Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 113 - 134 2019-04-29

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi

Cansu KALÇIK [1]

26 69

Günümüzde yaşam boyu öğrenmenin hemen hemen hayatımızın her anında gerçekleştiği göz önüne alındığında bireylerin yaşam alanları içerisine hızla giren kitle iletişim araçlarından öğrenme süreçlerinin de etkilendiği söylenebilir. Özellikle kitle iletişim araçları içinde televizyonun yaygın kullanımı ve görselliğiyle izleyicileri kendine çekmesi bireylerin yaşamında yer etmesine neden olurken algın öğrenmeyi de sağlamaktadır. Televizyonda yaygınlaşan tarihi dizilerle öğrencilerin nasıl bir yaşam boyu öğrenme algısı edindiği de önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyu araştırmak için yapılan çalışmada nicel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmış “Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeği” ve “Televizyon İzleme Durumu Formu” ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bartın İli’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında tabakalı örneklem ile seçilen ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında (8 ve 12. sınıf) öğrenim gören 1049 öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda, uygulanan ölçeğin dört alt boyutu televizyon izlenme durumlarına göre değerlendirilmiş ve öğrencilerin ölçek puanlarında günlük 2-3 saat televizyon izleyen, tarihi dizileri düzenli izleyen ve tarihi diziler arasında Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen öğrencilerin ölçek puanlarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaşam boyu öğrenme, kitle iletişim, televizyon, tarih, tarihi dizi
 • Aral, N. ve Aktaş, Y. (1997). Çocukların televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (13), 99-105.
 • Armes, R. (2011). Sinema ve gerçeklik tarihsel bir inceleme (1. Baskı). (Z. Ö. Barkot, çev.). İstanbul: Doruk Yayıncılık.Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı; İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (22. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.,
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (17.Basım). Ankara; Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (1998). Gerbner’in ekme tezi ve anlattığı öyküler üzerine bir değerlendirme. Kültür ve iletişim (2) 149-180. [http://www.irfanerdogan.com/makaleler1/gerbner.htm]. Erişim tarihi: 7.7.2016.
 • Güven, İ., Bıkmaz, F., Demirhan İşcan, C. ve Keleşoğlu, S. (2014). Tarih öğretimi, kuram ve uygulama. İsmail Güven (Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Haber. (2016). [http://www.ahaber.com.tr/magazin/2016/11/18/dirilis-ertugrul-reytingpatlamasi-yapti]. Erişim tarihi: 1.1.2017.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. (10. Basım) Ankara: Rehber Yayınevi.
 • Karacoşkun, M. D. (2002). Bireysel ve toplumsal çözülmede televizyon faktörü üzerine düşünceler. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 227-233.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi “Kavramlar ve ilkeler teknikler”. (26.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaya, R. ve Günal, H. (2015). Tarih öğretmenlerinin muhteşem yüzyıl dizisi özelinde tarih konulu film ve dizilerin öğretimde kullanımına yönelik görüşleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 1-48.
 • Kolker, R. (2009). Film, biçim ve kültür. (1. Basım). (Çev. F. Ertınaz, A. Güney, Z. Özen, O. Şakır, B. Tokem, D. Tunal, E. Yılmaz). Ankara: De Ki Basım Yayım.
 • Mattelart, A. (2013). İletişimin dünyasallaşması. (3. Basım). (Çev. H. Yücel) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ocak G. ve Selimoğlu, S. (2015). Tarih öğretiminde tarih dizilerinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri-nitel bir analiz. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 431-452.
 • Ortaylı, İ. (2008). Tarihimiz ve biz. (3. Basım). İstanbul: Timaş Yayıncılık.
 • Özön, N. (1984). 100 Soruda Sinema Sanatı. (2.Basım). Ankara: Gerçek Yayınevi.
 • Postman, N. (2010). Televizyon öldüren eğlence, gösteri çağında kamusal söylem. (3. Basım). (Çev. O. Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Taylan, H. H. (2011). Televizyonla yetişmek; televizyon şiddetinin etkileri üzerine bir araştırma. (1. Basım) Konya: Çizgi Kitapevi Yayıncılık.
 • Ünal, F. ve Kalçık, C. (2017). Tarihi dizilerle yaşam boyu öğrenme algısı ölçeğinin geliştirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1916-1937.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-6621-9783
Author: Cansu KALÇIK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 29, 2019

Bibtex @research article { erziefd413425, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {113 - 134}, doi = {10.17556/erziefd.413425}, title = {Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KALÇIK, Cansu} }
APA KALÇIK, C . (2019). Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 113-134. DOI: 10.17556/erziefd.413425
MLA KALÇIK, C . "Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 113-134 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/44871/413425>
Chicago KALÇIK, C . "Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 113-134
RIS TY - JOUR T1 - Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi AU - Cansu KALÇIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.413425 DO - 10.17556/erziefd.413425 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 134 VL - 21 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.413425 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.413425 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi %A Cansu KALÇIK %T Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.413425 %U 10.17556/erziefd.413425
ISNAD KALÇIK, Cansu . "Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 113-134. https://doi.org/10.17556/erziefd.413425
AMA KALÇIK C . Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 113-134.
Vancouver KALÇIK C . Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısının Televizyon İzlenme Durumuna Göre İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 134-113.