Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 749 - 766 2018-12-21

İlkokul 2. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Tokat Örneklemi
An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case

Kürşat CESUR [1] , Ebru ÇİFTÇİ CİNKAVUK [2]

64 188

Çalışma Tokat ilinde devlet okullarında görev yapan 101 İngilizce öğretmeni ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir ve 2013 yılında uygulamaya giren 2. sınıf İngilizce öğretim programının genel özellikler, içerik, hedefler ve değerlendirme boyutları hakkında İngilizce Öğretmenlerinin görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, İngilizce öğretmenlerinin İngilizce öğretim programının genel özellikler, içerik, hedefler ve değerlendirme boyutları hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak için ilgili alan yazın taramasına dayanılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmen Program Değerlendirme Anketi” kullanılmış ve Tokat ilinde hale hazırda 2. sınıflara İngilizce öğretimi yapan 10 İngilizce öğretmeni ile röportaj yapılmıştır. Nicel veriler betimsel istatistik tekniği ile SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öte yandan nitel veriler kodlama yapılarak içerik çözümleme tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre İngilizce öğretmenlerinin öğretim programının genel özellikler, içerik, hedefler ve değerlendirme boyutları hakkındaki görüşleri kısmen olumludur, ancak programın eksiklikleri olduğu ve bu eksikliklerin programı kullanan paydaşların görüşleri göz önüne alınarak gözden geçirilmesi ve tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.

This research study was carried out in Tokat province with 101 active English language teachers in 2nd grade primary state schools in 2016-2017 Academic Year in order to analyse the active English language teachers’ opinions on the 2nd Grade English language teaching program launched in 2013 in primary state schools focusing on its general characteristics, content, objectives and assessment aspects. Mixed research method was used in the study. As a quantitative technique, “Teachers’ Program Evaluation Questionnaire”, which was formed by the researchers based on the relevant review of the literature, was conducted. As for the qualitative data collection, semi-structured interviews were done with 10 active English teachers teaching students at the 2nd grade primary state schools in Tokat. The quantitative data were analysed by using descriptive statistics through SPSS 22. Additionally, content analysis was applied to analyse the qualitative data. According to the findings of the study, participant teachers’ opinions are relatively positive on general characteristics, content, objectives and assessment aspects of the program; however, they believe that the program has some deficiencies to be revised and supplemented by taking the opinions of all users of the program into consideration.

