Year 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 826 - 841 2018-12-21

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Selma TAŞKESEN [1]

61 145

Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin okul uygulamaları dersinin uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni, uygulama okulu koordinatörü, uygulama okulu, akranları, uygulama okulundaki öğrencileri, öğretmen yetiştirme programı ve okul uygulama çalışmalarındaki paydaşları açısından değerlendirilip beklentilerinin tespit edilmesidir. Çalışma mezun durumda 60 (30 Resim-İş, 30 Müzik ) Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencisinin gönüllülük esasına göre katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerini toplamak için; Bektaş, M. ve Ayvaz, A. Tarafından oluşturulan 85 madde ve 8 başlıktan oluşan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri anketi kullanılmıştır. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.Araştırmada son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması beklentilerini cinsiyet ve anabilim dalı değişkenine göre test etmek için bağımsız örneklemler t- testi, beklentilerin sıklık değerini tespit etmek için frekans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında öğrencilerin öğretmenlik uygulamasından beklentilerinin oldukça yüksek olduğu, müzik ve resim eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin beklentileri arasında anlamlı bir farkın mevcut olmadığı, öğrencilerin cinsiyetlerine göre de öğretmenlik uygulamasından beklentilerin farklılaşmadığı görülmüştür.

Araştırma öğrencilerin öğretmenlik uygulaması yaparken karşılanmayı bekleyen birçok beklentilerinin olduğunu göstermektedir

Güzel Sanatlar Eğitimi, Stajyer Öğretmen, Okul Uygulamaları
 • Alakuş, A. O., Oral, B. & Mercin, L. (2005). Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğretmen adaylarınınokul deneyimi II uygulamasına ilişkin algıları, Milli Eğitim Dergisi, 168, 143-155.
 • Aydın, S. Selçuk, A. ve Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 75-90.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim, 159, 181-194Bektaş, M. ve Ayvaz, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinden Beklentileri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 209-232.
 • Demircan, C. (2007). Okul deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 119-132.
 • Dündar, M. (2003). Müzik öğretmeni yetiştirmede alanda eğitim. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 59-67.
 • Eraslan A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Gömleksiz, M. N., Mercin, L., Bulut, İ. ve Atan, U. (2007). Okul deneyimi II dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (sorunlar ve çözüm önerileri). Eğitim Araştırmaları, 23, 148-158.
 • Hacıoğlu, F., Aklan, C., (1997), Öğretmenlik Uygulamaları, Alkım Yayınevi, Ankara
 • Yiğit, N. ve Alev, N. (2005). Etkili öğretmen yetiştirme açisindan okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 91-103.
 • Karasar, N.(2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.Kavcar, C. (1999), Nitelikli öğretmen sorunu, eğitimde yansımalar: V. 21. Yüzyılın Eşiğinde Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, Ankara
 • Özmen, H(2008) Okul deneyimi - I ve okul deneyimi - II derslerine ilişkin öğretmen adaylarinin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37
 • Seçer, Z, Çeliköz, N&Kayılı,G. (2010)Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarinda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:VII, Sayı:I, 128-152
 • Şahin, E. (2003) Okul öncesi eğitimi öğretmenliği programinda öğrenim gören öğretmen adaylari ile uygulama okullarindaki öğretmenlerin mesleki uygulamalara ilişkin bakiş açilari. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4 (13).
 • Şaşmaz Ören, F., Sevinç, Ö. S. & Erdoğmuş, E.(2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi.
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,Cilt 15, Sayı 58, ss:217-246
 • Topkaya, E. Z., ve M. Yalın. (2005). Uygulama öğretmenliğine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. Cilt 1, Sayı 1-2, 14-24.
 • Ünver, G. (2003), Öğretmenlik uygulamasında işbirliği. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 87-100.
 • Yeşil, R. ve Çalışkan, N. (2006). Okul deneyimi I dersinden öğrencilerin beklentileri ve karşılanma düzeyi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 55–72.
 • Yetim, A. A. ve Göktaş, Z. (2004). Öğretmenin mesleki ve kişisel nitelikleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 541–550.
 • YÖK. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK/DB Yayınları, Ankara.
 • YÖK, (1 Nisan 2011).Aday Öğretmen Kılavuzu. Mayıs 10, 2011 tarihinde ulaşılmıştır, http://www.yok.gov.tr/content/view /500/lang,tr_TR/
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-9072-8411
Author: Selma TAŞKESEN (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 21, 2018

Bibtex @research article { erziefd447614, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {826 - 841}, doi = {10.17556/erziefd.447614}, title = {Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {TAŞKESEN, Selma} }
APA TAŞKESEN, S . (2018). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (3), 826-841. DOI: 10.17556/erziefd.447614
MLA TAŞKESEN, S . "Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 826-841 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/41098/447614>
Chicago TAŞKESEN, S . "Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 826-841
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma AU - Selma TAŞKESEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.447614 DO - 10.17556/erziefd.447614 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 826 EP - 841 VL - 20 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.447614 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.447614 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma %A Selma TAŞKESEN %T Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.447614 %U 10.17556/erziefd.447614
ISNAD TAŞKESEN, Selma . "Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2018): 826-841. https://doi.org/10.17556/erziefd.447614
AMA TAŞKESEN S . Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 826-841.
Vancouver TAŞKESEN S . Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Okul Uygulamaları Dersinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 841-826.