Yayın Kuralları

Yayın Kuralları:

1. ERUSOSBİLDER tarafından makalelerin dergimize gönderilme, yayına hazırlanma ve yayınlanma sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

2. Makalelerin dergimize gönderilmesi ile birlikte makalelere ait bütün telif hakları tarafımıza devredilmiş sayılmaktadır.

3. ERUSOSBİLDER'de yayınlanacak makalelere hakem süreci tamamlanmış olsa dahi Yayın Kurulu karar vermektedir.

4. ERUSOSBİLDER'de yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayın Süreci:

587d36a6ab9f8.jpg

ERUSOSBİLDER'e gönderilen çalışmalar, daha önce başka bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. 

Bu koşulu sağlayan çalışmalar ilk olarak dergi yayın kurulu tarafından incelenir. Çalışmaların dergi yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu ile özgünlüğünü denetleyen kurul, uygun görmediği çalışmaları yazara iade edebilir veya çalışmaların dergi ilkelerine göre düzenlenmesini talep edebilir. Uygun görülen çalışmalar, ilgili disiplinin uzmanı en az iki hakeme gönderilir. Yayınlanması istenilen çalışmanın iki hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma üçüncü hakeme gönderilir. Yazarlar, yayın kurulu ile hakem görüşlerini dikkate almak durumundadırlar. Hangi çalışmanın yayınlanacağına Bilimname: Düşünce Platformu Yayın Kurulu karar vermektedir. Yayınlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarlarına iade edilmez. 

Hakemli bir dergi olan ERUSOSBİLDER, açık erişim politikası kapsamında; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Bunun yanında kalitesini ve uluslararası etkisini artırabilmek amacıyla “TÜBİTAK ULAKBİM Dergi Park” projesine de dahil olmuştur.

Kör Hakemlik Sistemi ve Türü:

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, bilimname'nin yayın kalitesinde belirleyici bir yere sahiptir. ERUSOSBİLDER'e gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

ERUSOSBİLDER, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalarda kişisel bilgilerini içeren unsurları temizlemeleri gerekmektedir.