Accepted Submissions

 • Learned Meaninglessness Scale: A Study of Validity and Reliability
  Meryem VURAL BATIK, Melek KALKAN Jun 24, 2019
 • The Mobile Communication Habits of Turkish Teacher Candidates: WhatsApp Sample
  Aslı MADEN Jun 25, 2019
 • Computer Game Attitude Scale (CGAS): Development of the Parent Form
  Ferahim Yeşilyurt, Nur Demirbaş Çelik Jun 27, 2019
 • ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK “ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK ÖLÇEĞİ”NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Şule FIRAT DURDUKOCA, Sebahattin ARIBAŞ Jul 14, 2019
 • Kariyer Tekeri Modeline Dayalı Grup Müdahale Programının Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Uyumuna Etkisi
  Cem Dönmezoğulları, Binnur Yeşilyaprak Jul 14, 2019