Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 86 - 100 2018-12-29

TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU

Yasemin MARAŞLI DİNÇ [1] , Muhammet Emin RUHİ [2]

132 715

Bu çalışmanın konusunu 5237 sayılı TCK’da düzenlenmiş bulunan yağma suçu oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle genel olarak yağma suçu kavramına yer verdikten sonra suçun unsurları üzerinde durulmakta, ayrıca suçun kanunda belirtilen nitelikli halleri açıklandıktan sonra suçun özel görünüş şekilleri ele alınmaktadır.

Bu suç, hem 5237 sayılı yeni TCK’da hem de 765 sayılı eski TCK’da düzenlenmiş olup, aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmada bu farklılıklar üzerinde de durulmaktadır.

Yağma suçu aslında birleşik bir suçtur; kendi içerisinde birden fazla ayrı suçu barındırmasına karşın, fail bunların her birinden ayrı ayrı cezalandırılmamakta, sadece yağma suçunda öngörülen ve yaptığı eyleme karşılık gelen ceza ile cezalandırılmaktadır. Bu da birleşik suç olmasının bir sonucudur. Bu konu içtima başlığı altında incelenmektedir.

Çalışmada ayrıca, yağma suçunun daha iyi bir şekilde anlaşılması bakımından, benzer bazı suçlarla karşılaştırılması yapıldıktan sonra yağma suçunun kovuşturması konusu ele alınmaktadır.

Türk ceza kanunu, yağma suçu
 • Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2014.
 • Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, Temmuz 2015.
 • Emrullah Eryılmaz, Yağma Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.
 • Erdener Yurtcan, Yargıtay Kararları Işığında Malvarlığına Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.
 • Gürsel Yalvaç, Sedat Bakıcı, 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri, 2. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara 2008.
 • Hakan Cerrahoğlu, Türk Ceza Hukuku’nda Yağma Suçu, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2013.
 • Hasan Gerçeker, Yorumlu&Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014.
 • Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
 • Mahmut Koca, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yağma Suçu”, Legal Hukuk Dergisi, 2005.
 • Murat Demiç, Yağma Suçu, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2014.
 • Mustafa Albayrak, Türk Ceza Kanunu-Öz Kitap, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.
 • Müslüm Kuzudişli, Yağma Suçu, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2012.
 • Osman Yaşar, Hasan Tahsin Gökcan, Mustafa Artuç, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 4. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.
 • Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014.
 • Veli Özer Özbek, Yeni Türk Ceza Kanunun Anlamı, 2. Cilt, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008.
 • Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, U.S.A. Yayıncılık, Ankara 2015.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin MARAŞLI DİNÇ

Author: Muhammet Emin RUHİ

Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { erzisosbil505762, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {86 - 100}, doi = {}, title = {TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU}, key = {cite}, author = {MARAŞLI DİNÇ, Yasemin and RUHİ, Muhammet Emin} }
APA MARAŞLI DİNÇ, Y , RUHİ, M . (2018). TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2), 86-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505762
MLA MARAŞLI DİNÇ, Y , RUHİ, M . "TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 86-100 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505762>
Chicago MARAŞLI DİNÇ, Y , RUHİ, M . "TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 86-100
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU AU - Yasemin MARAŞLI DİNÇ , Muhammet Emin RUHİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 100 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU %A Yasemin MARAŞLI DİNÇ , Muhammet Emin RUHİ %T TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD MARAŞLI DİNÇ, Yasemin , RUHİ, Muhammet Emin . "TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (December 2018): 86-100.
AMA MARAŞLI DİNÇ Y , RUHİ M . TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 86-100.
Vancouver MARAŞLI DİNÇ Y , RUHİ M . TÜRK CEZA KANUNUNDA YAĞMA SUÇU. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 100-86.