Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 78 - 90 2018-11-30

DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ

Yunus ARİFOĞLU [1]

96 772

Din yemek-içmek, güven duygusu ve neslin devamı kadar fıtridir. Bu nedenle ilk insanla birlikte dinin var olduğu kabul edilmektedir. İnsanlar fizyolojik ihtiyaçlarını gıda, giyinme ve gibi şeylerle karşılarken, ölümle son bulmanın verdiği ıstıraplarını ise öte âlem ilişkisiyle dengelemektedirler. Din, sosyal hayat üzerinde etkisinden dolayı da önem kazanmaktadır. Dinin insanlar için sahip olduğu önemi itibariyle her bölgede bir ya da birkaç din ve bu dinlerin mezhepleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, öncelikle din kavramı ele alınacaktır. Ardından Horasan bölgesinde İslamiyet öncesinde yer alan dinler ve İslamiyet’in bölgeye girişi incelenecektir.

Din, Horasan, Dini Yapı, İslamiyet
 • ARNOLD, Thomas Walker, İslam’ın Tebliğ Tarihi, çev. Bekir Yıldırım-Cenker İlhan Polat, İnkılab Yayınları, İstanbul 2007.
 • BALCIOĞLU, Tahir Haremi, Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Kanaat Kitapevi, Ankara 1940.
 • BARTHOLD; W. İslam Medeniyeti Tarihi, çev. Fuat Köprülü, Kanaat kitapevi, İstanbul 1940.
 • BELAZURİ, Fütühül Büldan, çev. Mustafa Fayda, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.
 • ÇETİN, Osman; “Horasan”, DİA, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1998.
 • CHALLAYYE, Felicien, Dinler Tarihi, çev. Samih Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul 1994.
 • CİLACI, Osman, Dinler ve İnsanlar, Damla Matbaacılık, Konya 1990.
 • ELİADE, Mircea, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, çev. Mehmet Aydın, Din Bilimleri Yayınları, Konya 2004.
 • ________, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1, Taş Devrinden Eleusis Mysterialarına, çev. Ali Berktay, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2012.
 • _________, Dinler Tarihine Giriş, çev. Lale Arslan, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2009.
 • FRYE, Richard Nelson, The Heritage of Persia, World Publishing Company, New York 1963.
 • GABAİN, A. Von, “ The Land of Iran, Iranan Common Beliefs and World View”, The Cambridge History Iran, , Cambridge at the University Press, New York 1983.
 • GİBB, H.A.R. Orta Asya’da Arap Fetihleri, çev. Hasan Kurt, Çağlar Yayınlar, Ankara 2005.
 • HALİFE B. HAYYAT, Tarihu Halife Bin. Hayyat, çev. Abdulhalık Bakır, Bizim Büro basımevi, Ankara 2001.
 • İBN HALDUN, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 1982.
 • İBN HAVKAL, Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Alî en-Nasîbî el-Bağdâdî, Suretu’l-Arz, haz. E.J. Brill, , Leiden 1939.
 • İBN HURDÂZBİH, Ebü’l-Kasım b. Abdullah, (ö. 912), Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, ed. M. J. de Goeje, Brill Press, Leiden 1967.
 • İSTAHRÎ, Ebu İshak İbrahim b. Muhammed el-Farisî, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, nşr. M. J. de Goeje, Leiden 1967.
 • KONUR, Himmet; Horasan’ın İslam ve Tasavvuf Tarihine Katkısı, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2005.
 • LOMBART, Maurice; İslam’ın Altın Çağı, çev. Nezih Uzel, İstanbul 2002.
 • NEUSNER, J. “Jews in Iran”, The Cambridge History of Iran, Cambridge University Press, New York 1983.
 • MAKDİSÎ, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed (ö. 1000), Ahsenu’t-Tekâsîm fi Marifeti’l-Ekalim, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1992.
 • MAZAHARİ, Ali; Ortaçağda Müslümanlar’ın Yaşayışları, çev. Bahriye Uçok, Varlık Yayınları, Ankara 1972.
 • MESÛDÎ, Murucu Ez-Zeheb-Altın Bozkırlar, çev. D. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2011.
 • Hududu Âlem Minel Meşrik ilel Mağrib, çev. A. Duman-Murat Ağarı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008.
 • ÖZTÜRK, Mustafa, Tarih Felsefesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2010.
 • PİYADEOĞLU, Cihan, Güneş Ülkesi Horasan, Büyük Selçuklular Dönemi, İstanbul 2012.
 • SCHWARTZ, M.“The Old Eastern İranian World View To The Avesta”, The Cambridge History Iran, Cambridge Press, New York 1985.
 • ŞEHRİSTANİ, Muhammed b. Abdulkerim, el-Milel ve’n-Nihal, çev. Muharrem Tan, Akademi Yayınları, İstanbul 2006.
 • TIĞLI, Asiye, Zerdüşt Hayatı ve Öğretisi, Beyan Yayınları, İstanbul 2004.
 • TOYNBEE, Arnold J. Tarihçi Açısından Din, Çev. İbrahim Canan, Kayıhan Yayınevi, İstanbul 1978.
 • YILDIRIM, Nimet, Ardavirafname, Pinhan Yayınları, İstanbul 2011.
 • YILDIZ, Hakkı Dursun, İslamiyet ve Türkler, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2011.
 • ZAHODER, B. “Selçuklu Devletinin Kuruluşu Sırasında Horasan”, çev. İsmail Kaynak, Belleten, Ankara 1955.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus ARİFOĞLU (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Bibtex @research article { esogutd480296, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi}, issn = {}, address = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {78 - 90}, doi = {}, title = {DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ}, key = {cite}, author = {ARİFOĞLU, Yunus} }
APA ARİFOĞLU, Y . (2018). DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi, 1 (1), 78-90. Retrieved from http://dergipark.org.tr/esogutd/issue/40722/480296
MLA ARİFOĞLU, Y . "DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi 1 (2018): 78-90 <http://dergipark.org.tr/esogutd/issue/40722/480296>
Chicago ARİFOĞLU, Y . "DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi 1 (2018): 78-90
RIS TY - JOUR T1 - DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ AU - Yunus ARİFOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 90 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ %A Yunus ARİFOĞLU %T DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ %D 2018 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ARİFOĞLU, Yunus . "DİN, HORASAN’DA DİNİ YAPI VE İSLAMİYET’İN HORASAN’A GİRİŞİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi 1 / 1 (November 2018): 78-90.