Year 2016, Volume 15, Issue 56, Pages 0 - 0 2016-01-25

YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ

Semih Mustafa ÖNEN [1] , İhsan EKEN [2]

1396 2612

Özet

Ülkemizin anayasal ve yasal çerçevesi içinde vesayet denetimi, daha çok yerel hizmetleri idarenin bütünlüğüne uygun şekilde yürütmek ve halka daha iyi hizmet sunmak amacıyla merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde gerçekleştirdiği yönetsel bir denetim biçimidir. Bu denetim biçimi, yerel yönetimler üzerinde gerekli ve yararlı bir şekilde uygulandığında, yerel hizmetler daha iyi gerçekleştirilecektir. Ancak ülkemizde vesayet denetimi, daha çok yerel yönetimlerin özerkliğini sınırlayacak yönde kullanılmaktadır.

Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde uyguladığı vesayet yetkisinin aslında birçok yasal dayanağı vardır. Bu çalışmanın amacı, merkezi yönetimin il özel idarelerinin ve belediyelerin organları, personeli, işlemleri ve eylemleri üzerinde gerçekleştirdiği idari vesayet yetkisini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde irdelemektir. Çalışmada, yürürlükteki kanunların ilgili kısımları açıklanırken, önceki kanunlardaki düzenlemeler ile yer yer karşılaştırılmıştır. Büyükşehir belediyeleri ile köyler bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Çalışmayla önce idari vesayet yetkisi ile ilgili kavramlar, sonra il özel idareleri ve belediyeler üzerinde uygulanan kanunlarda idari vesayet yetkileri açıklanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, İl Özel İdaresi, Belediye, Vesayet, İdari Vesayet Denetimi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 

 

 • ARIKBOĞA, Erbay (2008), “Yerel Yönetimler ve Organları: Organlar Arası İlişkilerin Üç Boyutlu Analizi”, BOZLAĞAN, Recep-DEMİRKAYA Yüksel (Ed.), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, Ankara, s. 157-203.
 • ATAY, Cevdet (1999), Devlet Yönetimi ve Denetimi, 2. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • ATEŞ, Hamza - ES Muharrem (2008), “Süreklilikten Değişime İl Özel İdareleri”, BOZLAĞAN, Recep-DEMİRKAYA Yüksel (Ed.), Türkiye’de Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, Ankara, s. 205-222.
 • Avrupa Konseyi, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”,
 • (Erişim: http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm, 15 Nisan 2011 )
 • AYDIN, Ahmet Hamdi (2004), Türk Kamu Yönetimi Sisteminde Temel Sorunlar ve Çağdaş Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • AYDIN, Ahmet Hamdi (2007), Türk Kamu Yönetimi, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • BAYINDIR, Savaş Muhammed (2007), İdari Denetim Olarak İdari Vesayet, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • (Erişim: http://tez2.yok.gov.tr, 7 Kasım 2010).
 • ÇOLAK, Hikmet (2004), Yerel Yönetimlerde İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • (Erişim: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/3069.pdf, 7 Kasım 2010).
 • DERDİMAN, Cengiz (2005), Yeni Düzenlemelere Göre Yerel Yönetimler, Aktüel Yayınları, İstanbul.
 • DERDİMAN, Cengiz R (2007), İdare Hukuku, 2. Baskı, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
 • GÖZLER, Kemal (2007), İdare Hukukuna Giriş, 7. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref A (2005), Yönetim Hukuku, 22. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • GÜNDAY, Metin (1999), İdare Hukuku, 4. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • İNAÇ, Hüsamettin - ÜNAL, Feyzullah (Nisan 2007), “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’de Belediyeler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.17, s. 1-24.
 • KALABALIK, Halil (2005), Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • KARAARSLAN, Mehmet (2008), Özerklik ve Denetim Açısından Yerel Yönetimler Reformu, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • KAVRUK, Hikmet – YAYLI, Hasan (2008), “2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10/3, s. 1-31.
 • KELEŞ, Ruşen (2006), Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. Baskı, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • NADAROĞLU, Halil (2001), Mahalli İdareler, 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • ONAR, Sıddık Sami (1966), İdare Hukukunun Umumi Esasları, Hak Kitabevi, Cilt: 2, Hak Kitabevi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul.
 • ÖZAY, İl Han (1996), Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • PARLAK, Bekir (2014), “Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkileri”, Tesam Akademi Dergisi, s. 7-40.
 • TOPRAK, Zerrin (2006), Yerel Yönetimler, 6. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.
 • TORTOP, Nuri (1999), Mahalli İdareler, 6. Baskı, Yargı Yayınları, Ankara.
 • TORTOP, Nuri - İSBİR, Eyüp G. - AYKAÇ, Burhan (1993) Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.
 • TORTOP, Nuri - AYKAÇ, Burhan - YAYMAN, Hüseyin - ÖZER, M. Akif (2006), Mahalli İdareler, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük,
 • (Erişim: http://tdkterim.gov.tr/bts/, 02 Mayıs 2011)
Journal Section Articles
Authors

Author: Semih Mustafa ÖNEN

Author: İhsan EKEN

Dates

Publication Date: January 25, 2016

Bibtex @ { esosder263114, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.55146}, title = {YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖNEN, Semih Mustafa and EKEN, İhsan} }
APA ÖNEN, S , EKEN, İ . (2016). YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.55146
MLA ÖNEN, S , EKEN, İ . "YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/24923/263114>
Chicago ÖNEN, S , EKEN, İ . "YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ AU - Semih Mustafa ÖNEN , İhsan EKEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.55146 DO - 10.17755/esosder.55146 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.55146 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.55146 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ %A Semih Mustafa ÖNEN , İhsan EKEN %T YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.55146 %U 10.17755/esosder.55146
ISNAD ÖNEN, Semih Mustafa , EKEN, İhsan . "YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (January 2016): 0-0. https://doi.org/10.17755/esosder.55146
AMA ÖNEN S , EKEN İ . YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.
Vancouver ÖNEN S , EKEN İ . YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE UYGULANAN İDARİ VESAYET YETKİSİNİN İRDELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.