Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 195 - 210 2019-04-29

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları

Hasan BAĞCI [1] , Dilek BAZ [2]

42 67

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuma kaygı düzeylerini tespit etmek ve öğrencilerin okuma kaygılarının cinsiyet, ana dili alfabesi, okumayı sevme durumları, okuma alışkanlığı kazanma durumları, süreli yayın takip etme değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma kaygısını belirlemek için Altunkaya ve Erdem (2017) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeği”  kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ikinci yarıyılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezlerinde öğrenim gören 170 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler spss 21.00 programı yardımıyla istatistiki olarak değerlendirilerek bulgular, alanda yapılmış diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve bu alanda çalışanlara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Okuma, Okuma Kaygısı, Yabancı Dil Olarak Türkçe
 • Akgün, A., Gönen, S. &Aydın, M. (2007). İlköğretim Fen ve Matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20), 283-299.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Altunkaya, H. & Erdem, İ.(2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri. Sakarya University Journal of Educations, 59-77. Arıcı, A.F. (2008). Okuma eğitimi. Pegem Akademi,1-13.
 • Beck, A. T. & Emery G. (2006). Anksiyete bozuklukları ve fobiler bilişsel bir bakış açısı. Litera Yayıncılık, İstanbul.
 • Bozkurt, S. (2012). ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Brown, D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). United States of America: Pearson Longman.
 • Çocuk Vakfı (2006) Türkiye gerçeği: okumama alışkanlığı. Türkiye’nin okuma alışkanlığı karnesi. çocuk edebiyat okulu. (http://www.cocukvakfi.org.tr/ bilgi sunar adresinden alınmıştır).
 • Güneş, F.(2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Grills-Taquechel A. E. ,Fletcher J. M.,Vaughn S. R. &Stuebing K. K. (2012). Anxiety and reading difficulties in early elementary school: evidence for unidirectional- orbi-directional relations?. Child Psychiatry& Human Development, 43, 35-47.
 • Han, H. R. (2009). Measuring anxiety in children: A methodologicalreview of the literature. Asian Nursing Research, 3(2), 49-62.
 • Kavcar, C. ,Oğuzkan, F. & Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi. Engin Yayınları. Ankara, 41.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kırkkılıç, A. ve diğerleri (1999). İlkokuma yazma ve türkçe öğretimi. Bankalar Matbacılık, Erzurum, 98.
 • Lien, H. Y. (2011). EFL learners reading strategy use in relationto reading anxiety. Language Education in Asia, 2(2), 199-212.
 • Maden,S.,Dincel, Ö.&Maden,A.,(2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(2),748-769.
 • Melanlıoğlu, D. (2014). Okuma kaygısı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 95-105.
 • Saito, Y., Garza, T. &Horwitz, E.K. (1999). Foreign language reading anxiety. The Modern Language Journal, 83, 202-218.
 • Sellers, V. D. (2000). Anxiety and reading comprehension in Spanish as a foreign language. Foreign Language Annals, 33(5), 512-520.
 • Wu, H. J. (2011). Anxietyand reading comprehensionperformance in English as a foreign language. Asian EFL Journal, 13(2), 273-30.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-8624-8274
Author: Hasan BAĞCI (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8021-0432
Author: Dilek BAZ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 29, 2019

Bibtex @research article { erziefd459424, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {195 - 210}, doi = {10.17556/erziefd.459424}, title = {Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları}, key = {cite}, author = {BAĞCI, Hasan and BAZ, Dilek} }
APA BAĞCI, H , BAZ, D . (2019). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 195-210. DOI: 10.17556/erziefd.459424
MLA BAĞCI, H , BAZ, D . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 195-210 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/44871/459424>
Chicago BAĞCI, H , BAZ, D . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019): 195-210
RIS TY - JOUR T1 - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları AU - Hasan BAĞCI , Dilek BAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.459424 DO - 10.17556/erziefd.459424 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 210 VL - 21 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.459424 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.459424 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları %A Hasan BAĞCI , Dilek BAZ %T Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.459424 %U 10.17556/erziefd.459424
ISNAD BAĞCI, Hasan , BAZ, Dilek . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 195-210. https://doi.org/10.17556/erziefd.459424
AMA BAĞCI H , BAZ D . Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 195-210.
Vancouver BAĞCI H , BAZ D . Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 210-195.