Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 45 - 57 2018-12-30

Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi
Flight Point Selection with AHP and TOPSIS Methods in Multi-Criteria Decision Making

Gulsen Akman [1] , Burcu Özcan [2] , Hale Başlı [3] , Elif Berfin Gündüz [4]

39 385

AHP, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme, Uçuş Noktası Seçimi, Havacılık
 • Boeing Current Market Outlook. 2016. http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/about-our-market/assets/ downloads/cmo_print_2016_final_updated.pdf
 • SHGM (2015), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2015 Faaliyet Raporu. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/raporlar/2015_faaliyet_raporu_29.02.2016.pdf
 • Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. 2010. Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of Operational Research, 202(1), 16–24. Doi:10.1016/j.ejor.2009.05.009.
 • Aydoğan, E.K. 2011. Performance Measurement Model For Turkish Aviation Firms Using The Rough-AHP And TOPSIS Methods Under Fuzzy Environment. Expert Systems with Applications 38, 3992–3998
 • Nooramin, A.S. , Sayareh, J. , Moghadam, M.K., Alizmini, H.R. 2012. TOPSIS and AHP techniques for selecting the most efficient marine container yard gantry Crane. OPSEARCH, 49(2),116–132
 • Tyagi, M., Kumar, P., Kumar, D. 2014. A hybrid approach using AHP-TOPSIS for analyzing e- SCM performance. 12th Global Congress Manufacturıng and Management , Procedia Engineering 97, 2195 – 2203.
 • Jayant, A. , Gupta, P. , Garg, S.K. , Khan, M. 2014. TOPSIS-AHP Based Approach for Selection of Reverse Logistics Service Provider: A Case Study of Mobile Phone Industry . Procedia Engineering, 97, 2147 – 2156
 • Delice, E.K. 2016. Havayolu Firmaları Seçimi İçin Bulanık Çok Kriterli Bir Model. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (2), 263-276.[9] Çırpın, B.K. , Kurt, D. 2016. Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Ölçümü. Journal of Transportation and Logistics 1 (1), 83-98
 • Tutulmaz, O. 2016. Havayolu Ulaştırması Sektörünün Rekabetçi Yapısı: Türk Havayolu Ulaştırmasının Açılım Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme . Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 111-136.
 • Yaylalı, M. , Dilek, Ö. 2009., Erzurum’da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Dergisi , 26 (1), 1-21.
 • Okumuş, A., Asil, H. 2007. Hizmet Kalitesi Algılamasının Havayolu Yolcularının Genel Memnuniyet Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, 36 (2), 07–29
 • Özer, S.U. , Kayaalp, E.G. 2012. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinin Marka Kişiliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23 (2), 173 – 186
 • Albayrak, Y.E. 2005. Banka Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Cilt:4, Sayı;6, ss.47-58.
 • Civir, P. 2015. Otomotiv Sektöründe Tedarikçi Seçiminde Ahp Bulanık AHP Karşılaştırması. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Gürün, A. 2015. Sivil Havacılık Sektöründe İş Jeti Modeli Seçimi: AHP Yöntemi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yılmaz, E. . 1999. Analitik Hiyerarsi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5, 95–122.
 • Eleren, A., Ögel S., Yıldız F. 2009. İşletmelerde Finansal Performansın Ölçülmesinde TOPSIS Yöntemin Kullanılması ve Bir Uygulama. 13. Ulusal Finans Sempozyumu, Afkonkarahisar, 383-391.
 • [Kaya Y. “Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemlerinden TOPSIS ve Electre Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (2004)
 • Yurdakul, M., İç, Y.T. 2003. Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (1), 1-13.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5696-2423
Author: Gulsen Akman (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Burcu Özcan

Author: Hale Başlı

Author: Elif Berfin Gündüz

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { erciyesfen471650, journal = {Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1012-2354}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {45 - 57}, doi = {}, title = {Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi}, key = {cite}, author = {Akman, Gulsen and Özcan, Burcu and Başlı, Hale and Gündüz, Elif Berfin} }
APA Akman, G , Özcan, B , Başlı, H , Gündüz, E . (2018). Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 34 (3), 45-57. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erciyesfen/issue/42430/471650
MLA Akman, G , Özcan, B , Başlı, H , Gündüz, E . "Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 45-57 <http://dergipark.org.tr/erciyesfen/issue/42430/471650>
Chicago Akman, G , Özcan, B , Başlı, H , Gündüz, E . "Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 (2018): 45-57
RIS TY - JOUR T1 - Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi AU - Gulsen Akman , Burcu Özcan , Hale Başlı , Elif Berfin Gündüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 57 VL - 34 IS - 3 SN - 1012-2354- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi %A Gulsen Akman , Burcu Özcan , Hale Başlı , Elif Berfin Gündüz %T Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi %D 2018 %J Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi %P 1012-2354- %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Akman, Gulsen , Özcan, Burcu , Başlı, Hale , Gündüz, Elif Berfin . "Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi". Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 34 / 3 (December 2019): 45-57.
AMA Akman G , Özcan B , Başlı H , Gündüz E . Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(3): 45-57.
Vancouver Akman G , Özcan B , Başlı H , Gündüz E . Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 34(3): 57-45.