Erzincan University Journal of Science and Technology
Cover Image
ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |

79.862

155.909

Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published in Turkish or English in April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Erzincan University Journal of Science and Technology

ISSN 1307-9085 | e-ISSN 2149-4584 | Period Tri-annual | Founded: 2008 | Publisher Erzincan University |
Cover Image

79.862

155.909

Erzincan Binali Yıldırım University Journal of Science and Technology  has been published since 2008. The original research results and scientific studies in the fields of science and engineering are published in Turkish or English in April, August and December as three issues per year. In addition, a special issue may be published once a year for national / international meetings (symposiums, congresses, conferences, etc.).

From 2015 onwards it is printed online. Since 2016, TRDİZİN-ULAKBİM has been searching for 6 different international indexes. The articles to be published in the journal are given the DOI number via CrossRef.

All responsibility for the articles published in our journal belongs to their authors.

88x31.png

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

It is strongly recommended that the articles planned to be submitted to our journals be prepared according to the rules set forth in the "Writing Rules" page under the "Author's Guide" menu, using the article template available under the "Article Template" menu.

Volume 12 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Erzincan İli Farklı Su Kaynaklarından Cryptosporidium spp’ nin Moleküler Yöntemlerle Tespit Edilmesi
  Pages 1 - 13
  Seçil YALÇIN, Nalan YILDIRIM DOĞAN
 2. 2-Metoksipiridin-3-Boronik Asitin Lineer Olmayan Özellikleri, Konformasyonel, Titreşimsel ve Elektronik Yapısı Üzerine Substitüent Etkisinin Kuantum Mekanik Metodlar ile Araştırılması
  Pages 14 - 24
  Güventürk UĞURLU
 3. Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Alanında Yetişen Doğal Bitki Türlerinin Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması
  Pages 25 - 37
  Gülden Sandal Erzurumlu, Ahmet SAVRAN
 4. Geleneksel Olarak Yara Tedavisinde Kullanılan Kudret Narı (Momordica charantia L.) Zeytinyağı Maseratı Kullanılarak Krem Formunun Geliştirilmesi ve İn Vitro Yara İyi Edici Etkisinin Araştırılması
  Pages 38 - 48
  İskender İnce, Nurgül Çığırgil, Barış Gümüştaş, Özge Kozguş Güldü, Damla Karaman, Emin İlker Medine, Günnur Güler, Ercüment Karasulu
 5. On the Integrality of Somos 4 Sequences
  Pages 49 - 55
  Betül Gezer
 6. Quartic B-spline Differential Quadrature Method for Solving the Extended Fisher-Kolmogorov Equation
  Pages 56 - 62
  Ali Başhan
 7. Nanoyapılı TiO2 Film Yüzeyinde TiO2/ZnO ve TiO2/CuO Heteroyapıların Oluşturulması ve Fotokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
  Pages 63 - 73
  Tuncay Dikici, Metin Yurddaşkal
 8. Evaluation of antioxidant enzymes and elements content of Centaurea kurdica Reichardt and Centaurea urvillei DC. subsp. hayekiana Wagenitz
  Pages 74 - 86
  Kadiriye Uruç Parlak
 9. Endemik Alyssum discolor'un (Brassicaceae) Tohum Çimlenmesi ve Kök-Gövde Gelişimi Üzerine Nikel, Bakır ve Demir Etkisi
  Pages 87 - 94
  Cennet Özay
 10. Gözenekli Yapıya Sahip Kalça Protezi Tasarımı ve Uyluk Kemiği Üzerinde Sonlu Elemanlar Analizi
  Pages 95 - 105
