Year 2017, Volume , Issue , Pages 111 - 124 2017-09-15

OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

İbrahim Alper GEDİK [1] , Sündüs GEDİK [2] , Sit DEMİRER [3]

111 661

Bu çalışmada günümüzün hastalığı olarak kabul edilen stresin insan unsurunun büyük önem taşıdığı otel işletmelerinde işgören performansını doğrudan etkileyen bir faktör olup olmadığı belirlenmek amaçlanmıştır. Otel işletmeleri bir hizmet sektörü olduğu için çalışanların psikolojik durumları çalışma prensiplerini etkilemektedir. Bu tür çalışmalar hem işletmelere de hem de otel çalışanlarına katkı sağlayacak niteliktedir.

Bu çalışma birincil verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu veriler neticesinde Antalya ilinde yer alan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personelin stres yaratan etmenleri, stres durumundaki tepkileri ve stresle baş edebilmek için kullandıkları yöntemler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda otel çalışanları üzerinde stres yaratıcı etkiye sahip en önemli etmenin çalışanların kendilerine olan özgüven eksikliğinden kaynaklandığı, işletmelerin örgüt yapısının ise ikinci planda kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca stres durumunda çalışanların gösterdiği tepkinin eğitim durumuna bağlı olarak işe yönelik tepki olduğu belirlenmiştir. Stresle baş edebilme yöntemlerine ilişkin ortaya çıkan sonuç ise, genellikle çalışanların manevi baş etme yöntemini ve değişimi tercih ettikleri yönünde gerçekleşmiştir. 

Turizm, Otel İşletmeleri, Stres Yönetimi, Antalya
 • Akova, O. ve Işık, K., (2008) Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul’ daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir
 • Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1: 17-44.
 • Aydın, Ş., (2004) Otel İşletmelerinde Örgütsel Stres Kaynakları: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmesi Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(4), 1-21.
 • Balcı, A., (2000) İş Stresi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Baltaş, A.- Z., (1990) Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Başaran, İ. E,, (1991) Örgütsel Davranış, Gül Yayınevi, Ankara.
 • Eren, E., (2004) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Ertekin, Y., (1993) Stres ve Yönetim, Todaie Yayınları, Ankara.
 • Güçlü, N., (2001) “Stres Yönetimi”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1 s.91-109.
 • Gümüştekin, G. Eren ve Öztemiz A. Bircan. , (2004) “Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M., (2001) Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Saldamlı, A., (1999) Otel İşletmelerinde Stres Kaynakları ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Sökmen, A.,“Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana’da Ampirik Bir Araştırma”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, 1, 2005, s.1-27. Tutar, H., (2000) Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayıncılık, İstanbul.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim Alper GEDİK

Author: Sündüs GEDİK

Author: Sit DEMİRER

Dates

Publication Date: September 15, 2017

Bibtex @research article { erzisosbil337998, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {111 - 124}, doi = {}, title = {OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {GEDİK, İbrahim Alper and GEDİK, Sündüs and DEMİRER, Sit} }
APA GEDİK, İ , GEDİK, S , DEMİRER, S . (2017). OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (), 111-124. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337998
MLA GEDİK, İ , GEDİK, S , DEMİRER, S . "OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 111-124 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/31128/337998>
Chicago GEDİK, İ , GEDİK, S , DEMİRER, S . "OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017): 111-124
RIS TY - JOUR T1 - OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA AU - İbrahim Alper GEDİK , Sündüs GEDİK , Sit DEMİRER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 124 VL - IS - SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA %A İbrahim Alper GEDİK , Sündüs GEDİK , Sit DEMİRER %T OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA %D 2017 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V %N %R %U
ISNAD GEDİK, İbrahim Alper , GEDİK, Sündüs , DEMİRER, Sit . "OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / (September 2017): 111-124.
AMA GEDİK İ , GEDİK S , DEMİRER S . OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 111-124.
Vancouver GEDİK İ , GEDİK S , DEMİRER S . OTEL İŞLETMELERİNDE STRES YÖNETİMİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 124-111.