Year 2018, Volume 5, Issue 1-2, Pages 42 - 53 2018-12-28

A NEW THERAPY IN PHENYLKETONURIA: PEGVALIASE
FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE

Büşra Erdal [1] , Zeynep Caferoğlu [2]

159 202

Phenylketonuria (PKU) is an autosomal recessive disease caused by deficiency in phenylalanine hydroxylase enzyme. The cornerstone of PKU therapy is dietary therapy with low phenylalanine (Phe) content. Although Phe restricted diet therapy prevents severe cognitive disorders, the dietary adherence problems experienced for both themselves and their families are increasing especially in adolescence and adulthood. Therefore, new alternative methods to dietary therapy or to reduce restrictions in the diet are being investi-gated. Pegvaliase, approved by the U.S. Food and Drug Administration in May 2018, has been a promising enzyme therapy for adults with PKU. Pegvaliase, given as enzyme substitution, converts excess Phe in the blood into low levels of ammonia and non-toxic trans-cinnamic acid. In clinical studies, it has been shown that Pegvaliase is effective in decreasing the blood Phe level in adults with PKU and in-crease the amount of protein and Phe provided by natural protein sources in their diets and decrease the amount of protein provided by medical foods. Some patients treated with Pegvaliase applied an unrestricted diet, while others continued to use a restricted diet from the Phe. In conclu-sion, Pegvaliase therapy is a very new method, and further-more research is needed to explain its relationship with diet therapy.

Fenilketonüri (FKÜ) fenilalanin hidroksilaz enzimindeki yetersizlik sonucu oluşan otozomal resesif geçişli bir hasta-lıktır. FKÜ tedavisinin temel taşı; düşük fenilalanin (FA) içeriğine sahip olan diyet tedavisidir. FA kısıtlı diyet tedavi-si ciddi kognitif bozuklukları önlese de özellikle ergenlik ve yetişkinlik döneminde gerek kendileri gerekse aileleri için diyete uyum ile ilgili sorunlar artmaktadır. Bu nedenle, diyet tedavisine alternatif ya da diyet tedavisindeki kısıtlamaları azaltabilecek yeni alternatif yöntemler araştırılmaktadır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından Mayıs 2018’de onaylanan Pegvaliase, FKÜ’lü yetişkinler için umut vaat eden bir enzim tedavisi olmuştur. Enzim ikamesi olarak verilen Pegvaliase, kandaki fazla FA’ yı düşük düzeylerde amonyak ve toksik olmayan trans-sinnamik asite dönüştürür. Yapılan klinik çalışmalarda, FKÜ’lü yetişkinlerde Pegvalia-se’in kan FA düzeyini azaltmada etkili olduğu ve hastaların diyetlerinde doğal protein kaynaklarından sağlanan protein ve FA miktarını artırırken, medikal besinlerle sağlanan pro-tein miktarını azalttığı gösterilmiştir. Pegvaliase ile tedavi edilen hastaların bazıları FA’ dan kısıtlı olmayan bir diyete geçerken, diğerleri FA’ dan kısıtlı diyet uygulamaya devam etmiştir. Sonuç olarak, Pegvaliase tedavisi henüz çok yeni bir yöntemdir ve diyet tedavisi ile ilişkisinin açıklanabilmesi için, bu konuda yapılacak çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 • Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi. Erişim: 20 Kasım 2018, https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm608835.htm
 • Avrupa Fenilketonüri Derneği. Erişim: 21 Kasım 2018, https://www.espku.org/2018/05/28/pegvaliase-palynzigtm-has-been-approved/
 • El-Metwally A, Al-Ahaidib LY, Sunqurah AA. et al. The Prevalence of Phenylketonuria in Arab Countries, Turkey, and Iran: A Syste-matic Review. BioMed Research Internatio-nal 2018; 2018:7697210.
 • Harding CO, Amato R, Stuy M. et al. Pegvaliase for the treatment of phenylketonuria: A pi-votal, double-blind randomized discontinuation Phase 3 clinical trial. Molecular Gene-tics and Metabolism 2018; 124(1):20-26.
 • Longo N, Harding CO, Burton BK. et al. Single-dose, subcutaneous recombinant phenylala-nine ammonia lyase conjugated with pol-yethylene glycol in adult patients with phenylketonuria: An open-label, multicent-re, phase 1 dose-escalation trial. Lancet 2014; 384:37–44.
 • Longo N, Zori R, Wasserstein MP. et al. Long-term safety and efficacy of pegvaliase for the treatment of phenylketonuria in adults: Combined phase 2 outcomes through PAL-003 extension study. Orphanet Journal of Rare Diseases 2018; 13:108.
 • Mahan KC, Gandhi MA, Anand S. Pegvaliase: A novel treatment option for adults with phenylketonuria. Current Medical Resarch and Opinion 2018; 25:1-5.
 • Markham A. Pegvaliase: First Global Approval. BioDrugs 2018; 32(4):391-395. Pegvaliase reçete bilgileri. Novato, CA: BioMarin Pharmaceutical Inc.; 2018.
 • Thomas J, Levy H, Amato S. et al. Pegvaliase for the treatment of phenylketonuria: Results of a long-term phase 3 clinical trial program (PRISM). Molecular Genetics and Metabo-lism 2018; 124(1):27-38.
 • Ülker İ, Şanlıer N. Fenilketonüride Beslenme ve Yeni Tedavi Yaklaşımları. Güncel Pediatri 2018; 2:187-198.
 • Vockley J, Andersson HC, Antshel KM. et al. Phenylalanine hydroxylase deficiency: Di-agnosis and management guideline. Genet Med. 2014; 16(2):188-200.
 • Zori R, Thomas JA, Natasha S. et al. Induction, titration, and maintenance dosing regimen in a phase 2 study of pegvaliase for control of blood phenylalanine in adults with phenyl-ketonuria. Molecular Genetics and Metabo-lism 2018; 125(3):217-227.
 • Wegber AMJ, MacDonald A, Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylke-tonuria: Diagnosis and treatment. Orphanet Journal of Rare Diseases 2017; 12(1):162.
Primary Language tr
Journal Section Derleme Bölümü
Authors

Author: Büşra Erdal (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Zeynep Caferoğlu
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @review { erusaglik509608, journal = {ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9011}, address = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {42 - 53}, doi = {}, title = {FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE}, key = {cite}, author = {Erdal, Büşra and Caferoğlu, Zeynep} }
APA Erdal, B , Caferoğlu, Z . (2018). FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (1-2), 42-53. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erusaglik/issue/42334/509608
MLA Erdal, B , Caferoğlu, Z . "FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2018): 42-53 <http://dergipark.org.tr/erusaglik/issue/42334/509608>
Chicago Erdal, B , Caferoğlu, Z . "FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2018): 42-53
RIS TY - JOUR T1 - FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE AU - Büşra Erdal , Zeynep Caferoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 53 VL - 5 IS - 1-2 SN - -2147-9011 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE %A Büşra Erdal , Zeynep Caferoğlu %T FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE %D 2018 %J ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P -2147-9011 %V 5 %N 1-2 %R %U
ISNAD Erdal, Büşra , Caferoğlu, Zeynep . "FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 / 1-2 (December 2018): 42-53.
AMA Erdal B , Caferoğlu Z . FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1-2): 42-53.
Vancouver Erdal B , Caferoğlu Z . FENİLKETONÜRİDE YENİ BİR TEDAVİ: PEGVALİASE. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2018; 5(1-2): 53-42.