  Hojjat Ghahramanzadeh Asl, Serap Yılmaz, Ertuğrul Sarı
 11. Otomobil Isı Pompası Sistemlerinde R152a’nın Kullanımında Çevre ve Akış Şartlarının Sistem Performansı Üzerine Etkisi
  Pages 106 - 115
  Mehmet Direk, Fikret YÜKSEL
 12. Use of Radial Basis Function Neural Network in Estimating Wood Composite Materials According to Mechanical and Physical Properties
  Pages 116 - 123
  Ali İhsan KAYA, Muhammer İLKUÇAR, Ahmet ÇİFCİ
 13. Sütün Fonksiyonel nitelikli Biyoaktif Bileşenleri
  Pages 124 - 135
  Ayla ARSLANER, Mehmet Ali SALIK
 14. A Long-Legged Mite Species from Turkey: Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw) (Acari: Cheyletidae)
  Pages 136 - 147
  Salih DOĞAN, Burcu KABASAKAL, Sibel DOĞAN
 15. On The Properties Of The Complex Fibonacci And Lucas Numbers With Rational Subscript Via Roots Of The Fibonacci Matrix
  Pages 148 - 157
  Fikri Köken
 16. Voltammetric Determination of Rutin by Using Disposable Pencil Graphite Electrode
  Pages 158 - 169
  Kuddusi Karaboduk
 17. Katil Mayalar ve Williopsis spp.’nin Bozucu Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkisi, Katil Toksinlerin Kullanım Olanakları
  Pages 170 - 184
  Mehmet YÜKSEL, Arzu KAVAZ YÜKSEL
 18. Compactness of Fractional Maximal Operator in Weighted and Variable Exponent Spaces
  Pages 185 - 190
  Lutfi AKIN
 19. (4-Aryldiazenil)anilinlerin Karışık Skuarat Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Spektroskopik Özellikleri
  Pages 191 - 201
  Fatih Eyduran, Melih Ünsal, Gözde Bodur
 20. Güç Sistemlerinde Aşırı Akım Koruma Koordinasyon Modelinin Oluşturulması, Benzetimi ve Optimizasyonu
  Pages 202 - 214
  OZAN AKDAĞ, Celaleddin Yeroğlu
 21. Adsorption of DNA on Coated Magnetic Beads: Comparison of Physical and Chemical Adsorption
  Pages 215 - 224
  CEREN BAYRAÇ, ABDULLAH TAHİR BAYRAÇ, ECEM SARIKAYA, MERVE VARÇİN
 22. Agrega Kökeni, Agrega/Çimento Oranı ve İnce Malzemeli Agrega Kullanımının Geçirimli Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma
  Pages 225 - 234
  Özgür Barış Topçu, Burak Felekoğlu, Barış Çaylak
 23. Gini Katsayısını Etkileyen Faktörlerin Beta Regresyon Yöntemi Yardımı ile Belirlenmesi
  Pages 235 - 240
  Tolga ZAMAN, Emre Dünder, Serpil AYDIN
 24. Türkiye'de Geranium Macrorrhizum L. (Geraniaceae) Metanol Ekstresinin Biyolojik ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
  Pages 241 - 252
  Yasemin Karafakıoglu
 25. Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Su Kenesi (Acari, Hydrachnidia) Kaydı: Nilotonia (Manotonia) persica Pešić & Saboori, 2006
  Pages 253 - 257
  Yunus Esen, Orhan Erman
 26. Zamansal-Kesirli Diferansiyel Fark Burger Denkleminin Sonlu Farklar Yöntemiyle Çözümü
  Pages 258 - 262
  REFET POLAT
 27. Erzincan İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin İthal Kırmızı Ete Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
  Pages 263 - 273
  Selçuk Özyürek, Kadir Çebi, Doğan Türkyılmaz, Nurinisa Esenbuğa, Ülkü Dağdelen, Mustafa Yaprak
 28. Helichrysi Flos Drogu Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar
  Pages 274 - 280
  PELİN TAŞTAN
 29. İndirgenmiş Diferansiyel Dönüşüm Metodu ile Fokker-Planck Denkleminin Yaklaşık Çözümü
  Pages 281 - 293
  Derya Arslan
 30. Estimation of the Depth and Shape of the Source from Derivatives of Residual Gravity Data Using the Parametric Curves Technique: A Case Study from Erzincan-Çayırlı Region, Turkey
