Year 2016, Volume 15, Issue 56, Pages 0 - 0 2016-01-15

DUYARLIK ÖLÇEĞİ

Özgür DEMİRCİ SEYREK [1] , Kurtman ERSANLI [2] , Taner TUNÇ [3]

1357 1412

DUYARLIK ÖLÇEĞİ

VALIDATION OF THE COMPASSION SCALE

Özgür DEMİRCİ SEYREK* , Kurtman ERSANLI **,Taner TUNÇ ***

Öz:

Bu araştırmada, yetişkin bireylerin duyarlık düzeyini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından daha önce ön çalışması yapılmış olan 37 maddeden oluşan Duyarlık Ölçeği, üniversite düzeyinde eğitime sahip yetişkin popülasyona uygulayarak revize edilmiştir. Araştırmanın örneklemini devlet üniversiteleri arasında seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 30 üniversitede görev yapmakta olan akademik personele e-posta aracılığıyla 37 maddelik form gönderilmiştir. Dönüşü yapılan ve eksiksiz olarak doldurulan 397 form verileri kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu amaçla Temel Bileşen yöntemi kullanılarak faktörler belirlenmiş, Varimax döndürme tekniği ile de faktörlerin kolayca yorumlanabilir ve ayrılabilirliği sağlanmıştır. Yapı geçerliliği için; faktör sayısı korelasyon matrisinin öz değeri 1 ve daha büyük olanlarının sayısı ile belirlenmiştir. Faktör yükü değeri ise en az .30 olarak dikkate alınmıştır. Yapılan faktör analizi sonrası ölçek, toplam varyansın %52.98' ini açıklayan 15 madde ve 4 alt boyuttan oluşan(merhamet, duygudaşlık, anlayış, insani) bir ölçme aracı konumuna gelmiştir. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonlarının.34 ile .62 arasında değiştiği görülmüştür(p<.01).Güvenirlik analizi sonuçları merhamet, duygudaşlık, anlayış ve insani faktörleri için sırasıyla  .70, .65, .62 ve .55’tir. Ölçeğin geneli için Cronbach Alfa değeri .81 olarak bulunmuştur. Bir yıl sonra aynı yolla ve aynı üniversite öğretim üyelerine 15 maddelik form gönderilmiş ve eksiksiz olarak doldurulan 803 form verileri kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde elde edilen uyum indekslerinin dört boyutlu yapıyı doğruladığı görülmüştür. Bu istatistiksel sonuçlar, 15 madde ve 4 boyutlu olarak geliştirilen

