Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 687 - 706 2018-12-21

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları

Pınar KÖSEOĞLU [1] , Gamze MERCAN [2]

91 172

21. Yüzyılın en hızlı gelişim gösteren disiplinler arası bilimlerinde olan nanoteknoloji hakkında, gelecek nesli yetiştirecek olan öğretmen adaylarının algıları oldukça önemli bir konudur. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının nanoteknoloji bilim dalına yönelik algılarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gören toplam 138 öğrenciden ulaşılabilen 91 öğrenci oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış iki açık uçlu sorudan oluşan veri toplama aracı ile nitel veriler içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, biyoloji öğretmen adaylarının nanoteknolojiye yönelik algılarının yüksek olduğu söylenebilir. 

Nanoteknoloji, Eğitim, Biyoloji Öğretmen Adayları, Algı
 • Balemen, N. (2009). Biyoloji öğretmen adaylarının nanobiyoteknoloji konularındak bilgi seviyelerini belirlemesi ve nanobiyoteknoloji öğretim yöntem ve seviyelerinin belirlenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Besley, J. C., Kramer, V. L., Priest, S. H. (2008). Expert opinion on nanotechnology: risks, benefits, and regulation. Journal of Nanoparticle Research, 10 (4), 549-558.
 • Burri, R. V., Bellucci, S. (2008). Public perception of nanotechnology. Journal of Nanoparticle Research, 10(3), 387-391.
 • Cobb, M. D., Macoubrie, J. (2004). Public perceptions about nanotechnology: risks, benefits and trust. Journal of Nanoparticle Research, 6(4),395-405.
 • Cobb, M. D. (2005). Framing effects on public opinion about nanotechnology. Science Communication, 27(2),221-239.
 • Currall, S. C. (2009). New insights into public perceptions. Nature Nanotechnology, 4(2),79-80.
 • Distler, D. (2002). Nanoteilehen İn Megatonnen: Vielfaltige Anwendungen Für Polymerdispersionnen. Basf-Presseinformation 28./29. Oktober, Mannheim.
 • Dyehouse, M. A., Diefes-Dux, H. A., Bennett, D. E., Imbrie, P. K. (2008). Development of an instrument to measure undergraduates‟ nanotechnology awareness, exposure, motivation and knowledge. Journal of Science Education and Technology, 17(5),500-510.
 • Ekli, E. (2010).İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin nanoteknoloji hakkındaki temel bilgi ve görüşleri ile teknolojiye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Elmarzugi, N. A., Keleb, E. I., Mohamed, A. T., Benyones, H. M., Bendala, N. M., Mehemed, A. I., & Eid, A. M. (2014). Awareness of Libyan Students and Academic Staff Members of Nanotechnology. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 4(06): 110-114.
 • Enil, G., Köseoğlu, Y. (2016). Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Farkındalık Düzeyleri, İlgileri ve Tutumlarının Araştırılması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 61-77.
 • Erkoç, Ş. (2008). Nanobilim ve Nanoteknoloji. Ankara: Odtü Yayıncılık.
 • Farshchi, P., Sadrnezhaad, S. K., Nejad, N. M., Mahmoodi, M. & Abadi, L. I. G. (2011). Nanotechnology in the Public Eye: The Case of Iran, as a Developing Country. Journal of Nanoparticle Research, 13(8), 3511–3519.
 • Feynman, R. P. (1959). There İs Plenty Of Room At The Bottom: An Invitation To Enter A New Field Of Physics. Erişim Adresi: Http://Www.Zyvex.Com/Nanotech/Feynman.htlm.
 • Gök, H. (2007). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının Nanoteknolojiden beklentileri. Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg. 53(2),13-17.
 • Kadıoğlu, F. (2010). Fen öğretiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının nanoteknoloji ile ilgili güncel ve geleceğe yönelik düşünceleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kahan, D. M., Slovic, P., Braman, D., Gastil, J., Cohen, G. (2007). Affect, values, and nanotechnology risk perceptions: an experimental investigation. Project Report:Cultural Cognition Project at Yale Law School, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 22-62.
 • Lee, C. J., Scheufele, D. A., Lewenstein, B. V. (2005). Public attitudes toward emerging technologies - examining the interactive effects of cognitions and affect on public attitudes toward nanotechnology. Science Communication, 27(2),240-267.
