiBu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.Çalışmada adı geçen yazarlar, yayımlanmak üzere gönderilen eserin orijinal olduğunu, başka bir yerde kısmen veya tamamen yayımlanmadığını kabul eder ve eserin yayın haklarını Türkiye Entomoloji Derneği'ne devrederler.Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]   Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.