  Pages 294 - 305
  Özkan Kafadar
 31. Yatay Borularda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması
  Pages 306 - 316
  Şendoğan KARAGÖZ, Sibel ÇİLTAŞ, Orhan YILDIRIM, Sadık ERDOĞAN
 32. Poliprol-Karbon Nanotüp Modifiye Elektrotta Farmasötik Tabletlerde Metamizol Sodyumun Voltammetrik Tayini
  Pages 317 - 325
  Volkan ÖZDOKUR, Çağrı Ceylan KOÇAK
 33. 7075 Alüminyum Malzemesinin Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Yanıt Yüzey Metodu İle Optimizasyonu
  Pages 326 - 335
  Levent UĞUR
 34. Comparative Anatomical Studies on Three Tanacetum L. Taxa (Asteraceae) Growing in Turkey
  Pages 336 - 348
  Zekiye Ceren Arıtuluk, Ayşe Mine Gençler Özkan, Nurten Ezer
 35. Antibiyotik Olarak Kullanılan Sultamisilin, Sefdinir, Vankomisin Hidroklorür ve Kolistin Etken Maddelerinin İnsan Serum Paraoksonaz1 Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 349 - 357
  Esra Dilek, Merve Berivan ÖZÇELİK, Serhat YILDIRIM
 36. (2-Fenil-1,3 Dioksalan -4-il) metilmetakrilat-ko-etilmetakrilat polimerinin viskozitesinin sıcaklık ve konsantrasyon ile değişimi
  Pages 358 - 366
  Filiz Kar, Zülfiye İlter
 37. Çevresel Su Numunelerinde Eser Miktardaki Cu(II) İyonunun Seçici Spektrofotometrik Tayini
  Pages 367 - 378
  Berrin Topuz
 38. Akan Veri Karakterizasyonu, Üretimi Ve Analitiği Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme
  Pages 379 - 410
  Anıl UTKU, Muhammet Ali AKCAYOL
 39. SIFCON ile Üretilen Beton Yolların Bazı Mekanik Özelliklerinin Optimizasyonu
  Pages 411 - 424
  Osman Ünsal BAYRAK, Muhammed Ziya BİNGÖL, Halim Ferit BAYATA
 40. Parçalı Düzgün Şebekede Singüler Pertürbe Özellikli Lineer Olmayan Reaksiyon Difüzyon Problemleri İçin Nümerik Çözümler
  Pages 425 - 436
  Hakkı DURU, Baransel GÜNEŞ
 41. Genelleştirilmiş Srivastava-Attiya Operatörü Yardımıyla Tanımlanan Konkav Yalınkat Fonksiyonlarda Fekete-Szegö Problemi
  Pages 437 - 446
  Hasan BAYRAM, Sibel YALÇIN TOKGÖZ
 42. Şakok Armudunun (Pyrus elaeagnifila Pallas) Antioksidan, Antimikrobiyal ve Mutajenik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 447 - 456
  Zehra Tuğba Murathan, Nurcan Erbil, Vesile Düzgüner, Mehmet Arslan
 43. On Telescopic Numerical Semigroup Families With Embedding Dimension 3
  Pages 457 - 462
  MERAL SÜER, SEDAT İLHAN
 44. New Exact Solutions for the (3 + 1) Dimensional B-type Kadomtsev-Petviashvili Equation
  Pages 463 - 468
  Faruk Düşünceli
 45. Antikanser İlaç Etken Madde Busulfana Seçici Katı-Hal PVC Membran Potansiyometrik Mikrosensör
  Pages 469 - 478
  Murat YOLCU, Berna AYDIN ARSLAN
 46. A Research on the Determination of Aflatoxin M1 Levels in Milk and Dairy Products for Sale in Diyarbakir by ELISA
  Pages 479 - 488
  Ömer Faruk YEŞİL, Abdulkerim HATİPOĞLU, Abdunnasır YILDIZ, Aydın VURAL, Mehmet Emin ERKAN
 47. On the Matrix Representations of Operators on the Classical Sequence Spaces
  Pages 489 - 498
  Erdal Bayram
 48. Deprem Etkisindeki Yapıların Sismik Taban İzolasyonu ve Çoklu Ayarlı Kütle Sönümleyici Sistemleri ile Karma Korunması
  Pages 499 - 516
  Sepanta Naimi, Mohammad Harris WAHEB
 49. Assessment of HPLC-FLD Method for Determination of Trastuzumab
  Pages 517 - 526
  Hasan Ertaş, Esra Engin, Ercüment Karasulu
 50. Gaziantep İli Antepfıstığı Bahçelerinde Örümcek Faunası Ve Zararlılara Karşı Laboratuvarda Etkinliklerinin Araştırılması
  Pages 527 - 532
  Adile Akpınar, Muhammed İsmail Varol