ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2147-9011 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Erciyes University | http://dergipark.gov.tr/erusaglik

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, sağlık bilimleri konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi sağlamak, güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasına paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışılabilmesi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, açık erişimli, multidisipliner, çift kör hakem politikası uygulayan ve yılda 2 sayı olarak, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel bir dergidir. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayım organıdır. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve prospektif/retrospektif klinik çalışmalar, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türündeki makaleleri yayımlamaktadır. Dergiye kabul edilecek yazılar klinik ve temel tıp bilimleri, hemşirelik, beslenme, diş hekimliği, ebelik, fizyoterapi, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarını kapsamaktadır.

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayımlanır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Makale gönderimi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör danışman incelemesinden geçirip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Başvuruyu takiben, makale bir (1) ay içerisinde Bilimsel Danışma Kurulu'nun üç (3) üyesi tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale on beş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayım politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi © İletişim

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2147-9011 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Erciyes University | http://dergipark.gov.tr/erusaglik
Cover Image

26.481

44.243

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, sağlık bilimleri konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi sağlamak, güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasına paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışılabilmesi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, açık erişimli, multidisipliner, çift kör hakem politikası uygulayan ve yılda 2 sayı olarak, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel bir dergidir. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayım organıdır. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve prospektif/retrospektif klinik çalışmalar, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türündeki makaleleri yayımlamaktadır. Dergiye kabul edilecek yazılar klinik ve temel tıp bilimleri, hemşirelik, beslenme, diş hekimliği, ebelik, fizyoterapi, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarını kapsamaktadır.

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayımlanır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Makale gönderimi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör danışman incelemesinden geçirip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Başvuruyu takiben, makale bir (1) ay içerisinde Bilimsel Danışma Kurulu'nun üç (3) üyesi tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale on beş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayım politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi © İletişim

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Last Issue
Volume 5 - Issue 1-2 - Dec 2018
 1. KADINLARIN BAHARAT KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLARI, İNANIŞLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ
  Pages 24 - 35
  Yağmur Yaşar FIRAT, Elif Tunçil, Nurcan Çelebi, Sema Çevik, Neslihan Öner
 2. HEMŞİRELİKTE İNOVASYON
  Pages 1 - 7
  Harun Özbey, Öznur Başdaş
 3. BESİNLER VE BAZI BESİN ÖĞELERİNİN AKCİĞER KANSERİYLE İLİŞKİSİ
  Pages 8 - 16
  Mehmet Çavdar, Meliha Çavdar
 4. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON
  Pages 17 - 23
  Sevda Korkut Bayındır, Yağmur Sezer Efe, Mürüvvet Başer
 5. GIDA İŞLETMELERİNDE KULLANILAN DETERJANLAR
  Pages 36 - 41
  Fatma Gül
 6. FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE
  Pages 42 - 53
  Büşra Erdal, Zeynep Caferoğlu
 7. DİABETES MELLİTUSUN DİYET TEDAVİSİNDE POSA KAYNAKLARI, TÜRLERİ VE ETKİLERİ
  Pages 54 - 64
  Neslihan Öner, Yağmur Yaşar Fırat
 8. ZERDEÇALIN KORONER ARTER HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 65 - 73
  Yağmur Yaşar Fırat