Yayın Hakları Devir Formu

Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

başlıklı makalenin tüm yayın haklarını aşağıda imzaları bulunan yazarlar Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’ne devir etmeyi kabul ederler. Yazarlar makalenin özgün olduğunu, bir başka dergide yayınlanmadığını, bir başka derginin değerlendirme süreci içinde olmadığını, çalışma ile ilgili hiçbir kurum, kuruluş ve şahısla çıkar ilişkisinin olmadığını beyan ederler.

 

 

 

Yazar Ad(lar)ı                                            İmza                                              Tarih

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yazışma Adresi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon:………………………………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………..