Accepted Submissions

 • “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik” Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sayı Duyusuna Etkisi
  Ayşe Kılıçkaya, Canan Avcı Feb 26, 2019
 • Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı
  ESRA EKİNCİ ÇELİKPAZU Feb 26, 2019
 • ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARINDA YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Kevser Hava Mar 11, 2019
 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu Sosyal Değerler Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Emine KARASU AVCI, MELİKE FAİZ Mar 20, 2019
 • Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
  Özlenen Özdiyar, Nilay Neyişci Mar 30, 2019
 • Varlığında Çocuk, Yokluğunda Yetişkin Olmak: Baba Kaybı, Kardeş İlişkileri ve Aile Yılmazlığı
  Didem Aydoğan, Yaşar Özbay Apr 3, 2019
 • Problem Çözme Becerileri Eğitim Programının Çocukların Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Serpil Pekdoğan Apr 6, 2019
 • Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma
  HÜSEYİN ÜNLÜ, NESLİHAN SÜEL Apr 8, 2019
 • Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri
  Suna Arslan, Emine Arzu Oral Apr 23, 2019
 • Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavram Yanılgıları
  Derya Şimşek, Mustafa Tolga Yurtcan, Özlem Oktay May 4, 2019
 • Mikroöğretim Uygulamasının Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Meslekî Öz-yeterlik İnançlarına Etkisi
  Ayşegül Takkaç Tulgar May 23, 2019
 • The Effect of Different Variables on the Perceptions of Self-Efficacy on Environmental Education for Prospective Teachers
  Nurcan Uzel, Merve Adıgüzel, Mehmet Yılmaz, Ali Gül May 25, 2019
 • Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Özgür Ulubey, Muhammet Mustafa Alpaslan May 25, 2019
 • Sözcük Türlerinin Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmeye Yönelik Uygulamaların Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi
  Bircan Eyüp, Latife Kırbaşoğlu Kılıç May 27, 2019
 • Öğretmen Adaylarının Tür Çeşitliliği ve Tür Zenginliği Kavramlarına Yönelik Kavram Karmaşalarının İncelenmesi
  Mehmet Yılmaz, Ferhat Karakaya, Osman Çimen, Merve Adıgüzel May 27, 2019
 • İlkokul Matematik Dersinde Öz Değerlendirmenin Etkililiği
  Mehmet Gültekin, Zülfiye Melis Demir May 27, 2019
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  SELMA ERDAĞI TOKSUN May 29, 2019
 • Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi
  Hacer Deniz, Sezgin Demir Jun 26, 2019
 • Examination of Nomophobia and Fear of Missing Out Among Teachers
  Halit ARSLAN, Süleyman Burak TOZKOPARAN, Adile Aşkım KURT Jun 26, 2019
 • Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Berfu Kızılaslan Tunçer, Çavuş Şahin Jul 3, 2019
 • MEB Okul Öncesi Fen Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi
  Duygu Bingöl, Merve Ünal Jul 3, 2019
 • Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Matematik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Berna Cantürk Günhan, Faden Topuz, Duygu Bedir Jul 26, 2019
 • Investigation of Psychological Counselor Candidates’ Psychological Counseling Self-Efficacy in terms of Some Descriptive Variables
  Fuad Bakioğlu, Ayşe Sibel Türküm Jul 26, 2019
 • Ulusal Gazetelerin Haber Metinlerinde Öğretmen Temsili
  Hakkı Kahveci, Alaaddin F. Paksoy Jul 29, 2019
 • ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI VE ÖĞRENCİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Seva Demiröz, Yüksel Kavak Jul 30, 2019
 • Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Web 2.0 Uygulamaları İçin Haberdarlıklarının, Yeterlilik Düzeylerinin, Kullanım Sıkılıklarının ve Eğitsel Amaçlı Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi
  Feride Karaca, Niyazi Aktaş Jul 30, 2019
 • İlkokul 1. ve 4. Sınıfta Matematik Öğrenmede Güçlük Yaşayan Öğrencilere İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Tahsin FIRAT, Emrullah ERDEM Jul 30, 2019
 • Metaphorical Perceptions of Prospective Preschool Teacher about Art
  BİRSEN SERHATLIOĞLU Aug 5, 2019