 • Alkan, M. F., & Arslan, M. (2014). Evaluation of the 2nd grade English language curriculum. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 4 (7). 87-99.
 • Brown, J. D. (1995). The elements of language curriculum: A systematic approach to program development. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
 • Bulut, İ. & Atabey, E. (2016). An evaluation of the effectiveness of the primary school 2nd grade English language curriculum in practice, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(3), 257-280.
 • Büyükduman, F.İ. (2005). İlköğretim okulları ingilizce öğretmenlerinin birinci kademe İngilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 55-64.
 • Cameron, L. (2003). Teaching languages to young learners. (4th ed.). Cambridge University Press.
 • Cihan, T., & Gürlen, E. (2013).Teachers’ opinions on the English language curriculum of the 5th grade of primary education. Anadolu University Journal of Social Sciences,13(1),131-146.
 • Council of Europe (2001). Common European framework reference of languages (CEFR). Retrived June, 2018, from: https://rm.coe.int/1680459f97
 • Çankaya, P. (2015). Evaluation of the primary 3rd grade English language teaching program through teachers’ eyes. ELT Research Journal. 4(3), 227-238.
 • Dinçer, A. (2016). İlkokul ikinci ve üçüncü sınıf İngilizce dersi öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi.The 4th International Congress on Curriculum and Instruction. Antalya.
 • Ekuş, B. & Babayiğit, Ö. (2013). İlkokul 2. Sınıftan İtibaren Yabancı Dil Eğitimi Verilmesine İlişkin Sınıf ve İngilizce Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi (08-09 Kasım 2013) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Researcher Social Science Studies. 1, 40-49.
 • Er, K. O. (2006). Evaluation of English curricula in 4th and 5th grade primary schools. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences. 39(2), 1-25. Available at: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/151/1086.pdf
 • Gürsoy, E., & Korkmaz, Ç. Ş., & Damar, A. E. (2013). Foreign language teaching within 4+4+4 education system in Turkey: Language teachers’ voices. Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53/A. 59-74.
 • İyitoğlu, O. & Alcı, B. (2015). A Qualitative Research on 2nd Grade Teachers’ Opinions about 2nd Grade English Language Teaching Curriculum. Elementary Education Online, 14(2), 682-696, 2015. Available at: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.73998
 • Johnson, R. B. & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Journal Educational Researcher, 33 (7), 14-26.
 • Karataş, H., & Fer, S. (2009). Evaluation of English curriculum at Yıldız Technical University using CIPP Model. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 47-60.
 • Kaya, S., & Ok, A. (2016). The second grade English language curriculum: Theory-practice congruence. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4), 491-512.
 • Kızıldağ, A. (2009). Teaching English in Turkey: Dialogues with teachers about the challenges in public primary schools. International Electronic Journal of Elementary Education. 1(3). 188-201.
 • Küçük, Ö. (2008). An evaluation of English language teaching program at key stage I and opinions of teachers regarding the program. Unpublished MA Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Lune, H. & Berg, B. L. (2017). Qualitative research methods for social sciences (9th ed.). Vivar, Malaysia: Pearson.
 • Lynch, B. K. (1996). Language program evaluation: Theory and practice. New York: Cambridge University Press.
 • MoNE (2015). İlköğretim kurumları İngilizce dersi öğretim programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2004) Curriculum: Foundations, principles, and issues (4th ed). Boston: Pearson Education.
 • Özdoğru, F., & Adıgüzel, O. C. (2015). İlkokul 2. sinif İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(11), 1251-1276. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8692.
 • Peacock, M. (2009). The evaluation of foreign language teacher education programmes. Language Teaching Research, 13(3), 259-78.
 • Slavin, R.E. (2008). What works? Issues in synthesizing educational program evaluation. Educational Researcher, 37(1), 5-14, DOI:10.3102/0013189X08314117.
 • Yıldıran, Ç., & Tanrıseven, I. (2015). Teachers’ opinions on the English curriculum of the 2nd grade primary education. International Journal of Language Academy. 3(1). 210-223.
 • Zhao, Y. (2011). Students as change partners: A proposal for educational change in the age of globalization. Journal of Educational Change, 12, 267–279. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10833-011-9159-9.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-5091-9793
Author: Kürşat CESUR (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9116-6262
Author: Ebru ÇİFTÇİ CİNKAVUK
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd437273, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {749 - 766}, doi = {10.17556/erziefd.437273}, title = {An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case}, key = {cite}, author = {CESUR, Kürşat and ÇİFTÇİ CİNKAVUK, Ebru} }
APA CESUR, K , ÇİFTÇİ CİNKAVUK, E . (2018). An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 749-766. DOI: 10.17556/erziefd.437273
MLA CESUR, K , ÇİFTÇİ CİNKAVUK, E . "An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 749-766 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/437273>
Chicago CESUR, K , ÇİFTÇİ CİNKAVUK, E . "An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 749-766
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case AU - Kürşat CESUR , Ebru ÇİFTÇİ CİNKAVUK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.437273 DO - 10.17556/erziefd.437273 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 749 EP - 766 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.437273 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.437273 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case %A Kürşat CESUR , Ebru ÇİFTÇİ CİNKAVUK %T An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.437273 %U 10.17556/erziefd.437273
ISNAD CESUR, Kürşat , ÇİFTÇİ CİNKAVUK, Ebru . "An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 749-766. https://doi.org/10.17556/erziefd.437273
AMA CESUR K , ÇİFTÇİ CİNKAVUK E . An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 749-766.
Vancouver CESUR K , ÇİFTÇİ CİNKAVUK E . An Evaluation of Second Grade English Language Teaching Program of Primary School: Tokat Case. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 766-749.