European Journal of Research in Dentistry
Cover Image
e-ISSN 2630-6247 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Marmara University |

8.971

16.728

European Journal of Research in Dentistry

e-ISSN 2630-6247 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Marmara University |
Cover Image

8.971

16.728
Volume 3 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Tip-2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Klinik Parametreler, HbA1c ve IL-1β Seviyesi Üzerine Etkisi
  Pages 1 - 7
  YAPRAK KALKAN, Mervi Gürsoy, Ulvi Kahraman Gürsoy, Eija Könönen, Başak Doğan
 2. Effects of Different Er:YAG Laser Parameters on Debonding Forces of Lithium Disilicate Veneers: A Pilot Study
  Pages 8 - 13
  Rifat Gozneli, Merve Karagoz-Yildirak, Sinem Ok-Tokac, Yasemin Ozkan
 3. Oral Health Attitude and Status of Turkish Dental Students
  Pages 14 - 19
  Tamara Pelin Gündoğdu Özdal, Gülsüm Duruk
 4. Examination of Oral - Dental Health in Twins
  Pages 20 - 24
  NİL CEREN MUNGAN, Ayşen Yarat, Serap Akyüz
 5. Effects of Methacrylate Exposure on Developing Zebrafish Embryos
  Pages 25 - 28
  Ebru Emekli alturfan, Babak Altayıb, Gizem Eğilmezer, İsmail Ünal, Ünsal Veli Üstündağ, Rıfat Gözneli
 6. Prepless Direct Midline Diastema Closure in a Single Visit: 18 months Follow-up Report
  Pages 29 - 34
  Ezgi Tüter, Bora Korkut, Pınar Yılmaz Atalı, Cafer Türkmen
 7. Sabit Protetik Restorasyonlarda Marjinal Adaptasyon
  Pages 35 - 43
  CAN METİNER, Şebnem begüm Türker, Muhammed Abdullah Keleş
 8. ER:YAG LAZERİN TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DEBONDİNG AMACIYLA KULLANIMI
  Pages 44 - 52
  Merve Yıldırak, Rifat Gözneli
 9. ZİRKONYUM DESTEKLİ SABİT PROTETİK RESTORASYONLARDA KLİNİK BAŞARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
  Pages 53 - 62
  Elcin Keskin Özyer, Erkut Kahramanoğlu, Şükrü Can Akmansoy, Yasemin Özkan
 10. Zirkonyum Oksit Altyapı ve Veneer Seramik Bağlantı Mekanizması ve Bağlantıyı Etkileyen Faktörler
  Pages 63 - 68
  Merve Yıldırak, Şebnem begüm Türker, Yasemin Özkan
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Marmara Dental Journal 2147-7280 2147-7957 2015-2018