Aim

Beden eğitimi ve spor bilimleri konularıyla ilgili temel ve klinik alanlarda yapılan çalışmaları yayınlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmak ve bilim insanlarının, araştırmacıların, uzmanların, öğrencilerin ve spor bilimine ilgi duyan herkesin yapılan bilimsel çalışmalara ücretsiz bir şekilde kolaylıkla ulaşmalarını sağlamaktır. 

Scope

Eurasian Research in Sport Science Dergisi, Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman, Spor Sağlık, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Bilişim Teknolojileri, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Spor felsefesi. Engellilerde Egzersiz ve Spor alanlarında yapılan profesyonel özgün araştırma, derlemeler ve olgu sunumu yayınlanmaktadır. Eurasian Research in Sport Science Dergisi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli Uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve  İngilizcedir.