 • Luther, W. (2004). International Strategy And Foresight Report On Nanoscience And Nanotechnology.
 • Macoubrie, J. (2005). Informed public perceptions of nanotechnology and trust in government. Project report: Emerging Nanotechnologies, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1-16.
 • Macoubrie, J. (2006). Nanotechnology: public concerns, reasoning and trust in government. Public Understanding of Science, 15(2),221-241.Nanoyou, 30 Nisan 2017, http://nanoyou.eu
 • Nanotechnology for Schools (2007), 30 Nisan 2017, http://www.nanoscience.cam.ac.uk/schools/links.html
 • Nanokids, 30 Nisan 2017, http://www.nanokids.rice.edu
 • Nanotech Kids, 30 Nisan 2017, http://www.nanonet.go.jp/english/kids/
 • Nanotech School, 30 Nisan 2017, http://www.nanonet.go.jp/english/school/
 • Nerlich, B., Clarke, D. D., Ulph, F. (2007). Risks and benefits of nanotechnology: how young adults perceive possible advances in nanomedicine compared with conventional treatments. Health, Risk & Society, 9(2),159-171.
 • Pidgeon, N., Rogers, H. T. (2007). Opening up nanotechnology dialogue with the publics: Risk communication or 'upstream engagement'? Health Risk & Society, 9(2), 191-210.
 • Ramsden, J.J. (2005). What is nanotechnology?, Nanotechnology Perceptions. 13–17.
 • Report Nanoscience and Nanotechnologie (2004). Opportunities and Uncertainties. The Royal Society, 16-17.
 • Sheetza, T., Vidalb, J., Pearsonc, T. D., & Lozano, K. (2005). Nanotechnology: Awareness and Societal Concerns. Technology in Society, 27, 329–345.
 • Şenocak, E. (2014). A Survey on Nanotechnology in the View of the Turkish Public. Science Technology & Society, 19(1): 79–94.
 • Sharifzadeh, M. (2006). Nanotechnology Sector Report. Cronus Capital Markets, 1st Quarter.
 • Waldron, A. M., Spencer, D., Batt, C. A. (2006). The current state of public understanding of nanotechnology. Journal of Nanoparticle Research, 8(5),569-575.
 • Winkelmann, K., (2013). Learning About the Societal Impacts of Nanotechnology Through Role Playing. Journal of Nano Education, 4(2), 67-81.
 • Winkelmann, K., (2014). A Ten Year Review of the National Science Foundation Nanotechnology in Undergraduate Education (NUE) Program. Journal of Nano Education, 6(2), 109-116.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-6222-7978
Author: Pınar KÖSEOĞLU (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5515-999X
Author: Gamze MERCAN
Institution: Hacettepe University, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd406187, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {687 - 706}, doi = {10.17556/erziefd.406187}, title = {Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları}, key = {cite}, author = {KÖSEOĞLU, Pınar and MERCAN, Gamze} }
APA KÖSEOĞLU, P , MERCAN, G . (2018). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 687-706. DOI: 10.17556/erziefd.406187
MLA KÖSEOĞLU, P , MERCAN, G . "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 687-706 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/406187>
Chicago KÖSEOĞLU, P , MERCAN, G . "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 687-706
RIS TY - JOUR T1 - Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları AU - Pınar KÖSEOĞLU , Gamze MERCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.406187 DO - 10.17556/erziefd.406187 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 687 EP - 706 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.406187 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.406187 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları %A Pınar KÖSEOĞLU , Gamze MERCAN %T Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.406187 %U 10.17556/erziefd.406187
ISNAD KÖSEOĞLU, Pınar , MERCAN, Gamze . "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 687-706. https://doi.org/10.17556/erziefd.406187
AMA KÖSEOĞLU P , MERCAN G . Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 687-706.
Vancouver KÖSEOĞLU P , MERCAN G . Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 706-687.