Accepted Submissions

 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Zakir Elçiçek Dec 25, 2018
 • İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAZMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN OKUTMAN GÖRÜŞLERİ
  Burcu KARAFİL, Aytunga Oğuz Mar 26, 2019
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dilekçe Yazma Yeterlikleri
  Funda ÖRGE YAŞAR, Tuğba GÜMÜŞKAYA Apr 2, 2019
 • ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Bülent Döş, Cuma Özşahin Apr 2, 2019
 • 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Dr. cafer Çarkıt Apr 2, 2019
 • A Metaphorical Investigation on the Concept of Guilt among College Students
  Duygu Dinçer Apr 8, 2019
 • DESTİNASYON BİLEŞENLERİ İLE DUYGUSAL DENEYİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ VE DEĞİŞKENLERİN DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Gülizar AKKUŞ Apr 13, 2019
 • ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ
  Hüseyin Eriş Apr 13, 2019
 • Öğretmen Yeterliği ve Nitelikleri Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi
  İbrahim Yaşar KAZU, Hüseyin ÇAM Apr 22, 2019
 • OKULLARDA HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ: NİTEL BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Soner Dogan, Ayşe Çalışkan Toyoğlu Apr 22, 2019
 • A SYSTEMATIC PERSPECTIVE ON SUPPLY CHAIN IMPROVEMENT BY USING LEAN SIX SIGMA AND AN IMPLEMENTATION AT A FERTILIZER COMPANY
  Cem ÇAĞRI DÖNMEZ, Burak YAKAR Apr 27, 2019
 • EBEVEYNLİK BİÇİMİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, BENLİK SAYGISI VE YAŞAM DOYUMUNU YORDAMA GÜCÜ
  Meliha Tuzgöl Dost, Mert Aytaç, Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal Apr 28, 2019
 • İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESݹ
  KEMAL CAN, ŞAFAK ULUÇINAR SAĞIR Apr 29, 2019
 • 8th GRADE STUDENTS’ COMPREHENSION AND USE LEVEL OF THE FOREIGN WORDS IN TURKISH COURSE AND WORKBOOKS
  Bayram Aşılıoğlu Apr 29, 2019
 • ALAN KURAMI BAĞLAMINDA GÜVENLİK İKLİMİ ALGISI: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pınar Acar, Samet Kılıç Apr 29, 2019
 • ÇOK BOYUTLU BİR METİN OLARAK MÜZİK VİDEOSU: PERFORMANS VİDEOSU ÖRNEĞİ
  Buket Genç Apr 30, 2019
 • A new look at the factor structure of the Centrality of Event Scale in a Turkish Sample
  İlke Sine Egeci, Burak Doğruyol May 2, 2019
 • KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM
  Muhterem ALTIN May 6, 2019
 • DIŞ TİCARET VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Halit Levent ORMAN, Servet CEYLAN, Burcu YILMAZ ŞAHİN May 6, 2019
 • İLK VE ORTA OKUL ÖRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
  Hasan Baltacı, Metin Eker May 14, 2019
 • Confidence Perception of Secondary and High School Students towards Teachers
  Neşe Dokumacı Sütçü, Behçet Oral May 24, 2019
 • İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARI İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU KONUYA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  ONUR BATMAZ, ÖZGE ERDOĞAN May 24, 2019
 • Swot Analysis of Health Tourism In Turkey And The World
  Menekşe Kılıçarslan May 27, 2019
 • AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  SALİM İBİŞ, Özgür Kızıldemir, Serdar Çöp Jun 14, 2019
 • EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING AND CONSUMER CONFIDENCE SENSE
  YUSUF ÖCEL, Hakan Murat ARSLAN Jun 16, 2019