Accepted Submissions

 • “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik” Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sayı Duyusuna Etkisi
  Ayşe Kılıçkaya, Canan Avcı Feb 26, 2019
 • Dilin Temel İşlevi ve Türkçenin Yapısı Açısından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Dil Bilgisi Kazanımlarının Aşamalılığı
  ESRA EKİNCİ ÇELİKPAZU Feb 26, 2019
 • ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARINDA YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  Kevser Hava Mar 11, 2019
 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu Sosyal Değerler Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Emine KARASU AVCI, MELİKE FAİZ Mar 20, 2019
 • Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
  Özlenen Özdiyar, Nilay Neyişci Mar 30, 2019
 • Varlığında Çocuk, Yokluğunda Yetişkin Olmak: Baba Kaybı, Kardeş İlişkileri ve Aile Yılmazlığı
  Didem Aydoğan, Yaşar Özbay Apr 3, 2019
 • Problem Çözme Becerileri Eğitim Programının Çocukların Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkisi
  Serpil Pekdoğan Apr 6, 2019
 • Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma
  HÜSEYİN ÜNLÜ, NESLİHAN SÜEL Apr 8, 2019
 • Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri
  Suna Arslan, Emine Arzu Oral Apr 23, 2019
 • Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavram Yanılgıları
  Derya Şimşek, Mustafa Tolga Yurtcan, Özlem Oktay May 4, 2019
 • Mikroöğretim Uygulamasının Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Meslekî Öz-yeterlik İnançlarına Etkisi
  Ayşegül Takkaç Tulgar May 23, 2019
 • The Effect of Different Variables on the Perceptions of Self-Efficacy on Environmental Education for Prospective Teachers
  Nurcan Uzel, Merve Adıgüzel, Mehmet Yılmaz, Ali Gül May 25, 2019
 • Matematik Dersindeki Başarı Duygusu, Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Özgür Ulubey, Muhammet Mustafa Alpaslan May 25, 2019