Anahtar Sözcükler: Duyarlık, Geçerlik, Güvenirlik

 • KAYNAKÇA
 • Akın, A.(2009). Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (SDDT) odaklı grupla psikolojik danışmanın psikolojik Dyi olma ve öz-duyarlık üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Anastasi, A. (1982). Psychological Testing. New York: Mac Millan Publishing Co. Inc.
 • Bates, T. (2005). The expression of compassion in group cognitive therapy. In P. Gilbert (Ed), Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy (pp 369–386). New York: Routledge.
 • Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T., & Birch, K. (1981). Is empathic emotion a source of altruistic motivation? Journal of Personality and Social Psychology, 40(2), 290–302. doi:10.1037/0022-3514.40.2.290
 • Braun, J.M.(1992).''Compassion and The Psychotherapist''. Doktora Tezi. San Francisco:California.
 • Cameron, C.D & Payne, B. K.(2012).''The Cost of Callousness: Regulating Compassion Influences the Moral Self-Concept''. Psycological Science, 23(3).225-229. http//pss.sagepub.com. Erişim Tarihi:08.08.2012.DOI:10.1177/095679761143034
 • Carr, B. (1999). Pity and Compassion as Social Virtues. Philosophy, 74(03), 411–429.
 • Corey, G. (2005). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Belmont, CA: Thomson/Brooks/Cole.
 • Cosley, B. J., McCoy, S. K., Saslow, L. R., & Epel, E. S. (2010). Is compassion for others stress buffering? Consequences of compassion and social support for physiological reactivity to stress. Journal of Experimental Social Psychology, 46(5), 816–823. doi:10.1016/j.jesp.2010.04.008
 • Çokluk, O., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli
 • istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gilbert, P., & Irons, C. (2005). Focused therapies and compassionate mind training for shame and self-attacking. In P. Gilbert (Ed), Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy (pp 263–325). New York: Routledge.
 • Gilbert, P. (2009). The compassionate mind: A new approach to facing the challenges of life. London: Constable & Robinson.
 • Gilbert, P. & Tırch, D. (2009). ''Emotional Memory, Mindfulness and Compassion''.Clinical Handbook of Mindfulness. Didonna, Fabrizio (Ed.),NewYork:Springer, , 99-110, Erişim Tarihi:01.08.2012, DOI :10.1007/978-0-387-09593-6_1
 • Gilbert, P., McEwan, K., Matos, M., & Rivis, A. (2011). Fears of compassion: Development of three self-report measures. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84(3), 239–255. doi:10.1348/147608310X526511
 • Goetz, J. L., Keltner, D., & Simon-Thomas, E. (2010). Compassion: An evolutionary analysis and empirical review. Psychological Bulletin, 136(3), 351- 374. doi:http://dx.doi.org/10.1037/a0018807
 • Goleman, D. (2005). Yıkıcı Duygular ile Nasıl Başa Çıkabiliriz: Dalai Lama ile Yapılan Bilimsel Bir Dialog (S. Hauser, Çev.). Ankara: İnkılap. (Orjinal Basım Tarihi 2003).
 • Hao, R. N. (2011). Critical compassionate pedagogy and the teacher’s role in first-generation student success. New Directions for Teaching and Learning, 127, 91–98. doi:10.1002/tl.460
 • Izard, C. E. (2002). Translating emotion theory and research into preventive interventions. Psychological Bulletin, 128(5), 796–824. doi:10.1037/0033-2909.128.5.796
 • Khine, Myint Swe, Ping, Lim Cher, and Cunningham, Donald, eds. Application of Structural Equation Modeling in Educational Research and Practice. Rotterdam, NLD: SensePublishers, 2013. ProQuest ebrary. Web. 2 June 2015.
 • Lıottı,G. &Gılbert, P. (2011). Mentalizing, motivation, and social mentalities:Theoretical considerations and implications for psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84(1), 9–25. DOI:10.1348/147608310X520094
 • Neff, K. (2003a). Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101. doi:10.1080/15298860309032
 • Neff, K. (2003b). The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250. doi:10.1080/15298860309027
 • Neff, K., Kirkpatrick, K., & Rude, S. (2005), “Accepting The Human Condition:Self-Compassion And İts Link To Adaptive Psychological Functioning”,Manuscript submitted for publication, 1-43.
 • Pommier, E. A. (2011). The compassion scale. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 72, 1174.
 • Post, S. G. (2005). Altruism, happiness, and health: it’s good to be good. International Journal of Behavioral Medicine, 12(2), 66–77. doi:10.1207/s15327558ijbm1202_4
 • Seyrek, Ö., & Ersanlı, K. (2013). Duyarlık Ölceğinin Gelistirilmesi. World Congress of
 • Psychological Counselling and Guidance, (s. 459-460). İstanbul
 • Sprecher, S., & Fehr, B. (2005). Compassionate love for close others and humanity. Journal of Social and Personal Relationships, 22(5), 629–651. doi:10.1177/0265407505056439
 • Stosny, S. (2004). Compassion Power: Helping Families Reach Their Core Value. The Family Journal, 12(1), 58–63. doi:10.1177/1066480703259041
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6. ed). Harlow, Essex: Pearson Education.
 • Wang, S. (2005). A conceptual framework for integrating research related to the physiology of compassion and the wisdom of Buddhist teaching. In P. Gilbert (Ed), Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy (pp 75–120). New York: Routledge.
 • Williams, C. R. (2008). Compassion, Suffering and the Self A Moral Psychology of Social Justice. Current Sociology, 56(1), 5–24. doi:10.1177/0011392107084376
 • Wolpow, R., Johnson, M. M., Hertel, R., Kincaid, S., Washington (State)., Superintendent of Public Instruction., … Electronic State Publications. (2009). The heart of learning and teaching compassion, resiliency, and academic success. Olympia, WA: Office of Superintendent of Public Instuction (OSPI) Compassionate Schools.
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür DEMİRCİ SEYREK

Author: Kurtman ERSANLI

Author: Taner TUNÇ

Dates

Publication Date: January 15, 2016

Bibtex @ { esosder263125, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.41322}, title = {DUYARLIK ÖLÇEĞİ}, key = {cite}, author = {DEMİRCİ SEYREK, Özgür and ERSANLI, Kurtman and TUNÇ, Taner} }
APA DEMİRCİ SEYREK, Ö , ERSANLI, K , TUNÇ, T . (2016). DUYARLIK ÖLÇEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.41322
MLA DEMİRCİ SEYREK, Ö , ERSANLI, K , TUNÇ, T . "DUYARLIK ÖLÇEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/24923/263125>
Chicago DEMİRCİ SEYREK, Ö , ERSANLI, K , TUNÇ, T . "DUYARLIK ÖLÇEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DUYARLIK ÖLÇEĞİ AU - Özgür DEMİRCİ SEYREK , Kurtman ERSANLI , Taner TUNÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.41322 DO - 10.17755/esosder.41322 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.41322 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.41322 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences DUYARLIK ÖLÇEĞİ %A Özgür DEMİRCİ SEYREK , Kurtman ERSANLI , Taner TUNÇ %T DUYARLIK ÖLÇEĞİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.41322 %U 10.17755/esosder.41322
ISNAD DEMİRCİ SEYREK, Özgür , ERSANLI, Kurtman , TUNÇ, Taner . "DUYARLIK ÖLÇEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (January 2016): 0-0. https://doi.org/10.17755/esosder.41322
AMA DEMİRCİ SEYREK Ö , ERSANLI K , TUNÇ T . DUYARLIK ÖLÇEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.
Vancouver DEMİRCİ SEYREK Ö , ERSANLI K , TUNÇ T . DUYARLIK ÖLÇEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.