Aim

-  Dergi, tarih ve tarihle ilişkili olan kültür, sanat, edebiyat, dil ve coğrafya alanlarında yapılan araştırmaları yayımlayarak bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

- Tarihe ilişkin, kültürel ve sosyal olayları ve problemleri, makro ve mikro düzeydeki güncel çalışmaları bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak amacıyla yayımlanmaktadır.

- Açık erişimli dergi sistemi özelliği ile daha çok veritabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

- Sisteme yüklenen her makaleyi ayrı titizlik ile kontrol edip hakemlere yönlendirmektedir. Bu süreç gizlilik içerisinde sürdürülmektedir. Makalelerin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazılar yayınlanmak için sıraya alınmaktadır.

- Makalelerin atıf alınabilirlik seviyesini artırmayı amaçlamaktadır. 

Scope

- ESOGÜ Tarih Dergisine gönderilecek yazılarda daha önce yayımlanmamış, yayımlanmış ise genişletilmiş veya yeniden değerlendirilmiş olması şartı aranmaktadır. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum belirtilmek şartıyla değerlendirme sürecine kabul edilmektedir. 

- Makalede adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur.

- Yazar/yazarlar aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler.

- Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulur. Hakemler değerlendirme sürecini gizli tutarlar ve üçüncü kişilerle paylaşmazlar.

-Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeden editör ve alan editörleri dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız bir tutum sergiler. 

- Dergiye gönderilen bir makalenin intihalinin görülmesi veya başka bir dergide yayım sürecinde olduğunun anlaşılması halinde makale yayımlanmaz.

- Makalelerin word formatında derginin internet sitesine yüklenilmesi gerekmektedir.

- Yüklenilen makale dosyasında kişisel bilgilere yer vermemelidir.

- Gönderilen makale 2 hakeme gönderilir. Bir hakemden ret gelmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Makale en az 2 hakemin onayından geçtikten sonra yayımlanır. İki hakemden ret gelmesi halinde ise makale yayımlanmaz.