Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 132 - 148 2018-12-31

TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Tülay YENİÇERİ [1] , Hilal ÇAKAR [2]

45 98

Marka isminin yabancı dilde olması, etnosentrizm seviyesi yüksek veya düşük olan tüketicilerin, o markayla ilgili düşüncelerinin şekillenmesinde oldukça önemli bir kavramdır. Yapılan literatür incelemeleri sonucunda etnosentrizm kavramının tüketicilerin tutum ve davranışları, satın alma niyetleri gibi pek çok faktöre etki ettiğine dair oldukça fazla çalışma olduğu gözlemlenmiştir. Ancak marka isminin yabancı dilde olmasının etnosentrizm ile olan ilişkisinin kısmen göz ardı edilmiş olması bu çalışmanın önemini artırmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; etnosentrizm, tüketicilerin yabancı isimli markalara karşı tutumları, yabancı isimli markalı ürünlerin algılanan kalitesi ve tüketicilerin yabancı isimli markalı ürünleri satınalma niyeti arasındaki ilişkilerin irdelenmesidir.  Çalışmanın literatür kısmında etnosentrizm, marka, marka ismi kavramları ve yabancı marka ismi ile etnosentrizm arasındaki ilişki açıklanmış, uygulama bölümünde ise araştırmanın modeli doğrultusunda oluşturulan hipotezlere uygun analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları neticesinde etnosentrizm ile yabancı marka ismi arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiş ve birbirlerini anlamlı bir şekilde etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Etnosentrizm, Marka ismi, Yabancı Marka İsmi
 • Ak, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
 • Aktuğlu, Karpat, I.(2004). Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Alışkan, M. (2005). Müesseselerde Türkçe Kullanma Zorunluluğu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, IX(1-2) ,362-366.
 • Allison, R.I., & Uhl, K.P. (1964). Influence of Beer Brand Identification on Taste Perception. Journal of Marketing Research, 1(3), 36-39.
 • Asil, H. ve Kaya, İ. (2013). Türk Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(1), 113-132.
 • Barger, K.(2014). ETHNOCENTRISM What is it? Why are people ethnocentric? What is the problem? What can we do about it? Recognition and control of Ethnocentrism as a basic methodology for understanding ethnic behavior...both our own and others.13 Ocak 2016 tarihinde http://www.iupui.edu/~anthkb/ethnocen.htmadresinden sayfasından erişilmiştir.
 • Batra, R., Ramaswamy, V., Alden, D.L, Steenkamp, J.-B. E. M. & Ramachander, S. (2000). Effects of Brand Local and Nonlocal Origin on Consumer Attitudes in Developing Countries. Journal of Consumer Psychology, 9 (2), 83-95.mc
 • Baş, M. ve Şahin,Ş.(2013).Yabancı Marka İsimlerinin İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Teknolojik Ürünler Üzerine Bir Araştırma, IUYD, 4(2), 21-47.
 • Bogart, L.& Lehman. C. (1973). What Makes A Brand Name Familiar? Journal of Marketing Research, X, 17-22.
 • Chan K.K.A., & Huang,Y-Y.(2001). Principles for brand naming in Chinese: The Case of Drinks. Marketing Intelligence &Planning, 19(5), 309-318.
 • Demir, D.K., & Tansuhaj. P. (2011). Global vs Local Brand Perceptions Among Thais and Turks.Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23 (5), 667- 683.
 • Erkal, E.M. (1997). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Der yayınları
 • Field, A. (2000). Discovering Statics using SPSS, for Windows, London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications.
 • Ha, C.L. (1998). The Influence of Consumer Ethnocentrism and Product Characteristics on Country of Origin Effects: A Comparison Between U.S. Consumers and Korean Consumers". Faculty of the Graduate School of the University of Texas At Arlington.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tahtam, R. I. & Black, W. J. (1998). Multivariate Data Analysis. (5. Baskı). Prentice Hall. New Jersey.
 • Hillenbrand, P., Alcauter, S., Cervantes, J., & Barrios,F. (2013). Better branding: brand names can influence consumer choice.Journal of Product & Brand Management, 22(4), 300–308.
 • Keller, K.L., Heckler, S.E., & Houston,M.J. (1998).The Effects of Brand Name Suggestiveness on Advertising Recall.Journal of Marketing,January, 62, 48-57.
 • Kinra, N. (2006). The Effect of Country of Origin on Foreign Brand Names in the Indian Market. Marketing Intelligence and Planning, 24 (1), 15-30. Kotler, Philip.(2000). Pazarlama Yönetimi (N. Muallimoğlu, Çev.). Beta Yayınları, Millennium baskı.
 • Küçükemiroğlu, O.(1999). Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism An Empirical Study. European Journal of Marketing, 33(5/6) ,470-487.
 • Küçükemiroğlu, O., Harcar, T. ve Spillan, J.E. (2006), Market Segmentation By Exploring Buyer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism Among Vietnamese Consumers: An Empirical Study. Journal of Asia-Pacific Business, 7(4), 55-76.
 • Leclerc, F., Schmitt,B.H., & Dube,L.(1994). Foreign Branding and Its Effects on Product Perceptions and Attitudes.Journal of Marketing Research, Special Issue on Brand Management, May,31(2), 263-270.
 • Özer, A. ve Dovganiuc, O. (2013). Gösteriş Amaçlı Ürünlerin Satın Alınmasında Ülke Orijini ve Tüketici Etnosentrizminin Etkisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi,11,61-80.
 • Phillips, D.(2012). İsmin Marka Hali (2.Baskı) . Mediacat yayınları, Aralık.
 • Steenkamp, J.B., & Baumgartner. H.(2003). Assessing Measurement Invariance In Cross- National Consumer Research.Journal of Consumer Research, June.25, 78-90.
 • Schiffman,H.(2000). Product Naming: The Notion of Foreign Branding and İts Use in Advertising and Marketing. Handout for LING 057, Language and Popular Culture. [Çevrim-içi: http://ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/popcult/handouts/adverts/forbrand.html,Erişim], Erişim Tarihi: 03.01.2016
 • Shimp, T.A., & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, XXIV, 280-289.
 • Thakor, M. V., &Lavack, A. M. (2003). Effect of Perceived Brand Origin Associationson Consumer Perceptions of Quality.Journal of Product and Brand Management, 12 (6), 394-407.
 • Turley, L.W., & Moore,A.P. (1995). Brand Name Strategies in the Service Sector.Journal of Consumer Marketing, 12(4), 42-50.
 • Uztuğ, F.(2003). Markan Kadar Konuş. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Yarangümelioğlu, D., & Büyüker, İ.D. (2014). Marka Bağlılığı ve Etnosentrizm Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları.Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak, 39, 91-110.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tülay YENİÇERİ

Author: Hilal ÇAKAR

Bibtex @research article { erzisosbil505772, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {132 - 148}, doi = {}, title = {TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YENİÇERİ, Tülay and ÇAKAR, Hilal} }
APA YENİÇERİ, T , ÇAKAR, H . (2018). TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2), 132-148. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505772
MLA YENİÇERİ, T , ÇAKAR, H . "TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 132-148 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505772>
Chicago YENİÇERİ, T , ÇAKAR, H . "TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 132-148
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Tülay YENİÇERİ , Hilal ÇAKAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 148 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Tülay YENİÇERİ , Hilal ÇAKAR %T TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD YENİÇERİ, Tülay , ÇAKAR, Hilal . "TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİ, YABANCI MARKA İSİMLİ ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI, ALGILADIKLARI KALİTE VE SATINALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (December 2019): 132-148.