Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 64 - 77 2018-11-30

Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242)

Umut YOLSEVER [1]

112 742

Özet

1206 yılında Cengiz Han’ın Büyük Han seçilmesi ile başlayan süreci takip eden yirmi yıllık bir zamanda Moğollar: Çin, Türkistan, İran bölgelerini ele geçirmişlerdir. 1226 yılında Cengiz Han öldükten sonra oğlu Ögeday, Han olmuş ve Moğol seferleri Rusya ve Avrupa üzerine yönelmiştir. Cengiz Han, oğullarından Cuci’ye Selenge ırmağının ötesinde ki Moğol atlarının tırnaklarının vardığı hudutlara kadar olan tüm toprakları vermiştir. Cuci ölünce bu topraklar onun oğlu Batu’ya kalmıştır. Selenge ötesindeki toprakların Batu’ya ait olmasından dolayı Rusya ve Avrupa seferinde Moğol ordusunu yönetecek isim Batu olmuştur. 1237-1240 yılları arasında Rusya’da ki Knezlikleri itaat altına alan Moğollar, daha sonra Avrupa’ya yönelmişlerdir. 1241 yılında Ortaçağ Avrupasının en kuvvetli iki ordusu Macaristan ve Alman Şövalyelerine üstün bir askeri taktik kullanarak, ağır yenilgi tattırmışlardır. 1241 yılı sonunda Ögeday Han’ın ölmesi üzerine Batu, hem Moğol ordusunun yorgun olması hem de yeni seçilecek Han seçiminde etkili olmak için 1242 başlarında ordusunu Avrupa’dan çekmiştir. Moğollar Avrupa’da iki yıl gibi kısa bir süre kalmışlar lakin bıraktıkları korku çok uzun yıllar Avrupa’da hissedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Moğol, Rusya, Avrupa, Ortaçağ, Cengiz Han, Batu Han

Abstract

In 1206, Genghis Khan was elected as the Great Han, and over twenty years  China, Turkestan, and Iran were captured by Mongols. After the death of Genghis Khan in 1226, his son Ögeday elected as a Khan and the Mongol campaigns directed towards Russia and Europe. Genghis Khan has given every place he can go beyond the Selenge Ridge from his son Cuci. When Cuci died, this land remained in Batu, his son. Due to the fact that the territories beyond Selenge belong to Batu, Batu became the ruler of the Mongol army in Russia and Europe. The Mongols dominated the principality of Russia between 1237 and 1240 and then returned to Europe. In 1241, they defeated the two strongest armies of Medieval Europe, the Hungarian and German Knights, by using superior military tactics. Upon the death of Ögeday Khan in the end of 1241, Batu withdrew its army from Europe to be influential both in the tiredness of the Mongol army and in the choice of the newly chosen Khan. The Mongols remained in Europe for as little as two years, and the fear that they were left behind was felt in Europe for many years.

Keywords: Mongols, Russia, Europe, Medieval, Cenghis Khan, Batu Khan

Moğol, Rusya, Avrupa, Ortaçağ, Cengiz Han, Batu Han
  • Aaolto, Penti. (1982). Sweels of the Mongol Storm Around the Baltic, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungarice, Vol. 36/No. 1-3,ss. 5-15.Alaaddin Ata Melik Cüveyni. (2013). Tarih-i Cihan Güşa, (Çev: Mürsel Öztürk), Ankara:TTK. Anonim. (2016). Moğolların Gizli Tarihi, (Çev: Ahmet Temir), Ankara:TTK.Barthold, V. V.. (2017). Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (Çev: Ragıp Hulusi Özdem), (Yay. Haz.: Kazım Yaşar Kopraman, İsmail Aka), Ankara:TTK.Chambers, James. (1979). The Devil’s Horsemen, London:Book Club Assosiates.CHESHIRE, Harold T. (1926). The Great Tartar Invasion of Europe, The Slavonic Review, Vol. 5/No. 13, ss. 89-105.Curtın, Jeramiah. (1908). The Mongols in Russia, Boston: Little Brown and Company.D’ohsson, A. C. M. (2014). Moğol Tarihi, (Yay. Haz.: Ekrem Kalan), İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.Eckhart, F. (2010). Macaristan Tarihi, (Çev.: İbrahim Kafesoğlu), Ankara:TTK.Gabrıel, Richard A. . (2017). Yiğit Subutay, (Çev.: Merve Tosun), İstanbul:T&K.Grousset, Rene. (2011). Stepler İmparatorluğu, (Çev.: Halil İnalcık), (Yay. Haz. Ertuğrul Tokdemir, Mustafa Dönmez) Ankara:TTK.Gumılev, L. N. . (2013). Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları Cilt II, (Çev.: Ahsen Batur), İstanbul:Selenge Yay. Halperın, Charles (2007). The Defeat and Death of Batu, (Edit. Victor Spinei, George Bilavschi), Russian and Mongols Slavs and the Steppe in Medieval and Early Modern Russia, Bucureşti:Editura Academiei Romane.Jakson, Peter. (2005). The Mongols And The West, New York:Routledge Taylor&Francis Group.Kafesoğlu, İbrahim. (2011). Türk Milli Kültürü, İstanbul:Ötüken Yay.Kemaloğlu, İlyas. (2017). Büyük Moğol İmparatorluğu, (Haz. Hayrunisa Alan, İlyas Kemaloğlu) Avrasya’nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, İstanbul:Ötüken Yay.Kurat, Akdes Nimet. (2010). Rusya Tarihi, Ankara:TTK.Nıcolle, David. (2007). Teutonic Knight 1190-1561, New York:Osprey Publishing.Özcan, Altay Tayfun. (2010). Macar Papaz Julian’in 1237 Tarihli Raporu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 48/C. 29, ss. 89-99.Plano Carpini’nin Moğolistan Seyahatnamesi (1245-1247) (2015). (Hazırlayan: Engin Ayan), Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.Rashiduddin Fazlullah'. (1999). Jamiʻuʼt-Tawarikh: Compendium of Chronicles : A History of the Mongols Part Two, (English Translation and Annonation by W.M Thackston), (Ed. Ş. Tekin, G. A. Tekin), Harvard: Harvard University Departmant of Near Eastern Language and Civilization.Roux, Jean-Paul. (2001). Moğol İmparatorluğu Tarihi, (Çev.: Aykut Kazancıgil, Ayşe Bereket), İstanbul:Kabalcı Yay.Sınor, Denis. (1999). The Mongols in The West, Journal of Asian History, Vol. 33/ No. 1, ss. 1-44.Togan, Zeki Velidi. (1981). Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul:Enderun KitapeviVernadsky, George. (2015). Moğollar ve Ruslar, (Çev.: Eşref Bengi Özbilen), İstanbul: Selenge Yay.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Umut YOLSEVER (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { esogutd455112, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi}, issn = {}, address = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {64 - 77}, doi = {}, title = {Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242)}, key = {cite}, author = {YOLSEVER, Umut} }
APA YOLSEVER, U . (2018). Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi, 1 (1), 64-77. Retrieved from http://dergipark.org.tr/esogutd/issue/40722/455112
MLA YOLSEVER, U . "Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242)". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi 1 (2018): 64-77 <http://dergipark.org.tr/esogutd/issue/40722/455112>
Chicago YOLSEVER, U . "Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242)". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi 1 (2018): 64-77
RIS TY - JOUR T1 - Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242) AU - Umut YOLSEVER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 77 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242) %A Umut YOLSEVER %T Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242) %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD YOLSEVER, Umut . "Moğolların Avrupa Seferi (1241-1242)". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi 1 / 1 (November 2018): 64-77.