Aim

 ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli yayınlarından birisi olarak sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında hazırlanan bilimsel makaleler yayımlayan, HAZİRAN ve ARALIK aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir. Dergimizin ilk sayısı 1985 yılında yayımlanmıştır, kurucusu Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’dır.

Scope

Derginin kuruluş amacı Aydın Sayılı tarafından “Türk kültürünü, milli kültürümüzü temsil etmek” olarak açıklanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Aydın Sayılı şöyle demiştir: “İlk şartımız tamamiyle bilimsel bir çerçeve içinde çalışmak, ERDEM’i ilk plânda bilimsel araştırma faaliyetini temsil eden bir dergi olarak yayın alanına sunmaktır.”

Erdem dergisinde sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makaleler, hakem sürecine girip 2 onay aldığı takdirde Erdem Dergisi Yayın Kurulu kararıyla yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. ERDEM yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir.

Erdem dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. Erdem dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır, yazarlardan ücret talep etmez; yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar.